DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— vrlo je velik omjer jele sve od kategorije najdebljih stabala do oko 20
cm pr. pr., ali postepeno se smanjuje; naglo je malen postotak broja
jelovih stabala u prvom debljinskom razredu, mnogo manji u g. 1964.
nego u g. 1939;vjerojatno zbog tamnog sklopa jelovih krošanja, u davnijoj prošlosti
bukva nije mogla brže urastati u više slojeve sastojine iz sloja debljine
mladika i letvenjaka;

jake sječe utjecale su da se sklop krošanja naglo i mnogo prorijedio, a
posljedica je skokovit prijelaz bukovog mladika u kategoriju odraslijih
stabala, tj. g. 1939. u I debljinski razred i g. 1964. u I i II razred.´
Između drugih snimaka značajan je u istom predjelu Brloško nalaz naglog
okupiranja donjeg sloja sastojinske atmosfere bukvom, objavljen pred desetak
godina u već spomenutoj studiji »Problem nadiranja i širenja bukve u arealu
jele« 1955. U toj publikaciji iznesli smo po visinskim stupnjevima tok kretanja
omjera smjese; ovdje dajemo brojčane podatke skraćeno, tj. po visinskim razredima
(v. pril. tabelu).


Visinski razred Postotak broja stabala
m bukva jela
2 do 10 70 4
11 do 20 — 11
21 naviše — 15
svega 70 30


Ovo je karakterističan primjer dvoslojne sastojine: gornji sloj od rijetkog sklopa
jelovih krošanja i donji sloj od gustog sklopa bukovih krošanja. Ovakva se
pojava ne može razviti u prebornim sastojinama vertikalnog sklopa. Na tom
staništu bila je negda gotovo čista jelova sastojina, u daljoj budućnosti nalazit
će se ovdje bukova sastojina. Na toj plohi nema nijednog bukovog sjemenjaka,
te se može pretpostaviti da je bukva bila svojedobno posječena ili se
naplodnja izvršila sa strane, a ipak je imigracija bukve u jelovu satojinu bila
snažna.


Na objektu označenom Brloško II raspon razvitka omjera smjese bio je
ovakav:
god. 1939 god. 1964.
27 57


Dakle, vrlo nagao skok u intenzitetu izmjene omjera smjese od g. 1939. do1 g.
1964. na staništu za koje bi se nekad, tj. pred nekoliko desetljeća, ynoglo sigurno
tvrditi da pripada samo ili uglavnom jeli.


Pojava manjeg ili većeg intenziteta u izmjeni omjera smjese razvila se
u mnogim jelovim sastojinama Gorskog kotara, odnosno planinskog masiva
Risnjak, osobito na biv. veleposjedu Thurn-Taxis gdje se po nauci o najvećoj
zemljišnoj renti bukva mnogo sjekla pa i uništavala, npr. prstenovanjem, da
bi se što više povećao omjer rentabilnije vrste drveća jele u tadašnjim sastojinama
i naplodnjom u budućnosti. Sloj gustog bukovog naraštaja znatno je
prorijeđen a ponegdje i uništen jakim poslijeratnim sječama debelih uglavnom
jelovih stabala.