DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 5     <-- 5 -->        PDF

u načinu gospodarenja. To mišljenje zastupa i Sommer . Mlinše k (1964)
navodi da se prije 10 do 14 godina primjetilo nazadovanje jele u Sloveniji na
površini od 30.000 ha s različitim intenzitetom u pojedinim krajevima. Sušenje
je najviše zahvatilo pojas između 400 do 700 m nadmorske visine koji leži 200
do 300 m ispod optimuma za jelu. On navodi da su naročito izražene štete u
čistim sastojinama jele, zatim u zonama u kojima je poslije rata vršena sječa
(eksploatacija) jele. Tamo gdje nije vršena sječa jele takove
štete nisu primijećene.


J. Sa f a r (1965) je istraživao pojavu sušenja jele u Macelj Gori i zakljur
čuje da je sušenje u Macelj Gori kompleksne naravi i posljedica niza topografskih,
klimatskih, pedosferskih i biotskih faktora. Za njega je simptomatična
činjenica da se suše prvenstveno deblja stabla, tj. starije jele koje su slabo otporne
prema nepovoljnim utjecajima kompleksnih faktora. On navodi mišljenje
Brinar a prema kome ne stoji činjenica da je neodgovarajuće gospodarenje
ili nevaljali oblik sastojina primarni uzrok odumiranja jele. Prema B r in
a r u (1964) uzrok sušenja ima fiziološki karakter i ovisi o sekularnim odstupanjima
klime k pojačanoj kontinentalnosti.
D. K 1 e p a c (1955) je utvrdio utjecaj imele na prirast jele.
Iz svega što smo naveli nije moguće donijeti zaključak o primarnim uzrocima
sušenja jele u navedenim područjima. Čak ako se i govori o kompleksnosti
faktora što je s ekološkog stanovišta opravdano, u većini slučajeva mora
postojati dominantni faktor na koji se nadovezuju ostali štetni faktori koji
dovode do ugibanja neke vrste. U jednom slučaju to je klima, u drugom neodgovarajuće
gospodarske mjere koje mogu da promjene sastojinsku klimu, do-
vađanjem više svjetla, smanjenjem zračne vlage ili općenito da utječu na ekosistem,
odnosno na njegovu promjenu u negativnom smislu za zdravstveno stanje
vrste. Kad se govori o porastu gustoće populacije nekog štetnog organizma,
onda svakako taj porast treba tražiti u promjeni ekosistema na određenom
biotopu. U tome aspektu treba promatrati i sušenje jele u Gorskom kotaru.
Lici i dijelom Sloveniji uslijed napada, odnosno masovne pojave moljca jelinih
iglica. U svakom slučaju gubitak iglica uslijed napada moljca toliko slabi životnu
snagu stabala da ona prije ili kasnije, ovisno o intenzitetu gubitka asimilacijske
površine, podliježu ugibanju. Mi smatramo hipotetično da je neposredni
uzročnik moljac jelinih iglica ne upuštajući se u razmatranje promjena
u ekosistemu koje su dovele do njegove masovne pojave. Ocjena pojedinih faktora
ekosistema koji su odlučni za masovno razmnažanje štetnika često puta
nije moguća u fazi kulminacije štetnika. Tako npr. potkom jaci ne napadaju u
pravilu zdrava stabla. Oni su sekundarni štetnici, no> u slučaju masovne pojave
i u doba kulminacije biraju napadnuta i zdrava stabla i oni postaju primarni
štetnici.
Za jelina moljca bi se moglo pretpostaviti da, kao i ostale vrste iz familije
Tineidae, völi svjetlo pa bi prema tome sastojine u kojima su vršeni zahvati
jačeg intenziteta predstavljali povoljni teren za njihovo razmnažanje. No u vrijeme
velike gustoće populacije (u kulminaciji) ova činjenica neće doći do jasnog
izražaja, o čemu će poslije biti riječi.
Već 1954. g. kada se sušenje pokazalo u predjelima Crni vrh, Zvirjak, Savinjak
i Mlaka na području Šumarije Fužine utvrđene su pojave koje su nedvojbeno
ukazivale da je napad moljca jelinih iglica jedan od glavnih, ako ne
i glavni neposredni uzročnik sušenja jelovih stabala.