DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 80     <-- 80 -->        PDF

BIBLIOGRAFIJA
šumarska


Uzgojni radovi prema Schädelinu, mogućnost praktične primjene na velikim površinama,
Obavijesti, Zagreb, 1954.
Čišćenje sastojina, Obavijesti, Zagreb, 1954.
Uzgojne radnje u nenjegovanim i nepročišćenim sastojinama listača, Obavijesti,
Zagreb, 1955.
Radovi na njezi mladika, Obavijesti, Zagreb, 1955.
Šumsko uzgojni radovi u dosad nenjegovanim i nepročišćenim sastojinama listača,
Obavijesti, Zagreb, 1955.
Njega šuma, Institut za šumarska istraživanja, Zagreb, 1958.
Njega čistih i mješovitih mladika bukve i mladika hrasta kitnjaka, Obavijesti, Zagreb,
1959.
Zakašnjelo čišćenje u nenjegovanim čistim i mješovitim sastojinama bukve, hrasta
kitnjaka i graba, Obavijesti, Zagreb, 1959.
Prvo proredno odabiranje stabala u nenjegovanim, čistim i mješovitim sastojinama
listača, bukve, hrasta i grab, Obavijesti, Zagreb, 1959.
Uzgojni radovi u šumarstvu, njega mladika i guštika, Jugoslavenski savjetodavni
centar, Beograd, 1960.
Njega šuma — Istraživački radovi, Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb,
1961.
Njega, Šumarska .enciklopedija 2, Zagreb, 1963.
Proučavanje optimalne strukture sastojina (po vrsti drveća i etažama) u vezi s korištenjem
sunčane energije, hraniva u tlu i gospodarske namjene). Institut za
šumarska istraživanja, .Zagreb, 1966., (dovršio i pripremio za štampu V. Hren).


Lovna


Sačuvajmo našu divljač. Lovačko ribarski vjesnik, Zagreb, 1947.
Što sve utječe na izgradnju i razvitak rogovlja kod srneće i jelenske divljači, Lovačko
ribarski vjesnik, Zagreb, 1947.
Zečje ljubakanje, Lovačko ribarski vjesnik, Zagreb, 1947.
Odstrel srnjaka, Lovačko ribarski vjesnik, Zagreb, 1947.
Jelen riče iz nozdrva mu bije para, Lovačko ribarski vjesnik, Zagreb, 1947.
Jeleni odbaciše rogove, Vojvođanski lovac, ,1947.
Uloga šumsko-tehničkog osoblja u lovnoj privredi, šumarske novine, Zagreb, 1952.
O organizaciji borbe protiv vukova, Lovački vjesnik, Zagreb, 1953.
Riječ dvije . . . o hitnoj obustavi odstrela zečeva, Lov. vjesnik, 1953.
Uništavanje vukova, Lovački vjesnik, Zagreb, 1953.
Osvrt na ovogodišnju riku jelena, Lovački vjesnik, Zagreb, 1953.
Problematika lovstva FNRJ, Lovački vjesnik, Zagreb, 1954.
Pred odstrel jelena za vrijeme rike, Lovački vjesnik, Zagreb, 1955.
Lovno privredna osnova, Lovački vjesnik, Zagreb, 1955.
JELEN (oervus elaphus) — monografija, Lovačka knjiga LSH, Zagreb, 1957.
Lovni turizam SRH, Lovački vjesnik, Zagreb, 1964.
Na starim jelenskim stazama, Lovački vjesnik, Zagreb, 1964.


— Radovi
na donošenju Upustva za sastav lovno privrednih osnova, Lovački vjesnik,
Zagreb, 1965.
Lovstvo u SRH od 1945—1965. g., Lovački vjesnik, Zagreb, 1965.
Priroda i čovjek, Lovački vjesnik, Zagreb, 1965.
Lovno privredna osnova, Lovački vjesnik, Zagreb, 1965.
Lovačka društva i komune — odnos prema lovstvu, Lovački vjesnik, Zagreb, 1965.


— Odnos opštinske Skupštine Karlovac, Lovački vjesnik, Zagreb, 1967.
Nakladni odjel LSH mora odraziti napredak i interes cjelokupnog lovstva, Lovački
vjesnik, Zagreb, 1967.
Uputstva za izradu lovno privrednih odnosa, Mala lovačka biblioteka, svezak 40,
Zagreb, 1967.
Priroda i čovjek, Lovački priručnik, Zagreb, 1967.
(Iz Instituta za šumarska istraživanja Zagreb)


Hren Vladimir
Srdić Dušan