DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Omjer smjese u %N po deblj. razredu
B r 1 oš k o I


Deblj in. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 27 73 49 51
II 21—30 31 69 28 72
III 31—40 37 63 35 65
IV 41—50 32 68 40 60
V 51— 4 96 12 88


Brojčani podaci navedene tabele omogućuju da se zaključi uglavnom ovoveoma je velik omjer jele u svima debljinskim razredima, prosječno
mnogo veći nego u navedenim odjelima predjela Jelenčić i Tuhobić;
ipak je sve manji od najviših do najnižih razreda; u godini 1964. mnogo
manji nego u godini 1939.; po opažanju, u sloju mladog naraštaja veoma
je malo učešće jele (izuzev u okolini odraslih smrekovih stabala);
— u toku oko jednog stoljeća omjer smjese bukve se povećavao; novi bukov
naraštaj (mladik i letvenjak) je ne samo količinski bio jači, nego je
vjerojatno agresivnošću i konkurentskom snagom utjecao da je potisnut
jelov podmladak i mladik znatnije odumirao;

postotak broja jelovih stabala godine 1939. veći je u I debljinskom razredu
nego u II razredu, u godini 1964. to je drugi-treći debljinski razred;
ali u godini 1964. omjer jele je u I debljinskom razredu mnogo
manji.
Da bismo utvrdili kojom prosječnom dinamikom se razvijala navedena pojava,
iznest ćemo raspon omjera smjese između najvišeg i najnižeg debljinskog
razreda:


god. 1939 god. 1964.
23 37


Prosuđujući po tim brojčanim podacima, intenzitet promjene omjera smjese
je za oko 50% veći u drugom periodu nego pred četvrt stoljeća. Ti raspona;
su na karbonatnim tlima predjela Jelenčić i Tuhobić u oba perioda mnogo´ veći.


Omjer smjese u %N po deblj. razredu
B r 1 o š k o II


Deblj in. Godina 1939. Godina 1964.
razred cm bukva jela bukva jela
I 10—20 28 72 61 39
II 21—30 15 85 31 69
III 31—40 13 87 19 81
IV 41—50 8 92 17 83
V 51— 1 99 4 96


Makar se taj odjel nalazi pokraj onoga koji smo označili Brloško I, velike
su razlike među njima u dinamici i intenzitetu izmjene omjera smjese. Na temelju
brojčanih podataka navedene tabele za objekt Brloško II, mogu se izvesti
ovi zaključci: