DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 4     <-- 4 -->        PDF

godina), nastaju smetnje u kolanju sokova uslijed pomanjkanja transpiracije, i
stabla gube sposobnost normalne asimilacije, te nastupa sušenje kod još djelomično
zelene krošnje. Isti autor daje nekoliko zanimljivih opažanja: jele u visokim
starosnim razredima pokazuju znakove nepovoljnog zdravstvenog stanja.
Tvrdnji da je jako osvjetljenje sastojina uslijed gospodarskih mjera uzrok oboljenju
jele on suprotstavlja činjenicu da se slabo fiziološko stanje pokazuje i u
gusto sklopljenim čistim jelovim pa čak i u mješovitim sastojinama. On tvrdi
da jela na istome mjestu kroz više generacija slabi. Uslijed nedovoljne transpiracije
nastaje intoksikacija stanica, pa se stabla mogu osušiti i bez napadaja
insekata.


L. Tscherma k (1941) je proučavao jelu u Bečkoj šumi. On pridaje veliku
važnost tlu i njegovoj dubini, zatim ekspoziciji. Jele su naročito izložene
opasnosti sušenja na plitkim tlima vapnenca i dolomita. Jela je van svoga
optimuma veoma osjetljiva i tu dostiže mnogo ranije svoju fizičku zrelost koja
u nekim slučajevima leži između 120 i 125 godina. On je primjetio da poslije
sušnih godina nastupaju pojave sušenja jele. Konstatira da je u zapadnom
vlažnom dijelu šume jela zdrava, u istočnim nižim predjelima nastupa sušenje
jele u dobi između 120 i 125 godina. Tu se pojavljuju štetnici: Cryphalus piceac,
Ips curvidens, Ips spinidens, Pissodes piceae a masovno dolazi savijač (Cacoecia
murinana). Tu je također za spomenuti i pomanjkanje jelovog podmlatka poslije
sječe i pojavu uši jelinih izbojaka (Drayfusia nüsslini).
Schimitsche k (1947), iako entomolog, navodi da je jela u graničnim
zonama svoga areala veoma osjetljiva i poboljeva u dobi između 100 do 150
godina. Odumiranje jele u tim sastojinama on smatra opravdanim i razumljivim.
Ipak kao entomolog on daje izuzetno značenje štetnicima koji se pojavljuju
u određenim klimatskim uslovima (toplo vrijeme s malo oborina). Kao
jednim od uzroka pomanjkanja jelovog podmlatka smatra i štete od divljači


J. Stock l (1941) smatra jelina savijača kao primarnog uzročnika sušenja
jele. Na granici svoga pridolaženja normalno je da se jele suše jer tu postižu
fizičku starost u 150 godini. U čistim jednoličnim sastojinanma jele obično
imaju malu krošnju, što ne pogoduje urodu sjemena. On smatra da treba izbjegavati
u sastojim sve zahvate koji mijenjaju sastojinsku klimu.
R. Brau n (1941) smatra da su štetnici jele primarni uzrok u pojavi sušenja.
To isto smatra Wi e dm an n (1927) koji je utvrdio ovu činjenicu kod
sušenja jele u Saksoniji i smatra zato odgovornim u prvome redu Drayfusiunüsslini. Olberg i Röhrig (1955) u svom opsežnom radu o jeli u Zap. Njemačkoj
navode da je ova vrsta unazad 50 godina izvrgnuta ugibanju a da zadovoljavajuće
objašnjenje za ovaj fenomen još nije pronađeno. Prema istim
autorima, tri su glavna uzročnika sušenja jele u Evropi:
1. Savijač jelinih izbojaka (Cacoecia murinana),
2. Uš jelinih izbojaka (Drayfusia nüsslini),
3. Suša.
Ovi faktori mogu zajedno djelovati, a slijede ih sekundarni štetnici: potkornjaci,
pipe i imela. Oni smatraju beznačajnim minera pupova (Epiblema nigricana),
moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella) i drugog minera pupova


(A. illuminatella). Što se tiče uši jelinih iglica (Drayfusia nüsslini), ona je u
prvom redu štetnik podmlatka i mlađih sastojina. Od suše stradaju starije jele
naročito na granici svoga areala. Prema Dannecker u, Baungarteru
i Waldenfalsu (cit. Mlinšek — 1964) glavni uzrok sušenja treba tražiti