DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U posljednje vrijeme otkriveni su i drugi štetnici koji oštećuju pupove u
tako velikom broju da ih ne možemo zanemariti kod ocjene sušenja. Ipak za
sada ostaje činjenica da je na velikom dijelu površine Argyresthia fundella
postigla takovu gustoću populacije koja bi u svakom slučaju morala dovesti
od kalamiteta.


Moljac jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.)


Ovaj štetnik nije bio nepoznat stručnjacima iz zaštite šuma. Spominje ga
već H a r t i g 1896. g. kao štetnika na jeli u šumama Bavarske. Opisali su ga
Nüsslin, Escherich, Eckstein, Rimsky-Korsakow i Brauns. Niti jedan od ovih
autora, izuzev donekle Braunsa, nije ovome štetniku pripisivao takovu važnost
i smatrao ga opasnim za cijela šumska područja.


Mi smo 1954. g. uočili veliku opasnost i skrenuta je tada pažnja na veoma
štetne posljedice koje bi mogle nastupiti ako ne bi uspjeli spriječiti zarazu u
širenju. Nažalost u to doba nisu bila poznata sredstva i metoda kojom to. se
uspješno moglo suzbiti štetnika. Pokusi sa sistemicima (A n d r o i ć — 1960)
mogli su se primjeniti tek na podmladak stabala manje visine. U međuvremenu
je došlo do stagnacije zaraze da bi eksplozija nastupila ponovo 1967. g.
no ovoga puta na mnogo većoj površini. Trebalo je dakle poduzeti hitne mjere
zaštite ovih šuma, no pokazalo se i ovaj puta da nedovoljno poznavanje biološko-
eko´loških momenata nekoga štetnika predstavlja ozbiljnu zapreku za
donošenje mjera suzbijanja koje bi dovelo do potpunog uspjeha. I usprkos traženju
nisu se mogla naći sredstva za proučavanje ovoga štetnika i pronalaženje
uspješnih mjera suzbijanja.


Biologija moljca jelinih iglica


Biologija ovoga štetnika uglavnom je poznata. Biološki datumi ne razlikuju
se mnogo od onih koje navada Escherich (1931) ili Brauns (1952).
U dvije godine naših opažanja ustanovili smo da se gusjenice kukulje koncem
aprila a kukuljenje se nastavlja tokom cijeloga mjeseca maja. Maksimum kukuljenja
nastupio je u vremenu od 10. do 15. maja. Pojava prvih leptira u prirodi
primjećena je koncem maja, a maksimum leta bio je od 8. do 10. lipnja.
Stadij kukuljice traje nešto više od mjesec dana. Prema Escherich u (1931)
leptiriće odlažu po jedno jaje na gornjoj strani iglice. Nije utvrđeno koliko jaja
odloži jedna ženka i koliko traje embrionalni razvoj. Gusjenice se ubušuju u
iglice, miniraju ih i one nakon izvjesnog vremena opadaju. Prije toga gusjenice
se sele na drugu iglicu. Iz bioloških datuma koji u pojedinim godinama
mogu i odstupati kao i iz naših istraživanja možemo utvrditi da je vrijeme
kukuljenja pa prema tome i vremenski period koji protekne od izlaska prvog
do posljednjeg leptira vremenski veoma produžen. Vjerojatno se ovo ztoiva
i s eklozijom gusjenica. Gusjenica je štetna u dva vremenska perioda: jesenskom
i proljetnom. Prvi je period duži ali manje štetan a drugi kraći i š´tetndji.
Do kojeg vremena su gusjenice u jesen aktivne ovisi o vremenskim prilikama.
Mi smo utvrdili da se kod 1 stupnja cei. gusjenice ne hrane, a kod plus 2 stupinja
cei. teško su pokretne. Inače se gusjenice hrane i danju i noću. Mtada gusjenica
izgriza ulazni otvor ob:čno na gornjoj polovini iglice prema vrhu, minira
palisadni paremhin najprije prema vrhu iglice, a zatim se okrene i nastavlja
miniranje prema bazi iglice. Ustanovljeno je da odrasle gusjenice intenzivno
konzumiraju hranu. Tako je jedna gusjenica ubušena u iglici 19. IV bila