DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 43     <-- 43 -->        PDF

đenije ukazati na izvjesne korelacione odnose u pogledu osobina staništa, starosti
sastojine, antropogenih uticaja i drugih momenata koji su od značaja za
određenu strukturu borovih sastojina na dolomitu.


U pogledu sklopa, gotovo 50% istraženih ploha je sklopljenosti sastojina
od 0,55—0,65, a kod ostalih sklop je također rijedak 0,65—0,75 (SI. 4); samo
dvije plohe su imale sklop iznad 0,80. Ako bismo međutim, cijenili sklop svih
borovih sastojina u prosjeku, sigurno je da bi bio još veći procenat sastojina sa
prekinutim sklopom.


U pogledu omjera vrsta prema zapremini, od 23 analizirane plohe, u 1?>
ploha bijeli bor uzima učešće preko 90l%, a u ostalim plohama nalaze se u primjesi
smrča, rjeđe i jela, crni bor i lišćari, među kojima najviše javor gluhač.
Bonitetni razred za bijeli bor je dosta nizak, u prosjeku 3. (3—4), a rijetke su
sastojine gdje je bonitet 1—2. Iz procentualne debljinske strukture stabala bijelog
bora na privremenim oglednim plohama vidi se da deblja stabla zauzimaju
znatan procentualni udio što ukazuje da se radi o prestarjelim nenjegovanim
sastojinama prašumskog karaktera. Naime, znatan broj sastojina na dolomitu
ima srednje sastojinske prečnike koji su mnogo veći od prečnika koji postižu
najstarije sastojine bijelog bora prema prinosnim tablicama za ovu vrstu (24).
Na ovo ukazuje i broj stabala po jedinici površine, koji je u prosjeku negdje
između 400 do 600, a rijetko prelazi i 1000 stabala po hektaru.


SI. 4 — Sklop jedne sastojine zajednice bijelog bora (Pinetum silvestris dinaricum)
u Prusačkoj Rijeci


(Foto V. S.)