DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 48     <-- 48 -->        PDF

kao i zastupljenosti vrsta iz raznih visinskih oblasti, zbog čega se na istim staništima
nailazi na vrste mediteranskog i planinskog porijekla. Sve navedene
pojave tipične su za reliktna staništa, pošto su se na njima održali pojedini,
elementi iz raznih vegetacijskih jedinica, koji su u prošlosti migrirali preko
dotičnih područja kao posljedica klimatskih promjena od tercijera do danas«
(16)«. Ovu pojavu smo utvrdili također u reiliktnoj zajednici Pinetum illyricum
calcicolum na krečnjacima u Istočnoj Bosni (18).


ZNAČAJNIJI ŠUMSKO-UZGOJNI MOMENTI


S obzirom na prikazane karakteristike borovih šuma na dolomitu i na činjenicu
da glavnu vrstu smjese čini crni bor, pa tek onda smrča, a samo izuzetno
s njom i jela, način gospodarenja i obnova ovih sastojina razlikovaće se
znatnije od, na primjer, borovih šuma na mezozojskim krečnjacima, na što smo
već i ranije ukazali (20).


SI. 6 — Stara sastojina bez podmlatka, zakorovljena. Na rubu Cytisanthus radiatus


(L) Lang. /Genista radiata (L) Sc.J Mračaj (Duboka)
(Foto V. S.)


O izboru oblika gazdovanja za borove šume uopće u Bosni, dao je veoma
iscrpnu analizu O. Stojanovi ć na bazi istraženih taksacionih osnova ovih
šuma (24). S aspekta nauke o .tipovima šuma i vodeći računa o mogućnostima
daljeg održavanja bijelog bora, sve sastojine bijelog bora u Bosni, ovaj autor
dijeli u dvije osnovne kategorije. Prva, manja po površini, obuhvata čiste,
uglavnom starije, sastojine bijelog bora i mješovite sastojine bijelog i crnog