DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 17     <-- 17 -->        PDF

raspolažemo s podacima o stanju zaraze na području gospodarstava Gospić i
Karlovac iako znamo za pojedine lokalitete, na kojima moljac i ovdje pridolazi.
O pridolaženju moljca u jelinim sastojinama na području između Save i Drave
ne znamo baš ništa iako ga po nekim indicijama ima i ovdje. Takvi su nam podaci,
međutim, potrebni ne samo zbog aktuelne ekonomske važnosti ovog insekta
nego i zbog toga da upoznamo tok njegove gradacije i u drugim područjima,
koja se klimatski razlikuju od Goskog kotara.


Tab. 2


Ukupno evidentirano stanje zaraze jel. moljca A. fundella u Hrvatskoj prema
brojnosti kokona u maju 1968. god.


Gesamter Befallszustand der Tannennadelmotte A. fundella in Kroatien
gemäss der Kokonzahl im Mai 1968.


Površina gosp. jed l.u Intenzitet zaraze


Šum. gosp. kojima pridolazi jela Befallsrate


Forstw. Fläche d. Wirtschaftseinheit


Betrieb wo die Tanne vorkommt


ukupna zaražena jak srednj i slab


gesamt befallen stark mittelstark schwach


ha ha B/o ha »/o ha Vo ha °/o


Delnice 74.980 52.774 70 13.219 25 30.519 58 9.036 17
Ogulin 30.986 9.395 30 1.540 16 3.635 39 4.220 45
Senj 21.637 12.351 57 780 6 9.209 74 2.362 20
Ukupno 127.603 74.520 58 15.539 21 43.363 58 15.618 21


Iz razumljivih razloga u ovom, kao uostalom i u prethodnom članku, navedeni
su samo sumarni podaci o zarazi za pojedina gospodarstva odnosno šumarije.
Međutim postoje i detaljni podaci za svaki odjel pregledanih gospodarskih
jedinica. Takvi su nam podaci neophodno potrebni za upoznavanje i proučavanje
gradološke krivulje jel. moljca. Da bi se to postiglo, te podatke treba
prikupljati dugi niz godina, naravno i tada kad sadašnja zaraza prestane. Prema
tome utvrđivanje stanja zaraze jel. moljca nikako se ne smije smatrati privremenim
kampanjskim radom nego treba insistirati da to ubuduće postane trajni
redovni posao u područjima gdje pridolazi jela.


Da rezimiram: ovogodišnja zaraza jel. moljca u Gorskom kotaru po površini
je još veća, a po intenzitetu još jača od prošlogodišnje. Ne budu li prirodni
faktori (utjecaj kojih na jel. moljca još ne poznajemo) u velikoj mjeri reducirali
brojnost populacija ovog insekta, mogu se očekivati veliki gubici u proizvodnji
u jelinim sastojinama.


Ovom prilikom iznosim jedno — za sada empirijsko — iskustvo u vezi sa zarazom
jel. moljca. Ranijih godina — pa čak niti lane prije prikupljanja podataka
o stanju zaraze — nismo znali da li ovaj štetnik pridolazi na visinama
iznad 1.000 m. Ove smo se godine osvjedočili da A. fundella prati jelu do njene
gornje visinske granice rasprostranjenja. Šta više, najjača zaraza gotovo je
redovito utvrđena baš na visinama iznad 1.000 m. Osim toga uočio sam da je
zaraza naročito jaka na silikatnim platoima. Ova empirijska iskustva treba
istraživanjima provjeriti i objasniti. Time bi se proširilo naše oskudno znanje


o ekologiji ovog insekta.