DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 64     <-- 64 -->        PDF

rdf´h = —0,313414


i-hf´đ = + 0,125012


Prvi koeficijent pokazuje, da postoji slaba negativna korelacija između
prsnog promjera i obličnog broja (uz isključenje utjecaja visine), što odgovara
parametru »b« manjem od 2.


Drugi koeficijent kazuje, da postoji posve neznatna (ili gotovo nikakva)
pozitivna korelacija između visine stabla i obličnog broja (uz isključenje utjecaja
prsnog promjera). A to također odgovara veličini parametra c = 1,097550,
koji je tök nešto malo veći od 1.


Prema tome može se reći, da kod breze na Papuku oblični broj krupnog
drva pada s porastom prsnog promjera, dok visina nema gotovo nikakva utjecaja
na veličinu obličnog broja, odnosno s porastom visine i oblični broj raste,
ali sasvim neznatno. Time se i breza svrstala među vrsti drveća, koje s porastom
visine ne pokazuju pad obličnog broja (pitomi kesten, jela u Gorskom Kotaru),
kako je to inače kod hrasta i bukve i kod većine ostalih vrsti drveća,
prema podacima njemačkih drvno-gromadnih tablica.


Tablice drvnih masa za brezu na Papuku usporedili smo sa Grunđnerovim
tablicama za brezu (GRUNDNER-SCHWAPPACH 1928), pa se pokazalo, da su
drvne mase po našim tablicama nešto manje od drvnih masa po Grundneru. Što
je veći prsni promjer, to je i razlika veća, dok visina stabla ne utječe na veličinu
razlike.


Usporedba drvnih masa breze na Papuku
sa drvnim masama po Grunđnerovim tablicama


Tabela 2.


d = 10 cm d = 20 om d = 25 crn d = 30 cm d = 35 cm
Grund. Papuk Grund. Pap. Grund. Pap. Grund. Pap. Grund. Papuk


h drvna masa ] krupnog drva u m3


13 0,04 0,05
14 0,04 0,05
15 0,05 0,05 0,21 0,18
16 0,05 0,06 0,22 0,20
17 0,06 0,06 0,24 0,21 0,35 0,32 0,49 0,44
18 0,25 0,23 0,37 0,34 0,52 0,47
19 0,26 0,24 0,39 0,36 0,55 0,49 0,74 0,65
20 0,28 0,25 0,41 0,38 0,57 0,52 0,78 0,69
21 0,29 0,27 0,43 0,40 0,60 0,55 0,82 0,73
22 0,45 0,42 0,63 0,58 0,86 0,76
23 0,66 0,61 0,90 0,80
24 0,69 0,64 0,94 0,84


Prema tome breza je u Njemačkoj jedrija (punodrvnija) nego naša na Papufcu.
Iz grafikona 1 vidi se jasnija ta razlika u masama, a ujedno- se vidi, da
su drvno-groimadne linije gotovo paralelne (osim promjera d = 10 cm), jer kako
je već spomenuto, visina stabla ne utječe na veličinu razlike u masama između
dviju tablica.