DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 52     <-- 52 -->        PDF

UDK 582.623.2:634.0.165.51


PRILOG IZUČAVANJU NASLJEĐIVANJA OBLIKA DEBLA
KOD STABLASTIH VRBA*


Mr A. KRSTINIĆ, dipl. inž. šumarstva


Kontroliranom bibriđizacijom selekcioniranih roditeljskih individua sta


blastih vrba koji posjeduju tražena genotipska svojstva, a pripadaju istoj vrsti,


oplemenjujemo naš prirodni materijal. Može se pretpostaviti da će se daljnji


napredak u oplemenjivanju postići ako se kod kontrolirane hibridizacije kori


ste roditelji koji pripadaju istoj vrsti, a geografski su udaljeni, ili pak ako pri


padaju različitim međusobno srodnim vrstama. U hibridnim familijama ovako


izabranih roditeljskih parova mogu se očekivati pojave heterozisa.


Paralelno sa istraživanjima u vezi dobivanja luksuriranja u hibridnim fa


milijama stablastih vrba u cilju povećanja prirasta drvne mase vrše se također


istraživanja varijabilnosti i nasljednosti pojedinih ekonomski važnih svojstava,


što je jedan od bitnih preduvjeta za uspješno´ oplemenjivanje pojedine vrste. U


ovom radu htjeli bismo na temelju konkretnih rezultata koje smo dobili ra


deći na kontroliranoj bibriđizaciji nekih stablastih vrsta vrba protumačiti način


nasljeđivanja oblika debla. U razmatranje ćemo uzeti kako se nasljeđuje prav


nost debla nasuprot krivudavosti debla**).


Prema A. Ugrenović u (6) deblo predstavlja po iskorišćivanje šuma najvažniji
dio stabla. Od oblika debla zavisi količina i kvalitet izrađenih tehničkih
sortimenata, pa prema tome i kvalitet, odnosno vrijednost sadašnje i buduće
sastojine.


METODA RADA


Kontroliranu hibridizacdju vršili smo na cijepljenim cvjetnim granama na
otvorenom. Cvjetne grane od S. Matsudana tortuosa Rehd., (V157), S. humboldtiana
Anre (Vise) i S. rubens Schrank (V43) cijepili smo na jednogodišnje podloge
od S. alba L. (V40) metodom afolafctaeije (Bottle-grafting method). Cvjetne
grane od S. Matsudana tortuosa Rehd. (V157) i S. humboldtiana Andre (Vise)
dobivene su iz Kine, odnosno Argentine preko Zavoda za topole u Novom Sadu
dok je S. rubens Schrank (V43) autohtonog porijekla. Izolacija ženskih cvjetova
vršena je pomoću vrećica od pergament papira. Polen je sabran od jednog klona


S. alba L. ((95) autohtonog porijekla sa cvjetnih grana — koje su neposredno
prije prirodne cvatnje bile stavljene u vodene kulture — pomoću kista i satnog
stakla. Do momenta kada su ženski cvjetovi bili spremni za oplodnju, polen
smo čuvali u frižideru u eksikatoru sa klomim vapnom. Hibridlzacija je vršena
pomoću kista. Rese su sabirane onog momenta kada su tobolci počeli pucati.
*) Zahvaljujem se prof, dr M. Vidakoviću koji je pročitao ovaj rad i dao mi vrijedne sugestije.


**) Prema A. U g r e n o v i ć u (6) deblo nazivamo krivim ako se njegova os sa dvije tačke gledišta
koje leže u dvije međusobno okomite ravnine ukazuju kao kriva crta. U našem slučaju uzdužna os debalca
sa dvije tačke gledišta koje leže u dvije međusobno okomite ravnine ukazuju se kao valovita crta.


Istraživanja su financirana od Republičkog Fonda za naučni rad SRH.