DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 71     <-- 71 -->        PDF

raspiljavanje debala, jarmače, strojevi za
koranje, strojevi za cijepanje, vitla i žičare,
razni transporteri, dizalice i specijalni
utovarivači.


U drugom dijelu opširno je prikazan
transport vodom i to kako njegove teoretske
osnove tako i strojevi i mehanizmi,
koji se koriste kod vodenog transporta,
što je u SSSR-u naročito važno.


U trećem dijelu prikazani su strojevi za
krčenje panjeva, traktorski strojevi za
skupljanje granja, strojevi za meliorativne
radove, strojevi za obradu zemljišta,
strojevi za sjetvu i sadnju sadnica, strojevi
za zaštitu šuma, strojevi i naprave
za sakupljanje sjemena i njegovu obradu.


Iako su uglavnom obrađeni sovjetski tipovi
strojeva, obzirom da bi se neki od
njih mogli koristiti i kod nas, knjiga bi
mogla biti interesantna za naša šumska
gospodarstva. R. Benić


Sirotov I. I., Sirotov V. I., M a slenkov
F. N.: Lesoeksploatacija, Goslesbumizdat,
Moskva 1962, str. 360.


Iako je ova knjiga izašla 1962. god. dospjela
je tek sada do nas. Knjiga je izašla
u svojstvu udžbenika za fakultete. Cijelo
gradivo podijeljeno je u tri dijela: I. Sječa
i izrada (radovi na sječini); II. Transport
drva; III. Mehanizirana glavna skladišta
i IV. Osnove prerade drva i proizvodnja
robe. *


U prvom dijelu obrađeni su sieča stabala
te privlačenje. Od mehanizama su
detaljno prikazane motorne pile »Družba
«, elektromotorne pile CNIIME-KE te
benzinske motorne i električne pile za
kresanje grana. Za privlačenje autori preporučuju
slijedeće strojeve — ovisno o
uslovima rada:


Traktor TDT-.10 za privlačenje na ravnicama
i blago nagnutom terenu za prosječnu
kubaturu debla od 0,5 m3..


Traktor TDT-60 — na ravnom i brežuljkastom
terenu gdje prevladavaju debla
0,40 do 1,0 m3.


Traktor S-80 i S-100L — u krupnijim sastojinama
sa većim dimenzijama debala,
u brdovitiom terenu (nagib do 15*>/o).


Vitlo TL-4 — na ravnim blatnim terenima
sa srednjom kubaturom debala do
0,5 m3, a za sastojine prosječne kubature
debla iznad 0,4 m3 vitlo TL-5.


U ovom dijelu prikazana su i šumska
pomoćna skladišta kao i organizacija rada
te snabdjevanje elektro-energijom iz pokretnih
centrala. U drugom dijelu »Transport
drva« — uz opće karakteristike šumskog
transporta — dijeli ga na suhoputni
i vodeni. Naročita pažnja posvećena je izgradnji
svih vrsti cesta; sniježnih i ledenih
puteva te šumskih željeznica, koje u
SSSR-u još uvijek imaju veliko značenje.
Posebno je prikazan vodeni transport
drva.


U trećem dijelu »Mehanizirana glavna
skladišta«. Sva skladišta obzirom na količinu
drvne mase koja se na njih slijeva
dijele se na mala — godišnji obrt do 50.000
m3, srednja — 50.000 do 150.000 m3 i velika
preko 150.000 m3.


Na mala suhoputna skladišta otpada
77»/o, srednja l&>/0 i velika 7»/». Na velika
skladišta slijeva se 40Vi> drvne mase.


Pririječna Skladišta su u 54,5l0/o mala,
42l0/o srednja a samo 35,0/o velika, a na velika
skladišta otpada 1510/o mase.


Sva glavna skladišta snabdjevena su odgovarajućim
mehanizmima.


U dijelu »Osnovi prerade drva i proizvodnja
drvnih sortimenata« obrađeno je
piljenje, savijanje i prešanje drva, proizvodnja
vitaminskog brašna iz iglica četinjača
te klorofilno-karotinske maste četinjača,
drvne vune, iverastih ploča i ploča
vlaknatica kao i sitnih proizvoda te iskorišćenje
drvnih otpadaka.


R. Benić