DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 73     <-- 73 -->        PDF

vesne izmene i usklađen ja sa pravilnikom


o polaganju stručnog ispita. Izmene se
sastoje u sledećem:
a) potrebno je naglasiti da se pravilnici
odnose i na stručnjake koji su završili odseke
za hortikulturu i eroziju i melioracije.


b) čl. 7 koji se odnosi na broj ponovljenih
polaganja, umesto 2 puta treba izmeniti
na tri puta, tj. moguće je stručni
ispit polagati tri puta ukoliko kandidat
nije zadovoljio.


c) da se tekst pravilnika usaglasi sa osnovnim
zakonom i predlogom pravilnika o
pripravničkom stažu.


d) da pripravnički staž traje 1,5 godinu.
Nakon ovih izmena tekstove pravilnika
treba umnožiti i dostaviti republičkim savezima
da preduzmu mere za njihovu realizaciju,
zašto je ovlašćen Izvršni odbor,
odnosno predsednik i sekretar naše"- Saveza.


Ad 3.
Savezna privredna komora ie dodelila
Savezu sredstva u iznosu od 5.000 novih
dinara sa namenom da se nagrade naibolje
goranske ili druge slične organizacije
po republikama.


Kako do ovog plenuma nije bilo potpunih
predloga, izuzev Srbije i Crne Gore,
zaključeno je


— da se do 30. decembra o. g. dostave
predloži i od ostalih republičkih saveza.
Nakon tog datuma ovlašćuje se Izvršni odbor
da može razmotriti prispele predloae
i doneti konačnu odluku i nagrađivanju
goranskih organizacija, a prema propozicijama
koje su već ranije usvojene.
Ad 4.
U izveštaju je istaknuto da je Skupština
jednodušno usvojila zaključak o odbacivanju
predloga da se pokrene postupak


o vraćanju tzv. privatnih šuma nekadašnjim
vlasnicima. Smatra se da ie ova mera
nezakonita i da bi nanela velike štete
šumarstvu kao privrednoj grani, i da predstavlja
nedopušten presedan za koji smatramo
da nema zakonske podloge.
Centralni odbor ie razmotrio ovo principi
ielno stručno-privredno i političko ->»tanje
šumarstva i zaključio sledeće:


— potrebno ie da republički Savez Srbije
dostavi dokumentovan izveštaj o ovom
problemu, i da ga Izvršni odbor ovog
Saveza uDuti Saveznoi i republičkoj skupštini
Srbije kao i nadležnim Izvršnim većima.
2. Savez ostaje pri prvobitnom predlogu
za počasne i zaslužne članove za Savez
inženjera i tehničara Jugoslavije.
3. Četvrti plenum Centralnog odbora
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
industrije za preradu drveta Jugoslavije
održaće se maja meseca 1969. godine u NR
Sloveniji. U tom smislu treba uputiti pismo
Savezu NR Slovenije i zamoliti ih da
izvrše potrebne pripreme za Plenum i
stručno savetovanje uz naknadan dogovor
o mestu, vremenu i temi savetovanja.
Predsednik,
Ing. Košta Tabaković, sr.


Ing.
Velizar Velašević, sr.
Sekretar,


ZAPISNIK


23. sjednice UO-a Saveza ITŠIDH-e održane
dne 14. 11. 1968. god.
Prisutni: Ing. V. Fašaić, ing. S. Vanjković,
prof. dr. Z. Potočić, ing. Ž. Haj din,
ing. S. Bertović, ing. D. Kirasić, ing. A. Tomašević,
ing. Ž. Petković i mr. A. Krstinić.


Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Pripreme za plenum
3. Razno
Ad 1. Odobrava se iznos od cea n. din
1.050,00 na ime troškova za izradu priloga
u članku ing. S. Bertovića: »Ekološkovegetacijska
i šumarska istraživanja u
Istri«, s osvrtom na njihovu primjenu
koji će se održati na ovogodišnjem jesenskom
plenumu Saveza, a štaropat će
se u »Šumarskom listu«. Spomenuta sredstva
će se nastojati refundirati putem oglasa
u spomenutom listu.


— Na plenarnu sjednicu Centralnog odbora
Saveza inž. i tehn. šum. i industr. za
preradu drveta Jugoslavije otputovat će
ing. V. Špoljarić, koii će na jednoj od
sliiedećih sjednica UO-a Saveza izvjestiti
prisutne o problematici koiu je razmatrao
plenum osobito pod tačkom 2. (Pravilnik
o pripravničkom stažu.).
Ad 2. Šumarski fakultet Zagreb je spreman
da za potrebe učesnika jesenskog
plenuma ustupi svoi autobus te no potrebi
osigura noćenie na svojim fakultetskim
obiektima u Zalesini za 23. 11. 1968.


g. Troškove prevoza kao i noćenia u Zalesini
snosili bi sami učesnici plenuma.
— ing. V. Fašaić će obavijestiti direktore
Šumskih gospodarstava koii će biti prisutni
na sastanku UO-a Poslovnog udruženja,
o održavanju jesenskog nlenuma
na području Istre.
— Predsjednicima i tajnicima općinskih
skupština Poreč i Buzet treba poslati
službene pozive, potrebni podaci će se
71