DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 46     <-- 46 -->        PDF

kompaktni vapnenac na kome se razvilo slabo podzolirano smeđe karbon a tno
tlo. Iz čiste borove šume prelazimo iza nekoliko metara u prekrasnu razvijenu
šumu bukve i jele« . . . (9). Ovo, pak, ne znači da i na dolomitu ne može borova
šuma da se razvije u pravcu šume bukve i jele ili smrčeve šume. Na zaravnjenim
terenima imali smo slučaj kod Glamoča (Halepići) da sukcesija napreduje
u borovim sastojinama ka šumi smrče i jele. U višim zonama Male Kapele,


I. Horva t navodi zajednicu Piceetum dolomiticum Ht uvjetovanu edafski,
u uslovima hladnije i vlažnije klime.
U vegetacijskom i šumsko-privređnom pogledu važno je pitanje gdje je borova
šuma trajni vegetacijski stadij, a gdje je borova šuma prelazna sastojina
koju će zamijeniti klimatogena šuma. U prvom slučaju »sastavlja bor vlastitu
zajednicu koja se endodinamskim procesima razvija i obnavlja, u drugom je
borova sastojina tek jedan stadij, karika u razvojnom krugu neke druge zajednice
koja će najzad istisnuti bor. Iz dominiranja samog bora ne možemo o tome
stvoriti nikakav zaključak. Tek iz sastava cijele zajednice, iz skupa sviju vrsta,
i onih najsitnijih u prizemnom sloju postaje nam jasno kakva će biti sudbina
borove sastojine. Ova činjenica najočitije dokazuje, da se danas i praktičar


SI. 5 — Srednjodobna sastojina bijelog bora sa Calamagrostis varia (Sehr.) Host.
u prizemnom sloju


(Foto V. S.)