DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 29     <-- 29 -->        PDF

OBJEKTI I METODIKA


Navedene šume bile su do g. 1671. feudalni posjed, zatim su podržavljene.
Potkraj XIX stoljeća vlasnici su ovlaštenici zemljišnih zajednica, a poslije Oslobođenja
sve su društveno vlasništvo.


U okolici Fužina (730 m n. m.) nalaze se dvije vrste staništa: a) tla karbonatne
podloge, strma, veoma izložena vjetrovima a i insolaciji, na području
fitocenoze Fagetum croaticum abietetosum Horv. (Abieti-Fagetum dinaricum
Treg.); b) tla iznad silikatnih pećina, na nižim zatvorenim položajima, u hladnijoj
i vlažnijoj mjesnoj klimi, u arealu zajednice Blechno-Abietetum HOTV.
Obje kategorije staništa u podjednakoj su regionalnoj klimi.


Godine 1939. izvršili smo stablimičnu inventuru šuma tadašnje zemljišne
zajednice Hreljin-Ružić selo, a četvrt stoljeća kasnije, tj. godine 1964., takvu
inventuru obavila je Sekcija za uređivanje šuma Rijeka. Koristeći se tada snimljenim
kartografskim i numeričkim podacima, za ova naša ispitivanja izabrali
smo po metodi slučajnosti četiri naša stara odjela koji izuzetno imaju i danas
istu površinu: dva na karbonatnim tlima u predjelima Jelenčić i Tuhobić (750—
1106 m n. v.) i dva na silikatnim tlima u predjelu Brloško (750—830 m n. v.).
Osnovne značajke tih predjela iznesene su u pril. tabeli.


Predjel Odjel Površina Nadm. vis. Ekspoz, Inklin. Fitocenoza
ha m


na karbonatnoj podlozi
Jelenčić 4 24 850 SI 30° Fagetum croat.
Tuhobić 3 28 850 SI 30° abietetosum


na silikatnoj podlozi
Brloško I 3 18 800 — 5° Blechno-
Brloško II 4 39 800 — 5" Abietetum


Struktura broja stabala, iznesena po tadašnjim debljinskim razredima, prikazana
je u narednoj tabeli; u toku četvrt stoljeća nije se značajno izmijenila,
makar su se obavljale jake sječe stabala uglavnom u navedenom najvišem
deblj. razredu.


Debljin. Jelenčić Tuhobić Brloško I Brloško II
razred cm postotak broja stabala


10—20 41 54 39 31
21—30 17 20 18 16
31—40 13 11 14 13
41—50 10 6 10 12
51— 19 9 19 28


Veoma je značajna činjenica da je u prvom deblj. razredu broj stabala naglo
povećan; vjerojatno zato što su najgornji sklopovi krošanja bili najednom
mnogo prorjeđeni te se masovno raširen mladi naraštaj, uglavnom bukov, snažno
uzdigao u gornje prostore, tj. iznad taksacijske granice.