DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 36     <-- 36 -->        PDF

raju ekološkim zahtjevima jele više nego ona na položajima karbonatnog petrografskog
substrata koji su više izloženi insolaciji, sušim i toplijim strujama
zraka.


Prosuđujući po oskudnim historiografskim podacima, blizini naselja i navedenim
brojčanim pokazateljima o razvitku omjera smjese, vjerojatno se bukva
nekad mnogo sjekla za proizvodnju ogrjeva, ugljena i pepela (potaše), pa
je tako povećano učešće jele, a prije i poslije drugog svjetskog rata jakim sječama
uglavnom jelovih stabala mnogo je i naglo otvoren sklop krošanja. Može
se pretpostaviti da je posljedica takvih antropogenih utjecaja (i, možda, promjena
makroklime), degradacija biogeocenoze na koju se sadašnja svojta ili
vrsta jele ne može prilagoditi. U vezi s iznesenim mogu se dati ove postavke:pod utjecajem eksploatacije izmijenjeni su sklop, oblik i smjesa vrsta
drveća, u sastojinama, tj. poremećena je biološko-ekološka ravnoteža u
sastojinskoj atmosferi, možda i u pedosferi;

smanjena je vlaga zraka i povećana toplina u tlu i nad tlom, što je jedan
od najznačajnijih činilaca za održavanje razmjerno higrofilne i
termofobne jele;

pod utjecajem navedenih promjena i povećanog strujanja zraka, razgibano
korijenje jele ne može crpiti dovoljne količine vode, povećana je
transpiracija krošanja, smanjena je mogućnost normalne opskrbe vodom;

u takvoj mikroklimi veća je mogućnost razmnožavanja insekatskih štetnika
od čijih se šteta u navedenim bioekološkim okolnostima jela ne
može dovoljno oporaviti;

proširuje se termofilnija, heliofilnija, manje higrofilna i vrlo agresivna
bukva u arealu gdje se njen omjer smjese negdašnjim sječama mnogo
smanjio;

u gušćim prebornim sastojinama vertikalno-stepeničastog sklopa rijetko
gdje se razvila pojava odumiranja i slabog podmlađivanja jele i snažnog
širenja bukve.
Općenito: oslabljena je životna snaga naše privredno najvažnije a ekološki
najmanje prilagodljive četinjače, povećana je agresivnost naše najrasprostranjenije
i ekološki najplastičnije listače. Zato se nužno pojavljuju ova pitanja:
da li se aviokemijskim tretiranjem jelovih sastojina, tj. uništavanjem moljca
jelovih iglica (i drugih štetnih i korisnih članova zoocenoze), može popraviti
biotski potencijal jele, ili se spašava samo tečajni prirast; tj. da li se kemijskim
insekticidima može sušenje jele potpuno spriječiti ili barem trajnije ograničiti?
Ako je jela postala fiziološki slabija ili manje prilagodljiva u novoj bioekojloškoj
situaciji ili je neotporna na neke negativne utjecaje klime (sastojinske i
makroklime), neće li ta četinjača odumirati i u onim sastojinama u kojima je
zaraza moljca sada suzbijena? Ako se jelov moljac nalazio u ovim šumama i
pred tri desetljeća, a vjerojatno jest, zašto se u tadašnjim fazama razvitka pojedinih
biogeocenoza nije pojavila progradacija tog štetnika?


Ako represivni postupci neće omogućiti da se populacija jele trajno održi,
zbog očuvanja fonda četinjača morat će se pošumljivati drugim četinjačama,
prvenstveno smrekom. Ta četinjača ima velik broj svojta različitih morfoloških,
bioloških, ekoloških i tehnoloških svojstava. Zato je krajnje vrijeme da
se u svrhu što bolje introdukcije za određene vrste staništa započnu genetička
istraživanja autohtonih i alohtonih rasa i forma smreke. Isto tako i za jelu;