DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO „GARJEVCI"


KUTINA


ZAGREBAČKA 30
Brz. krat. »GARJEVICA« Kutin a


Telefoni: direktor 22-478, komerci ala 22-385, računovodstvo 22-490,
uzgoj, lov, plan 22-452, nar. odbrana 22-499


POGON MEHANIZACIJE — Kutina 22-451


ŠUMARIJA KUTINA 22-339, 22-347


ŠUMARIJA NOVOSELEC 3


ŠUMARIJA POPOVAČA 14


ŠUMARIJA LIPOVLJANI 72-105, stovarište 72-102


ŠUMARIJA GAREŠNICA 4


POGON POLJOPRIVREDE — Prnjarovac kod Križa


POGON RIBNJAČARSTVA — Lipovljani


PROIZVODI I PRODAJE:


— trupce za furnire, ljuštenje, pilen´e tvrdih i mekanih lišćara,
— jamsko, celulozno i ogrjevno drvo svih vrsta lišćara,
— sadnice topola i čethVara,
— poljoprivredne proizvoda sa plantažnih površina,
— slatkovodnu ribu iz svojih ribnjaka,

lov i lovno-turističke usluge u svojim uzgojnim lovištima
i lovačkim domovima,
— vrši prevozničke usluge svojim voznim parkom,
— vrši poljoprivredne usluge — oranje, kombajniranje i dr.
GUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranića trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozems t v o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor