DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 70     <-- 70 -->        PDF

cStcana ćteučna Utecatuca


Oleg Polunin i Anthony Huxley:
Cvijeće Sredozemlja; njemački prijevod
Blumen am Mittelmeer (Docent Dr.
Podlech) g. 1968. orig. naslov: Flowers of
the Mediterranean g. 1965. Njemačko izdanje:
BLV Bayerischer Landwirtschaftsverlag
GmbH, München-Basel-Wien: strana
240; fotografija u boji 311 i crteža 148.


Ova knjiga ne obuhvaća samo cvijeće,
nego uopće ukrasno bilje (ukrasno grmlje
i drveće) koje se može naći u području
Sredozemlja.


U kraćem uvodu prikazuje, pomoću vrlo
dobrih crteža, objašnjenja za oko 100 botaničkih
stručnih termina, grafički informira
o klimi, o rasprostranjenosti (arealu)
masline i zimzelenim šumama te visinsku
zonaciju vegetacijiskih područja
(pojas zimzelenih šuma, pojas listopadnih
šuma i pojas četinjara). Osim toga,
daje i shematski prikaz degradacije i regeneracije
biljnih zajednica kao i utjecaj
čovjeka na vegetaciju.


U poglavljima »Flora područja Sredozemlja
« opisuje historijski razvoj seobe
bilja od pamtivijeka (pred oko 10.000 godina)
do danas te bogatstvo i značaj bilja
uvezenog iz suptropskih krajeva čitavog
svijeta zadnjih nekoliko stoljeća
(oko 300 god.), zatim je kratko opisan
razvitak biljnih zajednica. U posebnim
poglavljima prikazuje karakteristične
stupnjeve degradacija od zimzelenih šuma
preko makije, gariga do kamenjara.
Zbog introdukcije velikog broja kulturnog,
korisnog i ukrasnog bilja, vegetacija
područja Sredozemlja podliježe u toku
zadnjih stoljeća relativno brzoj promjeni.


U sažetom obliku ali veoma sistematski
knjiga opisuje oko 600 vrsta biljaka, koie
ili samonikle dolaze na području Sredozemlja
ili su uvezene iz drugih zemalja,
pa su danas već udomaćene na tom terenu.
Obuhvaćena je vegetacija obala Maroka
i Španije, čitava Italija, obale Jadranskog
i Egejskog mora, Grčka, obale
Turske, Libanona, Sirije, Izraela i Sjeverne
Afrike.


Knjiga je veoma raskošno opremljena.
Sadrži odlične i vrlo plastične slike u boji,
većinom cvijeća i ukrasnog grmlja. Uz
svaku sliku nalazi se latinski naziv i omjer
veličine pojedine biljke. Vrlo su jasni
crteži drveća, grmlja i autohtonog podrasta.
Najopsežniji dio knjige je sistematika
i botanički opis svake pojedine vrste.


Vrste, podvrste i varijeteti označeni su po
novoj botaničkoj nomenklaturi. Osim botaničkog
opisa, spomenuto je kod svake
vrste tipično stanište, područje rasprostranjenosti,
visina biljke, doba cvatnje,
boja cvijeta, značaj i ev. praktična primjena
biljke u Starom vijeku i u sadašnjosti.


Od mnogobrojnih vrsta biljaka Sredozemlja
autori su izabrali samo tipičnije,
prvenstveno ukrasne biljke; najčešće biljke
na staništima onih mjesta i bliže okoline
koja turisti danas najviše posjećuju.
U knjizi nisu spomenute neke tipične i
lijepe vrste koje su na Jadranu i na ostalom
dijelu Sredozemlja veoma raširene
kao što su: Pinus brucia (ranije Pinus halepensis
var. brucia), Celtis tournefortii,
Celtis australis, Quercus lanuginosa, Pittosporum
tobira, Photinia serrulata, Feiioa
sellowiana, Callistemon lanceolatus, Lantana
camara, Raphiolepis indica, Cycas
revoluta i dr. Međutim, time knjiga ne
gubi na svojoj vrijednosti te se može preporučiti
prvenstveno turistima, ljubiteljima
prirode i prijateljima cvijeća za upoznavanje
i determinaciju mnogih biljnih
ljepotica Sredozemlja.


Elza Polak


Sirotov I. I. i drugovi: Strojevi i mehanizmi
za iskorišćivanje, splavarenje i
šumsko gospodarstvo (Masiny i mehanizmy
lesozagotovok, lesosplava i lesnogo
hozjajstva), Moskva 1967. Str. 542.


Gore navedena knjiga je udžbenik za
fakultete i visoke škole, a obzirom na svoj
karakter predstavlja i priručnik, koji se
korisno može upotrebiti u šumskom gospodarstvu
u SSSR-u.


Napisala ga je grupa autora (Sirotov I.
L, Šelgunov J. V., Stogov B. N., Kutukov


G.
M., Lebedov N. I. i Vlasov E. I.).
Sastoji se iz tri dijela: Strojevi i mehanizmi
iskorišćivanja šuma; Strojevi i mehanizmi
vodenog transporta drva i Strojevi
i mehanizmi u šumskom gospodarstvu
(podizanju, uzgoju, njegi i zaštiti šuma).
U prvom dijelu, nakon općeg uvoda i
teorije rezanja i cijepanja, prikazane su
motorne pile — naročito pilni lanci i posebno
vibracija pila — te teoretske osnove
vibracije. Osim toga prikazani su mehanizmi
za kresanje grana te za poprečno