DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 62     <-- 62 -->        PDF

UDK 634.0.524.315:582.632.1


DVOULAZNE TABLICE DRVNIH MASA ZA BREZU
MA PAPUKU


Ing. MIRKO ŠPIRANEC


Šumsko gospodarstvo Slav. Požega povjerilo je Sekciji za uređivanje šuma
u Novoj Gradiški izradu lokalnih dvoulaznih tablica drvnih masa za brezu na
području Papuka. Terenske radove prikupljanja podataka (sekcioniranje modelnih
stabala) obavio je god. 1964. ing. Dragutin Petelka. Zbog odlaska iz Sekcije
na drugu dužnost on je prikupljene podatke samo djelomično obradio. Dovršenje
obrade podataka i izradu tablica izvršio je autor.


Modelna stabla potječu iz gospodarske jedinice Zapadni Papuk i to iz
odjela 30, 38, 39, 40, 45, 48 i 49. Ukupno je izmjereno 318 stabala prsnih promjera
od 10—36 cm. Visine su se kretale od 13—24 m. Broj^ mođelnih stabala
po debljinskim i visinskim stepenima prikazan je u tabeli 1.


Modelna stabla breze na Papuku
Struktura materijala
Tabela 1.


Debljinski stepen od — do cm


Visina 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 Ukupr
m broj mođelnih. .stabala breze
13 3 1 4
14 5 — — — — 5
15 11 1 — — — 12
16 17 11 1 — — — 29
17 11 24 10 2 1 — 48
18 6 24 24 1 — — 55
19 2 11 27 8 3 1 52
20 — 5 29 11 6 2 53
21 — 4 4 16 12 — 36
22 — — 2 7 9 2 20
23 — — 2 — 2
24 — — — 1 1 — 2
UKUPNO: 55 80 98 46 34 5 318


Obična breza (Betula pendula Roth., Betula verrucosa Ehrh.) dolazi
na Papuku kao primiješana vrsta sa bukvom i jelom. Smjesa je uglavnom stablima
čna no i grupimična, pa mjestimice breza i prevladava. Udio breze u smjesi
kreće se ponajviše od 0,1 do 0,3 ali dosiže ponegdje i do 0,8. Prema gospodarskoj
osnovi, geološka podloga tla, na kojemu breza dolazi na području Papuka,