DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2. OVOGODIŠNJA AKCIJA SUZBIJANJA
Prošle godine stekli smo prva velika iskustva o mogućnosti suzbijanja jel.
moljca na velikim površinama. Pokusi suzbijanja leptira avioikeimijskim putem
uglavnom su zadovoljili. Pokazalo se, međutim,, da je za postizavanje uspjeha
potrebna veoma kvalitetna i složena stručna služba, mnogo složenija od one
kojom se obično zadovoljavamo na pr. prigodom suzbijanja gusjenica gubara
istom metodom. Uspjeh čitave akcije ovisi o veoma pomnoj kontroli eklozije
leptira te pravovremenom, i brzoim izvođenju tretiranja. Ovo oboje neposredno
ovisi o klimatskim prilikama koje su veoma različitie u nižim i višim predjelima
planinskog područja. Sve ovo — povezano s ograničenim i nejednakim
trajanjem djelovanja insekticida, uz potrebu najmanje dva tretiranja — veoma
komplicira izvođenje akcije. Svakako će trebati uložiti još mnogo truda i sredstava
za poboljšanje ove kao i pronalaženje novih, boljih i jednostavnijih metoda
suzbijanja. Dok se ovo ne postigne, sadašnja metoda uza sve svoje nedostatke
ostaje jedina nada za obranu jelinih sastojina, koje su teško ugrožene
od jel. moljca.


Kako je naprijed navedeno, u Gorskom kotaru je ove godine jaka i srednja
zaraza obuhvatila preko 43.000 ha jelinih šuma. Među njima nalazile su se i
mnoge od najvrednijih šuma ovog područja. Bilo je očito da se nešto mora
poduzeti za njihovu obranu. Medut.m materijalna i novčana sredstva bila su
ograničenja. Trebalo je odlučiti na kcm mjestu da ih se upotrijebi. Izbor je pao
na područje šumarije Mrkopalj. Ustvari takav izbor i nije bio težak. Iz tab. 1
vidi se da je na području ove šumarije bilo zaraženo 8.649 ha, tj. 93,D/o svih jelinih
šuma, od čega 6.913 ha ili 80% jakom zarazom. Mrkoipaljske šume najvećim
su dijelom veoma kvalitetne. Ovdje su se, dakle, očekivali najveći ekonomski
gubici pa je bilo razumno da se raspoloživa sredstva upotrijebe za zaštitu ovih
šuma.


Šumsko gospodarstvo Delnice odvojilo je za akciju suzbijanja jel. moljca
50,000.000 st. din. To je veliki iznos, gotovo najveći kojega je ikada jedna šumarska
privredna organizacija u jednoj godini odvojila za zaštitu svojih šuma*.
Prema predračunu troškova za ovaj iznos mogla se tretirati površina od oko


7.000 ha, dakle sve jako zaražene sastojine na području Mrkoplja.
Tretiranjem su bile obuhvaćene čitave šumskogospodarske jedinice Sungerski
lug i Široka draga te dio Bjelolasice u ukupnoj površini od 7.095 ha. Na
toj i tolikoj površini provedena je aviolokacija suzbijanja jel. moljca 1968. god.
u Gorskom kotaru.


3. ORGANIZACIJA SUZBIJANJA
Suzbijanje je provedeno u organizaciji Poslovnog udruženja Šumskoprivrednih
organizacija iz Zagreba u suradnji sa Šumskim gospodarstvom Delnice
i Šumarijom Mrkopalj. Tretiranje je obavilo poduzeće »Pan-Adria« iz Zagreba
sa 4 aviona tipa Piper-Paunnee. Ovi mali avioni pokazali su se prošle godine
pogodnijima za rad u planinskom području od velikih. I ove godine rad aviona
bio je uglavnom dobar. Piloti su svoj zadatak obavili savjesno kolikogod je to
bilo moguće u inače veoma nepovoljnim vremenskim prilikama u kojima se
akcija odvijala, o čemu će kasnije biti riječi. Aerodrom se ponovno nalazio na


* Samo jednom — 1964. godine — Kombinat »Spačva« u Vinkovcima odvojio je još više za zaštitu
svojih šuma od gubara.
16