DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 7     <-- 7 -->        PDF

aktivna cijelo vrijeme do 20. IV ujutro kada je prešla na drugu iglicu. Za to
relativno kratko vrijeme minirala je iglicu u dužini od oko 4 mm. Iz prve iglice
izišla je kroz ulazni otvor. Izgleda da se radi prezimljavanja gusjenica obavezno
seli u drugu iglicu. U proljetnom periodu gusjenica češće prelazi iz jedne
iglice u drugu, pa smo mnoge gusjenice zatekli danju pri prelazu.


Gusjenice se kukulje na donjoj strani iglice. Za to izabiru uvijek neoštećenu
iglicu. Zapredanje je gotovo za nekoliko sali. Za vrijeme kukuljenja spuštaju
se na nitima i vjetar ih nosi prilično daleko, pa sam kokone nalazio osim
na iglicama i na tankim jelovim grančicama, pa čak i na grančicama obližnjih
breza.


Dosada ostaju nerazjašnjeni neki detalji iz biologije ovoga štetnika koji su
veoma važni za suzbijanje. Spominjemo:
a) nije poznato koliki je biotički potencijal štetnika,


b) nije utvrđen način ubušivanja gusjenice u iglici, tj. da li se to vrši od


mah ispod jajnog omotača ili se jajna gusjenica kreće po iglici prije


ubušivanja,


c) nisu određeni faktori koji dovode do selenja gusjennica iz jedne u drugu


iglicu kao ni broj preselenja, pa prema tome nije tačno utvrđeno koliko


iglica uništi jedna gusjenica u toku svoga života,


d) nije sasvim sigurno utvrđena najniža temperatura kod koje je gusje


nica još aktivna.


Neki ekološki faktori u gradaciji moljca


Ekološki faktori koji dovode do masovne pojave također su nedovoljno
proučeni. U gradaciji 1950. do 1956. smatrali smo da je klima jedan od osnovnih
faktora koji dovode do njegovog prenamnažanja. Bili smo mišljenja da je granica
njegovog rasprostranjenja do 1000 m nadmorske visine. U ovoj gradaciji
se pokazalo da je i ova granica pređena. Slično je i s ekspozicijom. Pa iako ovi
odnosi nisu dovoljno razjašnjeni, znade se da faktori klime u svakom slučaju
igraju veliku ulogu kod svake gradacije. Nije također razjašnjen odnos gradacije
i gospodarskih mjera provedenih u sastojinama koje su napadnute, kao
niti uloga satništa i tipa sastojine na rezistentnost sastojina. Napad je konstantiran
u sastojinama u kojima je vršena sječa, ali i u onima u kojima to nijfe
bio slučaj. Jednako su napadnute sastojine na vapnencu kao i one na silikatima
bez obzira što su posljedice za one prve mnogo teže. Mi smo već spomenuli da
je vrlo teško ocjeniti udio pojedinih ekoloških faktora u pojavi gradacije kada
je ova zahvatila velike površine i kada se nalazi u fazi kulminacije.


Najintenzivniji napad ustanovljen je prvotno u šumama u neposrednoj
okolini mjesta Fužine. Pojedinačno su bila napadnuta stabla duž željezničke
pruge od stanice Drvenik do blizu Delnica. Vajd a (1954) je utvrdio sporadičnu
pojavu ovog štetnika na području fakultetskih šuma Zalesina. Sve to
dokazuje da je u prvoj fazi moljac nalazio optimalne povoljne uslove na užem
području Fuž-´na. Možemo predpostaviti da je to područje izloženo utjecajima
mediteranske klime i prodoru toplih zračnih struja u ove predjele. Odstupanja
oborinskih i temperaturnih srednjaka i promjena klime uopće, bez sumnje
je bilo odlučno za masovnu pojavu moljca. No ovu pretpostavku trebalo bi još
naučno obraditi i utvrditi.


Već 1954. g. primjetili smo da moljac napada i smreku, ali u tako neznatnom
broju da to za smreku ne predstavlja nikakovu opasnost. Tvrdilo