DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Visina
Prsni p romjer stabl a cm


ui:


stabla 18 19 20 21 22 23 24 25


m drvna masa krupn og drva (iznad 7 cm deblji ne) u m3


13 0,130
14 141
15 153 0,168 0,184 0,201
16 164 181 198 216
17 175 193 211 231 0,250 0,272 0,293 0,315
18 186 205 225 246 267 290 312 336
19 198 214 239 261 283 308 332 357
20 209 231 253 276 300 325 350 377
21 221 244 267 291 316 343 369 398
22 306 332 361 389 419


Visina Prsni p romjer stabl a u c m
stabla 26 27 28 29 30 31 32 33


m drvna masa krupnog drva (iznad 7 cm deblji ne) u m3


17 0,338 0,362 0,386 0,411 0,437
18 360 385 411 438 466
19 383 409 437 465 495 0,524 0,555 0,588
20 405 433 462 492 523 554 587 622
21 427 456 487 518 552 584 619 656
22 449 480 513 545 580 615 651 6MJ
23 539 574 610 646 685 726
24 564 600 637 677 717 759


Visina Prsni p: romjer stabl a u c m
stabla 34 35 36 37 38 39 40


m drvna masa krupnog drva (iznad 7 cm deblji ne) u m3


19 0,618 0,652 0,686 0,720 0,741 0,792 0,829
20 654 690 725 761 800 837 876
21 689 727 764 803 844 883 924
22 725 765 804 845 887 929 972
23 763 805 845 888 933 977 1,022
24 798 842 885 930 977 1,023 1,070
25 973 1,022 1,070 1,120


Opask a : Ako je treća znamenka potcrtano 5, onda se kod zaokružavanja kubatura
druga znamenka ne zaokružuje na više, jer je već 5 bilo zaokruženo na više
(na pr. 0,725 = 0,72 ali 0,725 = 0,73j.


LITERATURA


1.
Emrović , B.: Dvoulazne tablice drvnih masa za jelu u Gorskom Kotaru. Šumarski
list br. 11—12/1960.


2.
Grundner-Schwappach: Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes
stehender Waldbäume und Waldbestände. VII. Auflage. Berlin 1928.


3.
Hanzl-Hren : Razdioba područja sjeverne Hrvatske na sjemenarske cjeline.
Obavijesti br. 5—6/1961.


64