DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Grobničkom polju jer pogodno bliže uzletište nije bilo´ moguće pronaći. Udrtljenost
aerodroma od središta tretiranih šuma iznosila je oko 35 km tj. bila je
još veća nego lane. To je predstavljalo veliku teškoću u radu. Ovaj nedostatak
nastojalo se umanjiti angažiranjem radioamaterskih primopredajnika. Budući
da direktna radioveza između Grobnika i Mrkoplja nije bila moguća, morala
se koristiti i treća relejna stanica, koja je bila locirana na Učki. Osim toga radi
doznavanja vremenskih prilika na samom tretiranom području, postojala je
radioveza pomoću malih primopredajnika između radilišta i Mrkoplja. Sve
ovo kompliciralo je rad i onemogućilo brzo neposredno komuniciranje pa se u
drugoj seriji zamagljivanja odustalo od upotrebe triju velikih stanica. Međutim
i dalje su korišteni mali primopredajnici, pomoću kojih su s radilišta dostavljani
u Mrkopalj podaci o vremenskim prilikama, što je onda telefonom
prenošeno na Grobnik. Ni ovaj način komuniciranja nije bio bolji, ali je barem
bio mnogo jeftiniji.


Problem efikasnog komuniciranja između radilišta i uzletišta ostaje neriješen
iz godine u godinu. Zbog toga se i ovoga puta dešavalo da su avioni doletjeli
na radilište, ali su se zbog nepovoljnog vremena za rad morali vratiti
neobavljena posla. Pomanjkanje dobre radioveze stvara i druge velike teškoće
u radu. Bilo bi vrijeme da se ova kronična slabost konačno otkloni.


I ove godine insekticid je isporučila zagrebačka tvornica »Chromos«. Bio
je to opet 20l0/o-tni DDT-preparat »Pantakan«, koji je u svakoj od dvije serije
zamagljivanja deponiran u količini od 3,0 kg/ha tj. 600 g/ha aktivne materije
DDT-a.


Čitava za tretiranje određena površina od 7.095 ha bila je podijeljena na
21 radni sektor. Sektori su na uobičajeni način (pomoću bijelih zastava pričvršćenih
u vrhovima nekih graničnih stabala) bili međusobno razgraničeni.


Za kontrolu uspjeha služila su kontrolna platna dimenzija 0,8 X 0,8 m,
koja su bila postavljena pod određena stabla ili grupe stabala. Ukupno je bilo
postavljeno 26 kontrolnih platna, koja su bila više-manje jednolično raspoređena
na čitavoj tretiranoj površini. Na ovim su platnima svakog dana u isto
vrijeme prebrojavani uginuli i otrovani leptiri jel. moljca.


Početak, tok i trajanje akcije ovise u prvom redu o početku i trajanju
eklozije leptira. Kontrola eklozije obavljana je u Širokoj dragi na tri mjesta
različite nadmorske visine i ekspozicije i to: 1) u odj. 62 (910 m/n. m., sjeverna
eksp.); 2. u odj. 25 (1.100 m/n. m., južna eksp.); 3) u odj. 54 (940 m/n. m., južna
eksp.). Počevši od 9. maja svakog dana na ovim mjestima pregledano je po 100
kokona i utvrđeno da li su puni ili prazni. Na taj način utvrđen je početak, tok
i završetak eklozije leptira jel. moljca.


4. EKLOZIJA LEPTIRA
Prvi pojedinačni prazni kokoni primijećeni su 11. maja na opažačkom
mjestu br. 3*. Nakon nekoliko dana (14. V) oni su pronađeni i na ostala dva
opažačka mjesta. Tok i trajanje eklozije leptira vidljivi su iz graf. 1. Kako se
razabire eklozija je ove godine tekla sporije nego lane. U prvih 30 dana od
početka eklozije na sva tri opažačka mjesta izleglo se manje od 20´% leptira.
Tek nakon 30 dana postotak izašlih leptira naglo se povećava na nadm. visinama
910—940 m. Na 1.100 m eklozija i dalje teče sporije i završava kasnije.


* U Zalesini na nadm. visini od oko 800 m 9. V našao sam mnogo praznih kokona. S obzirom
na njihovu brojnost držim da je eklozija ovdje bila započela već prvih dana maja.
17