DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Podaci ovogodišnjeg pregleda stanja zaraze jel. moljca u Gorskom kotaru
sadržani su u tab. 1*. Iako su lanjski i ovogodišnji podaci utvrđeni različitim


Tab. 1
Stanje zaraze jel. moljca A. funđella u Gorskom kotaru prema brojnosti kokona
u maju 1968. god.
Befallszustand der Tannennadelmotte A. funđella im Gebiet von Gorski Kotar
gemäss der Kokonzahl im Mai 1968.


Površina gosp. jed. u Intenzitet zaraze
Šumarija kojima pridolazi jela Befallsrate
Fläche d. Wirtschaftseinheit
Forstamt wo die Tanne vorkommt


ukupna
gesamt
ha
zaražena
befallen
ha l»/o
jak
stark
ha "/<>
srednji
mittelstark
ha Vo
slab
schwach
ha Vo
Klana 5.353 1.886 35 215 11 1.604 85 68 4
Prezid 5.599 4.186 75 3.344 80 843 20
Mrkopalj
Delnice
9.303
7.730
8.649
4.644
93
60
6.913
129
80
8
1.736
3.261
20
70 1.253 22
Tršće 4.376 3.138 72 484 15 2.451 78 203 7
Rijeka
Fužine
4.796
5.645
2.877
5.110
60
91 102 2
1.215
3.319
42
65
1.662
1.689
58
33
Zalesina 725 725 100 87 12 638 88
Skrad 7.639 2.548 33211
8 1.527 60 809 32
Ravna Gora 6.267 5.894 94 3.501 59 2.090 35 302 6
Crni Lug
Gerovo
Šum. gosp.
Delnice
5.789
8.744
71.966
4.754
6.433
50.844
82
74
71
91
1.445
13.091
2
22
26
3.828
4.334
28.796
81
68
57
835
655
8.957
17
10
17
Nac. park
»Risnjak«
Sveukupno
3.014
74.980
1.930
52.774
64
70
128
13.219
7
25
1.723
30.519
89
58
79
9.036
4
17


metodama, držim da ih se može uspoređivati. Ono što odmah pada u oči je čir
njenica da se ovogodišnja ukupna zaražena površina u odnosu na prošlu godinu
nije smanjila nego se čak povećala. Zaraza dakle nije u opadanju nego u porastu.
Prošle godine zaraza je obuhvaćala 59%, a ove 70% površine svih jelinih
šuma u Gorskom kotaru. Da zaraza jača, vidi se i iz procentualnog učešća pojedinih
stepena zaraze. Lane je jakom zarazom bilo obuhvaćeno 11%, a sada 25%
zaražene površine, srednjom zarazom lane 37%, a sada 58%, a slabom lane 52%
a sada 17%. Prema tome ne samo da je ove godine zaraza zahvatila veću površinu
nego se površina jake i srednje zaraze udvostručila, a slabe smanjila
na jednu trećinu. To ukazuje na ozbiljnost situacije u vezi sa zarazom jel. moljca.
Iduće godine (1969) treba očekivati još veće štete od ovogodišnjih.


Ove godine prvi puta imamo podatke o zarazi jel. moljca i na području
Šum. gosp. Ogulin i Senj. Oni su iskazani u tab. 2. Ova tabela sadrži sumarne
podatke za područja u kojima je kontrolirano stanje zaraze. Kako se razabire.
u Hrvatskoj je zaraza jel. moljca za sada evidentirana na ukupno 74.520 ha,
od čega gotovo 80% otpada na jaku i srednju zarazu. Nažalost još uvijek ne


* Prošle godine iskazana je nešto manja površina svih gosp. jedinica u kojima pridolazi jela zbog
toga što u njoj nedostaju podaci za Nac. park »Risnjak«. Osim toga neke su šumarije dale različite
podatke o veličini površine jelinih sastojina prošle i ove godine.