DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ing. ADOLF VAJLER


La pace non si trova senon nei boschi
Michelangelo


Dana 3. siječnja 1969. umro je u Vojnoj bolnici u Zagrebu Ing. Adolf Vafier,
šumarski inžinjer i akademski slikar. Pokopan je na Mirogoju uz brojno učešće
prijatelja, štovatelja i znanaca. Od pokojnika su se govorima oprostili u ime
Jevrejske bogoslovne općine Dr S. Dujč, u ime učesnika NOB-e Ing. Zrinko
Grohovac, u ime općine Samobor Dr A. Georgijević, te nad otvorenom rakom
u ime kolega šumara, Šumarskog društva i Saveza šumarskih društava Ing.
Zvonko Pere.


A. Vajler rođen je u Bosanskom Novom 1895. gad. kao najmlađi sin siromašne
porodice sa mnogo (9) djece. Rano je ostao bez oca. Vlastitim snagama
probijao se, uzdizao i školovao. Nakon očeve smrti porodica se preselila u Zagreb
gdje je pokojni Adolf svršio realnu gimnaziju i 1921. studij šumarstva
na GospodarSko-šumarskorci fakultetu. Slikarski talentiran, usporedo sa šumarskim
studijem studirao je i umjetnost kod akademika prof. Tomislava
Krizmana. Na njegov poticaj već kao svršeni šumarski inžinjer odlazi na daljnje
studije slikarstva u Beč i München. Po povratku u domovinu zaposluje
se u šumarskoj struci.
Od 1925—1931. službuje kao šumarski asistent kod Direkcije šuma Sarajevo,
Direkcije šuma Zagreb, Kotarskog poglavarstva Sušak, Šumarije Fužine,
Šumarije Krasno. Polaže 1927. god. praktični ispit za samostalno vođenje šum.
gospodarstva. U ispitnoj radnji tretira probleme krša. Uz tu radnju prilaže oko
400 fotosnimaka (koje se sada nalaze u zbirci Gradskog muzeja Samobor). Od
1929. do 1931. namješten je kod drvnoindustrijskog poduzeća Našice.


Od 1931. do 1941. godine je šumarski referent Kotarskog poglavarstva Ku^
tina. Tu ga je zatekao rat i okupacija. Već 1941. god. gubi službu. Zbog veza
sa partizanima zatvaraju ga 1943.. god. Pred strijeljanjem je. U Kutini, o Staroj
godini, kad su straže bile ponapite, skače kroz prozor zatvora u noć. U šumi
se priključuje moslavačkim partizanskim borcima. Šumarski je referent Okružnog
narodnooslobodilačkog odbora Moslavina. Aktivno sudjeluje i u osnivanju
stručne izobrazbe šumarskih tehničara, napose lugarskog osoblja na oslobođenim
teritorijima (Garešnica, Suhopolje kraj Virovitice, Sombor).


Nakon oslobođenja 1945. šumarski je referent Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu, 1946. Kotarskog narodnog odbora Samobor. Tu vodi
brigu ne samo o šumama već s naročitom ljubavlju i o uređenju grada. Uređuje
glavni trg, da bude slikarski pitom, estetski ljepši. Restaurira ratom opustošene
dijelove Anindola i osniva novi park oko Gradskog muzeja. Narod taj perivoj
i zove Vajlerovim imenom. Ali život ga ni u Samoboru ne miluje. U njegovoj
odsutnosti opustošen je dio šume, a u parkovima sasječene neke egzote. Bo>reći
se protiv devastacija, iscrpljen prijašnjim stradanjima, doživljaje živčani
slom (21 dan bez sna). Traži umirovljenje 1953. god. Povlači se iz aktivne šumarske
službe, ali doskora nastavlja slikanjem.


U svim perturbacijama i teškoćama spašava ga umjetnost. Daje mu snage
za nov život. U zatvoru crta zatvorenike, u partizanima borce, ranjenike, heroje,
zbjegove, tifusare. Te slike i crteži nisu samo dokumenti vlastitog života,
duševnog stanja, gledanja, već znatno više, neprocjenjivi dokumenti historije