DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I II III IV V VI
1967. —2,6 0,4 3,9 5,6 11,9 13,8
1968. —3,2 2,3 3,4 8,3 11,6 14,8


Kako se razabire, februar i april bili su 1968. god. mnogo topliji nego 1967.,
a mart i maj podjednaki u obje ove godine. Nema sumnje da je to glavni uzrok
ranije pojave leptira jel. moljca u 1968. god. Uzrok dužem trajanju eklozije
u 1968. vjerojatno je u određenoj konstelaciji toplijih i hladnijih vremenskih
perioda u toku eklozije. Napominjem da navedeni temperaturni podaci služe
samo za to da pokažu razlike u temperaturi između 1967. i 1968. god. u ovom
području. Posebno ističem da dnevni srednjaci temperature, prikazani na grafikonu
eklozije leptira, ne predstavljaju prave vrijednosti, o kojima ovisi razvoj
jel. moljca. Ove temperature izmjerene su u Fužinama na nadm. visini od oko
720 m, a eklozija je promatrana petnaestak kilometara istočnije na nadm. visinama
iznad 900 m. Prema tome ovi podaci samo ilustriraju opći tok temperature
i razlike između 1967. i 1968. god. Podaci o oborinama, navedeni u grafikonu,
izmjereni su u Mrkoplju.


5. PROVEDBA SUZBIJANJA
Kako je spomenuto, prvi prazni kokoni u Širokoj dragi primijećeni su 11.
V odnosno 14. V. Prva serija aviozamagljivanja započela je 16. V, trajala je
19 dana i završila 3. VI. Tretiranje se, dakle, odvijalo veoma sporo. Uzrok tome
je veoma nestabilno vrijeme praćeno čestim kišama. Unutar tih 19 dana bilo je
čak 12 kišnih dana. U akciji su sudjelovala 4 aviona. Ustvari tretiranje su započela
3 aviona, ali kad se vidjelo da posao sporo odmiče, dodijeljen je i četvrti.
Teoretski bi 4 aviona Piper-Paunnee ovaj posao mogla obaviti za 4 dana. Dugogodišnje
iskustvo iz ranijih akcija pokazuje da je za provedbu neke avioakcije
metodom toplog zamagljivanja obično potrebno dvostruko više vremena od
teoretski proračunatog. Ovoga puta, međutim, tretiranje je trajalo još znatno
duže.


S obzirom na rezidualno djelovanje insekticida još u pripremanju akcije
bilo je planirano da se druga serija zamagljivanja obavi petnaestak dana nakon
prvog tretiranja. Budući da je prvo tretiranje trajalo čak 19 dana, još prije
završetka prve serije započelo se s ponovnim tretiranjem onih sektora, koji su
u prvoj seriji bili najprije zamagljeni. Ustvari jedan avion dovršavao je prvu
seriju zamagljivanja, a ostala tri su započela drugo tretiranje. Vrijeme je i
dalje bilo nestabilno tako da su od prvih 5 dana te druge serije zamagljivanja
čak 4 bila kišna (v. graf.). Dne 2. VI rad je bio prekinut s namjerom da se nastavi
kroz nekoliko dana. Osim što je vrijeme bilo nestabilno i postotak izašlih
leptira na opažačkim punktovima još je uvijek bio veoma nizak — ispod 15´%


(v. graf.). Vjerovalo se da stabilno vrijeme mora konačno nastupiti, a u tom
slučaju rad bi se mogao završiti za 3—4 dana. Međutim oko 10. VI vrijeme se
još više pogoršalo. Pomišljalo se na potpunu obustavu akcije, ali se od toga
odustalo jer se stalo na stanovište da to u tom momentu ne bi bilo racionalno.
Nastavak druge serije zamagljivanja započeo je 16. VI, a tretiranje je završeno
22. VI. Zbog visokog postotka izašlih leptira najprije su bili tretirani
niži, a zatim viši položaji. I u tom periodu rada vrijeme je bilo uglavnom nestabilno
i vjetrovito.