DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 39     <-- 39 -->        PDF

LEGENDA i
Borove šume Glamočkog područja ( 1958 godine )


- Borove šume Bugojansko- Kupreškog područja (1968 godine)
ovdje izvjesne osobenosti (karta 1). Uočljive su izvjesne razlike, u tom smislu,
u odnosu na komplekse borovih šuma Glamočkog područja, jer paralelni planinski
lanci i prostrana Kupreška visoravan sprečavaju direktnije mediteranske
uplive. Ovdje, u donjem pojasu, koji je, doduše, i znatno viši, nisu termofilne
zajednice bijelog graba (Carpinetum orientalis), kao što smo ih imali na
rubu kraških polja [P. Fukare k (3)], nego zajednice crnog graba i crnog
jasena (Ostryo — Ornetum), koje su povezane u sukcedanom nizu sa šumom
crnog bora na dolomitu.


U višim položajima, iznad 900 m n. v., rasprostranjena je šuma jele i bukve
(Abieti — Fagetum). Ona zauzima padine na hladnijim ekspozicijama i
uvale uz potoke, dok grebene i toplije ekspozicije zauzimaju bjeloborove šume.
Ovi tipovi šumske vegetacije smjenjuju se zakonomjerno što dolazi naročito do
izražaja u kompleksu šuma Prusačke Rijeke prema Plazenici i Kupreškim Vratima
(SI. 1, 2). Dakle, kao i u području jugozapadne Hrvatske (Mala Kapela),
rasprostranjene su šume bijelog bora unutar kompleksa jelovo-bukovih sastojina
u specifičnim orografsko (mikroklimatskim) — edafskim uslovima. Isto
kao što je slučaj, kako to navodi I. Horva t (10), u Hrvatskoj, što se više spuštamo
prema Gackom Polju, i ovdje u donjim dijelovima Prusačke Rijeke i
Semešnice, pojačavaju se termofilni uticaji, pa dominira crni bor sa kserofilnim
lišćarskim elementima, umjesto bijelog bora, koji je rasprostranjen u višim
predjelima.