DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 25     <-- 25 -->        PDF

vine u Gorskom kotaru iznosi oko 18.000 st. din. Polazeći od pretpostavke da je
neracionalno suzbijati nekog štetnika ako su troškovi suzbijanja veći od štete
koja bi nastala da suzbijanje nije provedeno, izlazi da je trokratno suzbijanje
nerentabilno ako je šteta manja od 0,66 m3/ha, a četverokratno ako je šteta
manja od 0,9 rnVha. Ako se ovo po ranije opisanom postupku izrazi stepenom
zaraze, proizlazi da je trokratno tretiranje nerentabilno kod zaraze manje od
3,3 kokona na 1.000 iglica, a četverokratno kod zaraze manje od 4,5 kokona na


1.000 iglica. Iz tab. 3 vidi se da bi spašeni prirast, osim nekoliko izuzetaka, podnio
troškove i četverokratnog tretiranja.
Metoda suzbijanja leptira ima i jedan načelni nedostatak: suzbijanje se
provodi nakon što je šteta već učinjena. Štetu čine gusjenice, no mi suzbijamo
leptire, dakle jedan u razvoju insekta kasniji stadij koji ne čini štetu. Istina je,
doduše, da uništavanjem leptira sprečavamo štete koje bi nastale kasnije (koje
bi se ustvari ponovile), najvećim dijelom tek iduće godine. No tu se može postaviti
u najmanju ruku teoretsko pitanje: da li bi iduće godine štete uistinu ponovno
nastale? Pitanje je opravdano jer mi gotovo ništa ne znamo o gradologiji
jel. moljca. Suzbijanje vršimo u fazi kulminacije no ne znamo koliko ta faza
traje — da li jednu ili više godina. Ako traje samo jednu godinu i tada nagfo
prestaje, sa suzbijanjem se svakako zakasnilo. Prema dosadašnjem iskustvu
kulminaciona faza gradacije traje barem dvije godine. U Mrkoplju je i prošle
godine zaraza bila vrlo jaka. Međutim visoka brojnost populacije leptira nikako
ne mora značiti da će slijedeća generacija insekta ponovno načiniti velike
štete. Može se, naime, desiti da čitava populacija slijedeće generacije strada u
stadiju jaja ili gusjenice. Jaja možda mogu stradati od visokih ljetnih temperatura,
suše ili parazita. Mlade gusjenice na prezimljavanju možda mogu biti
kompletno uništene u toku jednog jedinog dana ili noći ekstremno niskom temperaturom.
Izgleda mi — barem teoretski — da bi ovo uistinu i mogao bitil najvažniji
faktor redukcije brojnosti populacije ovog insekta. Iz ovih se pretpostavki
razabire kako ne poznajemo ni osnovne najvažnije ekološke faktore u
razvoju jel. moljca i od kolike su važnosti takva istraživanja. No bez obzira
na sva teoretska razmatranja o tome da li će populacija slijedeće generacije
načiniti štete ili ne, ostaje činjenica da suzbijanjem leptira u fazi kulminacije
propuštamo pravi trenutak za akciju i da suzbijanje vršimo kad je šteta već
učinjena. To je svakako jedan od osnovnih nedostataka sadašnjeg načina suzbijanja
jel. moljca. Očito je da treba pronaći bolje metode suzbijanja ovog štetnika.
S obzirom na ozbiljnost situacije to treba učiniti što prije. Ponavljam:
dok se to ne uradi, suzbijanje leptira uz sve spomenute i nespomenute nedostatke
ostaje kao jedina praktički ispitana mogućnost za borbu protiv ovog
opasnog štetnika.


I još nešto. Šumske štetnike — pa tako i jel. moljca — mi redovito suzblijamo
u kulminacionoj fazi prenamnoženja. Kad je riječ o defolijatorima listača,
to je — općenito uzevši — u najmanju ruku s gospodarskog gledišta razumljivo.
Međutim kad se radi o četinjačama — u konkretnom slučaju o jeli —
onda stvari stoje nešto drugačije. Prije svega mi nažalost još ne znamo pri kojem
se stepenu defolijacije jela još može odnosno više ne može oporaviti. U
svakom slučaju uništene iglice ona ne može nadoknaditi u istoj, a vjerojatno
ni u slijedećoj godini. To drugim riječima znači da se štete od dvo- ili višegtodišnjeg
uzastopnog gubitka iglica kumuliraju. Iako se sigurno ne radi o jednostavnom
aritmetičkom zbrajanju šteta, to po svoj prilici ipak znači da višegodišnji
uzastopni maleni gubitak iglica ima efekt jake defolijacije u jednoj go