DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 68     <-- 68 -->        PDF

3« Ifiät&tlie na$eg. $umae6t&a


VELIKI JUBILEJ NAŠEG ŠUMARSTVA


ŠLJIVOVACKI inž. SAVA, ŽIVOJNOVIC Dr inž. DRAGUTIN i
DRAKULIĆ inž. JOVAN


šumsko-industrijski kombinat Pančevo


Prošlo je 150 godina arganizovanog i napornog rada na vezivanju i pošumljavanju
Deliblatskog peska. Za to vreme šumari su uspeli da pofoede »Evropsku
saharu« i da je privedu šumskoj vegetaciji.


Graničarski šumarski inspektor Pranja Bachofen je 1810—1815. godine izmerio
Deliblatsku peščaru i utvrdio da od 40.660 hektara ukupne površine 16.800
ha je živi pesak. Tako je izgledala Deliblatska peščara 1818. godine, kada je
Bachofen počeo dug i mukotrpan rad na smirivanju ove peščane pustinje i njenom
pošumljavanju.


Sadašnja organizacija kojoj je ovaj objekat poveren na upravljanje (Šumsko-
ndustrijski kombinat Pančevo) odlučila je da ovu jubilarnu godinu obeleži
na zaista dostojan način. Odlučeno je da proslava traje godinu dana i da završna
svečanost (akademija i simpoizijum) bude maja—juna 1969. godine.


U toku jubilarne godine, pored informacija i javnih obaveštavanja putem
štampe, radija, televizije i stručnih časopisa, odlučeno je da se do završne sve^
čanosti izdaju dve publikacije. Prva je informativnog karaktera (Monografija
Deliblatskog paska) koja će obuhvatiti istorijat objekta i radova na vezivanju
peska i pošuimljavanju, kao i sve do sada postignute uspehe i neuspehe. Edicija
ima 150 stranica i luksuzno je opremljena. Druga publikacija (Zbornik radova
na Deliblatskom pesku) izneće veliki broj stručnih i naučnih radova sa
ovog objekta iz pera naših čuvanih profesora, naučnih radnika i praktičara. Svi
ovi radovi su rezultat dosadašnjeg istraživanja na D. pesku i prvi put se objavljuju.
Već i sam spisak radova i autora ukazuje na vrlo intenzivan i savremen
rad naše struke i na uspehe postignute na ovako specifičnom i teškom šumskom
području.


Prema dosadašnjem toku proslave i velikog interesovainja stručne i šire
javnosti ova jubilarna godina prerasta lokalne okvire u jubilej čitavog našeg
šumarstva. Ovako krupni i značajni uspesi šumarstva mogu korisno da posluže
daljoj afirmaciji naše struke u jugoslovenskim okvirima.


Na svečanoj akademiji i simpozijumu biće pozvani predstavnici naših
stručnih i privrednih organizacija, predstavnici naučnih ustanova i društveno^
političkih organizacija, a takođe i neki Stručnjaci iz inostranstva koji su i ranije
pokazivali interese za ovaj oibjekat. Očekujemo da ovom jubilarnom, godinom
i obimnim programom proslave oživimo interes ne samo za naš objekat veić i
za šumarsku struku u celini. Želimo- da otpočneimo´ afirmaciju naše struke i u
okvirima šire društveno-političke javnosti.


Od 1818. do 1907. godine onih 16.800 ha živog peska — vejača je vezano a
do 1918. godine pod šumom je bilo 12.700 ha od 25.500 ha državnog paseda. ti
to vreme bilo je 15 lugarnica, 3 ´motorna bunara (bušeni do 200 m) i 4 dolap bunara.
Sve lugarnice i Šumska uprava u Deiiblatu bile su povezane lokalnom