DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 22     <-- 22 -->        PDF

6. REZULTATI I DISKUSIJA
Kako se razabire, akcija suzbijanja leptira jel. moljca u 1968. god. provedena
je u izvanredno nepovoljnim vremenskim prilikama, što je moralo imati
odraza na uspjeh tretiranja. To nikako ne znači da uspjeha uopće nije bilo. Naprotiv,
on je bio očit. Nakon zamagljivanja, posvuda po šumi na pogodnim mjestima
gdje se to moglo uočiti (gola zemlja, lokve vode) vidjelo se mnoštvo uništenih
leptira. Uostalom opažanja na kontrolnim platnima pružaju o tom brojčane
podatke (Tab. 3). Ostaje ipak činjenica da je postignuti uspjeh slabiji od
očekivanog. U ovom času teško bi se moglo dovoljno pouzdano reći koliko je
uspjeh umanjen nepovoljnim vremenom. S brojkama ćemo moći operirati tek
u proljeće iduće (1969.) godine, kada, na temelju broja kokona, budemo mogli
usporediti tadašnju s ovogodišnjom zarazom. No ni te brojke neće biti dovoljno
mjerodavne za obračun postotka tretiranjem uništenih leptira. U tu svrhu treba
pronaći pouzdanije metode.


Tab. 3


Orijentacioni proračun spašenog prirasta
Orientierungsberechnung des geretteten Massenzuwachses


Kontrolno
platno br.
Kontroll-
Tafel Nr.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Odj.


Abt.


59


55
52
50
48
45
37
64
6
2
8
15
21
23
28
69
67
64
61
60
38
20
17
10
25
35


Zaraza (broj kokona
na 1.000 iglica)
Befallsrate
(Kokonszahl je


1.000 Nadeln)
3,30
4,00
3,96
7,81
8,10
11,70
13,20
2,35
3,81
1,22
5,27
6,89


11,78
5,57
10,30
8,20
15,70
8,70
15,40
7,50
14,30
7,06
0,70
10,40
4,02
8,72


Broj uništenih Spašeni prirast
leptira po 1 m2 m8/ha
Anzahl vernichteter Geretteter
Falter je m2 Massenzuwachs
m3/ha


75 0,66
375 3,30
137 1,20
245 2,15
155 1,36
230 2,02
208 1,82
192 1,68
140 1,23
89 0,78
334 2,93
297 2,60
87 0,76
184 1,61
64 0,56
290 2,54
386 3,39
430 3,77
334 2,93
236 2,07
137 1,20
380 3,33
100 0,87
572 5,02
212 1,86
553 4,85


U tab. 3 iskazan je ukupni broj mrtvih i otrovanih leptira, nađenih na
kontr. platnima u vremenu između 16. V do 6. VII. To je zbroj dnevnih opažanja
vršenih tokom 40—50 dana (opažanja nisu trajala jednako dugo na svim