DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 32     <-- 32 -->        PDF

četvrt stoljeća. Proces obtrkovljivanja mješovite jelove sastojine u navedenom
dijelu predjela Jelenčić bio je umjereniji. Zašto?


Tok izmjene omjera smjese može se znatno razabrati iz razlike postotka
smjese u najvišim debljinskim razredima, tj. između V i III razreda, (v. pril.
tabelu).


Raspon intenziteta omjera smjese u kategoriji najviših deblj. razreda


Debljin. razred Jelenčić Tuhobić
V/IVIV/III
27
6godina 1939.
32
24
V/IVIV/III
26
1godina 1964.
37
22


Po brojčanim podacima navedene tabele i prethodnih tabela, naglo se smanjivao
postotak broja jelovih stabala debljine iznad 40 cm pr. pr., u predjelu
Tuhohić znatno i u katego-riji stabala 31—40 cm pr. pr.


Prorjeđivanje gornjih sklopova snažno je utjecalo na mikroekološki veoma
prilagodljivu i agresivnu bukvu: pod utjecajem veće količine svjetlosti i topline
obilnije je mogla fruktificirati i iskoristila svoj biotski potencijal za ponovno
osvajanje prostora u kojemu je ta listača u davnoj prošlosti bila vjerojatno jače
sječena. Da li se naglo smanjivao omjer jele po zahtjevima eksploatacije, tj.
redovnim jačim sječama, ili se ta četinjača unekoliko (koliko?) sušila, pa su se
provodile i sanitarne sječe jačeg intenziteta?


IZMJENA OMJERA SMJESE NA SILIKATNIM TLIMA


Predjel Brloško, na silikatnim pećinama s razmjerno dubokim i plodnim
tlom, nalazi se u uvali pokraj umjetnog jezera Bajer koje zajedno s nedalekim
Omladinskim jezerom kod Lokava napaja vodom elektranu Vinodol kod Crikvenice.
Zato je problem sušenja i slabog podmlađivanja jele u ovdašnjoj
šumskoj retencijskoj zoni zaoštreniji nego drugdje. Važan je i problem oblikovanosti
pejzaža i razvitka turističke privrede. Jer, osim direktnih šteta od
moljca jelovih iglica, i vjetar utječe da se preostala stabla u rijetkim sklopovima
ne mogu dovoljno održati (izvale; fiziološko oslabljivanje zbog razgibanosti
korijenja). Dio vrlo prorijeđenih sastojina pokraj jezera morao se posjeći golom
sječom (predjel Glavica uz Brloško; isto u nedalekom predjelu Mlaka; započet
je taj postupak u predjelu Zvirjak).


Prosuđujući po veoma starim ugljevištima, po blizini naselja i po historiografskim
indicijama, u predjelu Brloško (i drugdje) negda se vjerojatno´ mnogo
sjekla bukva za proizvodnju ogrjeva, ugljena i pepela (potaše). Tako se povećao
omjer jele, i nakon doskorašnjih sječa prije i poslije drugog svjetskog rata pod
znatno otvorenim sklopom krošanja naselio se i proširio mladi bukov naraštaj
(mnogo prorijeđen obaranjem debelih stabala).


Tok razvitka omjera smjese po debljinskim (donekle, starosnim) razredima
u odjelu koji smo označili Brloško I iznesen je u pril. tabeli.