DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Jela je vrsta koja dolazi i u ostalim dijelovima Hrvatske, a zastupljena je i u
Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prema tome nije isključeno širenje ovoga štetnika
i u jelove sastojine drugih naših republika. S druge strane ogromne štete koje
nastaju ili bi mogle nastati za elektroprivredu naše zemlje imaju jugoslavenski
karakter, jer su hidroelektrane čije snabdjevanje vodom ovisi o šumama Gorskog
kotara uključene u sistem električne -mreže Jugoslavije. Ne može biti irelevatno
za cijelu našu zemlju ako se nadvije opasnost nad ovako veliki kompleks
naših najvrijednijih šuma koje u privredi Jugoslavije pridonašaju značajan
udio. I kada se ne bi radilo o solidarnosti, smatramo da su ekonomski
momenti oni koji pokazuju da ovaj problem prelazi uske granice jednog šumskog
gospodarstva ili jedne republike i da je to problem cijele naše zajednice.
Stoga treba koncentrirati sve naše snage da bi se zajednički moglo ovoj nedaći
stati na kraj. U pitanju je također i naša stručna savjest i odgovornost prema
zajednici i budućim generacijama od kojih smo ove šume naslijedili i kojima
bi ih trebali u dobrom stanju predati.


Što je do sada poduzeto


Pored već poduzetih istraživanja i nakon eklozije 1967. g., te utvrđivanja
intenziteta zaraze pristupilo se represivnim mjerama u svrhu zaštite napadnutih
sastojina. Teškoće su nastale u izboru metode suzbijanja, jer dosada ovakove
akcije nisu bile poznate niti u svijetu niti kod nas. Najefikasniji način
suzbijanja bio bi onda ako bi uspjeli suzbiti štetnika u onome stadiju u kome
čini štete. No to ovdje nije bilo moguće koliko zbog nedovoljnog poznavanja
biologije ovog štetnika toliko i zbog toga što su gusjenice u iglicama zaštićene
od insekticida. Sistemici su obično veoma jaki otrovi i za ljude a osim toga i
nemamo dovoljno iskustvo u radu s njima na suzbijanju minera. Stoga se pristupilo
suzbijanju imaga. 1967. g. suzbijanje je izvršeno i imalo karakter pokusa
toga suzbijanja na površini od 1137 ha. Suzbijanje je izvršeno aviometodom
preparatom Pantakan M-20 i 3 litre na ha. Radi produljenog vremena
eklozije leptira suzbijanje je moralo biti izvršeno u dva puta. Rezultati su bili
ohrabrujući pa se 1968. g. površina proširila na 7095 ha koja se tretirala istom
metodom kao 1967. g. Rezultati suzbijanja su u obradi.


LITERATURA


Androić , M.: Argyresthia fundella F. R. (Tineidae) — moljac jelinih iglica —
uzročnik sušenja jele u Gorskom Kotaru, gumarski list br. 7—8 1960. Zagreb.
Braun , R.: Insektenschäden an der Tanne im Wienerwald. Centralblatt für das
gesamte Forstwesen. Heft 7/8 i 10, Jahrgand 67, 1941.
B r a u n s, A.: Beitrag zur Biologie des Tannennadelmotte Argyresthia fundella F. R.


(Tineidae Hyponomcutinae L.). Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutz


dienstes No 12, 1952.
B r i n a r, M.: Življenska kriza jelke na slovenskom ozemlju v zvezi s klimatičnim
fluktuacijami. Gozd. vestnik, 1964.
Escherich , K.: Die Forstinsekten Mitteleuropas, Bd. II, 1931.
K1 e p a c, D.: Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta
u fitocenozi jele i rebrače, šumarski list, Zagreb, 1954., str. 83—110.
Klepac , D.: Utjecaj imele na prirast jelovih šuma, Šumarski list (1955).


Ko m ar e k, J.: Forstentomologische und andere Beobachtungen über Tannen


sterben in Böhmen, Möhren und Karpatenländern. Tharandter forstliches Jahr


buch, Heft 11/12, 1942.


Mlinšek , D.: Sušenje jelke v Sloveniji — prvi isledki, Gozd. vestnik, 1964.