DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Drugi je svetski rat dočekao u Direkciji
šuma u Nišu, mobilisan kao rezervni
oficir, zarobljen i odveden u Nemačku,
gde se ističe kao pristalica NOB-e. Zbog
toga proganjan i maltretiran. Vrativši se
u domovinu, odano mu je priznanje za
taj rad i marljivo se trudi u Direkciji šuma
u Nišu, gde se ističe u rešavanju problema
otvaranja šume Kukavice, što se
ubraja u jedan od najboljih projekata izgradnje
putova u Srbiji. To je njegovo
životno delo, za koje je odlikovan ordenom
rada. Nakon toga dolazi početkom
1958. god. u Savez poljoprivredno-šumarskih
komora u Beogradu na odgovornu
dužnost savetnika za unapređenje šumske
proizvodnje. Taj posao (uvođenje suvremene
šum. mehanizacije u iskorišćavanju
i gajenju šuma, u izgradnji šumskih
komunikacija) nastavlja i u Savez


noj privrednoj komori, gde sarađuje na
sastavljanju i izdavanju publikacija (priručnika
za šum. mehanizaciju i izgradnju
šum. komunikacija).


Na kraju karijere javljaju se posledice
njegova samopregorna rada, zbog čega
mu se pogoršalo ionako narušeno zdravlje
i krajem 1967. god. odlazi u penziju,
koju je uživao jedva 9 meseci. čeda je
bio dugogodišnji aktivni član SITŠIDJ,
Socijalist, saveza, Saveza sindikata i Saveza
boraca.


Smrću Čede Oklobdžije šumarstvo gubi
eminentnog stručnjaka, koji bi mogao
svojim znanjem i iskustvom mnogo koristiti
šumarskoj struci.


Neka je slava i hvala inž. Čedi Oklobdžiji!


Inž. Žarko Dimitrijević
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO DELNICE
Supilova ul. 32


sa svojim pogonima — radnim jedinicama


— šumarija Delnice
— šumarija Skrad
— šumarija Ravna Gora
— šumarija Mrkopalj
— šumarija Fužine
— šumarija Crni Lug
— šumarija Gerovo
— šumarija Prezid
— šumarija Tršće
— šumarija Rijeka
— šumarija Klana
— šumarija Opatija
— šumarija Mali Lošinj
— pogon građevinarstva Delnice
— pogon transporta Delnice
PROIZVODI I PRODAJE:
— šumske sadnice četinjara
— pilansku oblovinu liščara i četinjara
— oblovinu za furnir i ljuštenje
— celulozno drvo liščara i četinjara
— ogrijevno drvo
— lovne usluge za visoku i nisku divljač —
moguć smještaj u komfornim lovačkim kućama.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO
KARLOVAC


ULICA LOLE RIBARA 29 Telefon broj 37-61, 37-11


PUTEM SVOJIH RADNIH JEDINICA U:


CETINGRADU, DRAGANICU, DUGOJ RESI,


JASTREBARSKOM, KARLOVCU, KRAŠIĆU,


PISAROVINI, RAKOVICI, SLUNJU, TOPUSKOM,


VOJNICU i VRGINMOSTU


PROIZVODI:


Sve vrsti šumskih sortimenata hrasta, bukve, jasena, jele


i bora i vrši sve uzgojne radove proste i proširene repro


dukcije šuma. Svoje proizvode prodaje na tuzemnom i


inozemnom tržištu.


U svom sastavu ima i radne jedinice uređivanja šuma,


šumske mehanizacije i građevinarstva.


Svim svojim poslovnim prijateljima želi mnogo uspjeha u radu u


NOVOJ 196 9. GODINI
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 54     <-- 54 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO „GARJEVIGA"
KUTINA


ZAGREBAČKA 30
Brz. krat. »GARJEVICA« Kutin a


Telefoni: direktor 22-478, komercijala 22-385, računovodstvo 22-490,
uzgoj, lov, plan 22-452, nar. odbrana 22-499


POGON MEHANIZACIJE — Kutina 22-451
ŠUMARIJA KUTINA 22-339, 22-347
ŠUMARIJA NOVOSELEC 3
ŠUMARIJA POPOVACA 14
ŠUMARIJA LIPOVLJANI 72-105, stovarište 72-102
ŠUMARIJA GAREŠNICA 4
POGON POLJOPRIVREDE — Prnjarovac kod Križa
POGON RIBNJACARSTVA — Lipovljani


PROIZVODI I PRODAJE:trupce za furnire, Ijuštenje, pilenje tvrdih i mekanih
lišćara,
— jamsko, celulozno i ogrjevno drvo svih vrsta lišćara,
— sadnice topola i četinjara,
— poljoprivredne proizvode sa plantažnih površina,
— slatkovodnu ribu iz svojih ribnjaka,

lov i lovno-turističke usluge u svojim uzgojnim lovištima
i lovačkim domovima,
— vrši prevozničke usluge svojim voznim parkom,
— vrši poljoprivredne usluge — oranje, kombajniranje i dr.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 55     <-- 55 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO SENJ


Lopica l/a SENJ — telefonski broj centrale 63-211 i 63-271,
direktor 63-210, komercijalni odjel 63-213 — žiro račun broj 3384-1-1102


RADNE JEDINICE:


Šumarija Crikvenica telefon 83-097
Šumarija Novi Vinodolski „ 84-448
Šumarija Senj „ 63-234
Šumarija Krasno 4


It


Šumarija Jablanac „ 5
Šumarija Rab 87-102


ti


Šumarija Krk
85-005


ti


Pogon za transport Novi Vinodol „ 84-449
Pogon za transport Senj „ 63-212
Pogon građevinarstvo Senj ,, 63-211 i 63-271


Predmet poslovanja čine slijedeće djelatnosti:


— čuvanje, uzgoj, zaštita i uređivanje šuma,


— unapređivanje i iskorištavanje lovišta,

eksploatacija šuma, te prerada i prodaja drvnih sortimcnata
u zemlji i inozemstvu,
— iskorištavanje sporednih šumskih proizvoda,

izgradnja i održavanje šumskih komunikacija i zgrada,
te izrada projekata,

šumski transport i servisne usluge održavanja motornih
vozila.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Tvornica mašina A. STIHL, Waiblingen, Zap. Njemačka proizvodi motorne pile sa
pogonom eksplozivnim i elektromotorima.


Novija motorna pila STIHL 050 AV sa antivibracionim držačem, jačine 5,5 KS DIN,
težine 9,8 kg sa automatskim dekompresionim ventilom i ostalim preimučstvima STIHL
proizvodnje u prodaji je od 15. XI 1968.


Konstruiranjem ove pile uspješno je riješena potreba šumarstva za pilom kakva se
traži za provedbu najčešćih zadataka.


Prigodom tvorničkog ispitivanja te motorne pile u najtežim radnim i klimatskim
uslovima (i kod nas tj. u hrastovim dovršnim sječinama na području kombinata »Spačva«,
Vinkovci u zimi 1967/68.) dobiveni su vrlo dobri rezultati.


Razmjerno mala težina, ugrađeni anti-vibracioni držač — STIHL-ov patent, koji prigušuje
vibraciju motora i lanca, čijim djelovanjem se smanjuje opasnost od profesionalnih
oboljenja šumskih radnika rukovalaca motornih pila — zbijenost i priručnost pile su
preimućstva radi kojih svi šumski radnici, koji su s njom probali raditi, žele da baš tu
motornu pilu koriste u redovnom radu na sječi i izradi.


Za pobliže informacije kao i eventualno demonstriranje, odnosno isprobavanje pile
u vašim radnim uslovima izvolite nam uputiti vaš zahtjev.


Univerzalni pogonski motor motorne pile STIHL-08 S omogućuje korišćenje STIHL
priključnih uređaja za: a) bušenje jama u zemlji 0 8—35 cm za sadnju sadnica; b) bušenje
u drvu, zemlji, ledu i slično; c) njegu kultura čistačem sa rotirajućim nožem za
košnju trave, korova i Šiblja ili kružnom pilom za sječu stabalaca 0 do 15 cm; d)
»PRINZ« škare za kresanje živice; e) »BIBER« makljač drva; f) brusm parač za rezanje
kamena, betona i željeza.


Motorna leđna prskalica STIHL SG-17 ima ugrađen motor sastavljen pretežno od
dijelova motora 08 što za vlasnike STIHL mašina predstavlja olakšicu pri snabdjevanju
rezervnim dijelovima.


Osim ŠTTHL motornih pila i priključnih uređaja držimo na konsignaciji — alat i
pribor za potrebe šumarstva (promjerke, kolobroje, pribor za njegu šuma, opremu za
zaštitu pri radu) iz uvoza i domaće proizvodnje.


Za podmazivanje lanaca motornih pila distribuiramo specijalno ulje proizvodnje
Industrije nafte, INA, Zagreb, čijom upotrebom se postižu osjetne uštede, jer ono znatno
utiče na smanjenje ha banja dijelova koji se kod motornih pila najviše troše — lanac,
vodilica i lančanik.


Potrošnja ovoga ulja je mnogo manja, jer sadrži i specijalne dodatke za prianjanje
uz metalne površine.
LH je se upotrebljava bez razređivanja i na temperaturama do —30oC.


UNIKOMERC


Inozemna zastupstva, Zagreb
Amruševa 10, telefon 37-353
Stlhl konsignaciono skladište
Savska 13, telefon 423-081.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranića trg U, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA INŽENJERA I TEH. ŠUM. I DRV. IND. HRVATSKE


Organe de 1´ Union des Societes forestieres de Croatie — Journal of the Union of
Forestry Societies of Croatia — Žurnal Sojuza inž. i teh. les. i lesprom. Horvatii —
Zeitschrift des Verbandes der Forstvereine Kroatiens


Glavni i odgovorni urednik


Prof. drZVONIMIRPOTOCIĆ


Tehnički urednik, lektor i korektor


Ing. ĐURO KNEŽEVIĆ


Izdavač: Savez ITŠIDI SR Hrvatske — Editeur: L´ Union des Societes forestieres
de Croatie — Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Izdatelj: Sojuz
ITLILP Horvatii — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens — Zagreb,
Mažuranića trg 11 — Tel. 36-473.


Godište Godina
Tom God
Volume 92. ZAGREB Year 1968.


Volume Annee
Jahrgang Jahr
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SADRŽAJ
(CONTENTS — SODERŽANIE — TABLE DES MATIERES — INHALT)
ŠUMARSKOG LISTA 1968. g.


ČLANCI — STAT´ I — ARTICLES — AUFSÄTZE


1. ŠUMARSKA GENETIKA — LESNAJA GENETIKA — GENETICS — GENETIK
Krstini ć A.: Varijabilnost i nasljednost visina i boja grana kod bijele
vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani — Variability and
heritability of heights and of number of branches in White Willow (Salix
alba L.) populations at Bakovci and Lipovljani — La variabilite et V heredite
des hauteurs et du nombre de branches du saule blanc (Salix alba
L.) dans les populations des local ites de Bakovci et de Lipovljani — Variabilität
und Erblichkeit der Höhen und der Anzahl der Äste bei der
Silberweide (Salix alba L.) in den Populationen der Lokalitätenund Lipovljani
Bakovci
27
Popn i kol a N.: Biologija klijanja polena Pinus peuce Griseb. u laboratorijskim
uvjetima (»in vitro«) — Biology of the germination of Pinus
peuce Gris. pollen under laboratory conditions (»in vitro«) — La biologie
de germination du pollen du Pinus peuce Gris. dans les conditions
de laborataire (»in vitro«) — Keimungsbiologie des Pollens von Pinus
peuce Gris. unter Laboratoriumsverhältnissen (»in vitro«) ... . 60


2. UZGAJANJE ŠUMA — LESOVODSTVO — SILVICULTURE — WALDBAU
Komlenović N., Vanjković S., Martinović J. : Jedan pokus s
američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-
organogenom močvarnom tlu kod Karlovca — An experiment with
Eastern White Pine (Pinus strobus L.) in a bottomland pseudogley and
a mineral-organogeneous swampy soil near Karlovac — Un essai avec le
pin Weymouth sur un pseudogley de terres basses et sur un sol organominerogene
marecageux pres de Karlovac — Strobenversuch (Pinus strobus
L.) in einem Auenpseudogley und in einem minera-organogenem
Sumpfboden in der Nähe von Karlovac 85


Soljani k L: Neki podaci o otpornosti na hladnoću duglazije (Pseudotsuga
taxi folia var. viridis Asch, et Gr.) na Kosmetu — About the cold resistance
of Douglas Fir in the province of Kosmet — Sur la resistance au gel du
sapin de Douglas en province de Kosmet — Über die Frosthärte der Douglasie
ine der Provinz von Kosmet 112


Šafa r L: Aktualnost i problemi pošumljivanja primorskog krša — Problems
of afforestation of the Littoral Karst — Les problemes de reboisement
du karst littoral — Die Probleme der Aufforstung des Karstes
im Küstenland 147


Šafa r J.: Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača — Marginal notes
on the increase of the forest resources of conifers — Notes marginales
sur 1´ accroissement du fonds forestier en resineux — Randbemerkungen
zur Erhöhung der Nadelholzvorräte 154
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Hre n V.: Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim zajednicama
zapadne Hrvatske — Dynamics of the horizontal crown spreading
of Beach and Fir species in certain forest associations of western
Croatia — Le dynamisme de 1´ extension horizontale des cimes du hetre
et du sapin dans certaines associations forestieres de la Croatie occidentale
— Die Dynamik der horizontalen Kronenausbreitung der Tanne und
Buche in einigen Waldassoziationen des westlichen Kroatiens . . .


Šafa r J.: Tokovi izmjene smjese jele i bukve u prašumi — Pattern of
changes of mixture proportion between Fir and Beech species in a virgin
forest — L´ allure du changement de la proportion entre le sapin et le
hetre dans une foret vierge — Verlauf des Wechsels des Mischungsverhältnisses
zwischen Buche und Tanne im Urwald


Cesta r D. i Hre n V.: Prilog definiciji sastojinskih oblika panjača, panjača
sa stablima iz sjemena i šibljaka — A contribution to the definition
of stand forms of coppices, coppices with seedlings, and scrub-
woods — Contribution ä la definition des formes des peuplements concernant
les taillis, les taillis avec des brins de semence et les broussailles


— Ein Beitrag zur Definierung der Bestandesformen von Niederwäldern,
Niederwäldern mit Kernwüchsen, und Buschwäldern
Šafa r J.: Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele
na području Gorskog kotara — Contributions to the solution of problems
on maintaining and regenerating Silver Fir in the region of Gorski Kotar
— Contributions ä la solution des problemes sur le maintien et sur
la regeneration du sapin pectine dans la region de Gorski Kotar — Beiträge
zur Lösung der Probleme über die Erhaltung und Verjüngung der
Weisstanne im Gebiet von Gorski Kotar


3.
UREĐIVANJE ŠUMA — LESOUSTROJSTVO — FORESTMANAGEMENTAMENAGEMENT DES FORfeTS — FORSTEINRICHTUNG
Stipanči ć A.: Utjecaj broja izmjera visina na sastojinsku visinsku krivulju
— Effect of the number of height measurements on the stand
height curve — L´ influence du nombre de mesurages des hauteurs sur
la courbe des hauteurs du peuplement — Einfluss der Anzahl der Höhenmessungen
auf die Bestandeshöhenkurve


E mr o vic B.: Vrijeme prijelaza — Recruitment time — Temps de passage


— Einwachszeit
Horva t S.: Istraživanja prirasta jele po biološkim slojevima u zajednici
jele s rebračom (Blechno-abietetum Horv.) — An investigation into the
growth rate of Silver Fir acording to the biological layers in the association
of Fir with Hardfern (Blechno-abietetum Horv.) — Recherches sur
1´ accroissement du sapin d´ apres les couches biologiques dans la sapiniere
ä blechne (Blechno- abietetum Horv.) — Untersuchungen über den
Zuwachs der Tanne nach den biologischen Schichten in der Waldassoziation
der Tanne mit Rippenfarn (Blechno-abietetum Horv.) ... .


4. DENDROMETRIJA — DENDROMETRY — HOLZMESSKUNDE
Emrovi ć B.: Modificirana formula Lachaussee-a — Lachaussee´s modified
formula — La formule modifiee de Lachaussee — Die modifizierte Formel
von Lachaussee


189


215


279


439

223
253


333


429
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 61     <-- 61 -->        PDF

5. ZAŠTITA ŠUMA — OHRANA LESA — FOREST PROTECTION —
PROTECTION DES FORETS — FORSTSCHUTZ


Vajd a Z.: Naučno-istraživačke studije o sušenju hrastika — Scientific studies
of oak stand die-back — fitudes scientifiques sur le deperissement
des peuplements du chene — Wissenschaftliche Studien über das Aussterben
der Eichenbestände 122


Spai ć I.: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih
iglica (Argyresthia fundella F. R.) — Some ecological observations and
results of controlling the Fir needle moth (Argyresthia fundella F. R.)


— Certaines observations ecologiques ainsi que les resultats de lutte
contre la tordeuse des aiguilles du sapin (Argyresthia fundella F. R.) —
Einige ökologische Beobachtungen und Ergebnisse der Bekämpfung von
Tannennadelmotte (Argyresthia fundella F. R.) 165
Živano v N. — Markovi ć J.: Pojava oštećenja sadnica topola od niskih
temperatura. (Osvrt na članak dra M. Vasića) — Injuries from low
temperatures to Poplar plants. (Comments on the article by Dr. M. Vasić)
— Dommages aux plants des peupliers causes par des basses temperatures.
(Revue de 1´ article ecrit par Dr. M. Vasić) — Auftreten der
Schäden an Pappel-Heistern durch niedrige Temperaturen. (Ein Rückblick
auf den Aufsatz von Dr. M. Vasić) 199


6. ŠUMARSKA EKONOMIKA — EKONOMIKA LESNOGO HOZJAJSTVA —
FOREST ECONOMICS — ECONOMIE FORESTlERE —
FORSTWIRTSCHAFTSLEHRE
Bern e ti č Z.: Financiranje jednostavne i proširene reprodukcije u šumarstvu
— Financing of simple and extended reproduction in forestry — Le
financement de la reproduction simple et de la reproduction elargie dans
1´ economie forestiere — Die Finanzierung der einfachen und erweiterten
Rreproduktion in der Forstwirtschaft 400


7. RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU — RATIONALIZATION IN FORESTRY —
RATIONALISATION
DES TRAVAUX FORESTlERES — RATIONALISIERUNG
IN DER FORSTWIRTSCHAFT


Bojani n S.: Ovisnost utroška vremena za sakupljanje smole crnoga bora


o uvjetima rada — Dependance of time expenditure for collecting
Austrian Pine resin on working conditions — Dćpendance de la depense
de temps des conditions de travail ä la recolte de la resine du pin noir
d´ Autriche — Abhängigkeit des Zeitaufwands von den Arbeitsbedingungen
beim Harzsammeln von Schwarzkiefer 264
Bojani n S.: Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih
debala (broj prepiljivanja po deblu i 1 m´ drvne mase te prosječni
promjeri prepiljivanja za pojedine Sortimente) — Elements for determining
the time required for cutting Fir stems into length (number of crosscuts
per stem and 1 cu.m. roundwood, also mean cross-cut diameters for
individual assortments) — Les elements pour determiner le temps necessaire
pour la decoupe des tiges du sapin (le nombre de coupes transversales
par tige et par metre-cube du bois brut ainsi qui les diametres
moyens de coupes transversales se rapportant ä des assortiments particuliers)
— Die Elemente zur Bestimmung des Zeitaufwands bei der Aushaltung
der Tannenstämme (Anzahl der Querschnitte je Stamm und 1
Festmeter Rohholzmasse sowie die durchschnittlichen Querschnittsdurchmesser
einzelner Holzsortimente) 373
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Horva t I.: Informativni prikaz o najmodernijoj i prvoj elektronski upravljanoj
pilani na svijetu — An information report on the most sawmill in
the world-the first electronically controlled — Rapport d´ information
sur la plus moderne scierie au monde la premiere scierie pilotee par
voie electronique — Ein Informationsbericht über das modernste Sägewerk
in der Welt-das erste, das elektronisch gesteuert wird ... . 393


8. DENDROLOGIJA — DENDROLOGY — DENDROLOGIE
Ćuri ć R.: Rasprostranjenje zanovijeta (Petteria ramentacea (Sieber)
Pressl.) u Hercegovini — Distribution of Petteria ramentacea (Sieber)
Pressl. in Herzegovina — Repartition de la Petteria ramentacea (Sieber)
Pressl. en Herzegovine — Verbreitung der Petteria ramentacea (Sieber)
Pressl. in Herzegowina 230


9. PEDOLOGIJA — POČVOVEDENIE — SOIL SCIENCE — PEDOLOGIE —
BODENKUNDE
Martinovi ć J.: Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području
Viševice i Velike Javornice — Some pedological characteristics of forest
associations in the area of the Mountains Viševica and Velika Javornica


— Quelques characteristiques pedologiques des associations forestiefes
dans la region des montagnes de Viševica et de Velika Javornica —
Einige Bodencharakteristiken der Waldassoziation im Gebiet der Gebirge
Viševica und Velika Javornica 357


Martinovi ć J.: Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća u
nekim šumskim fitocenozama na području Krša zapadne Hrvatske — A
study of the composition of leaf (needle) fall of trees in certain forest
associations in the Karst area of western Croatia — Une contribution ä
la connaissance de la composition de la chute des feuilles (aiguilles) des
arbres dans certaines associations forestieres de la region karstique
de la Croatie occidentale — Ein Beitrag zur Kenntnis der Zusammensetzung
des Blat- (Nadel-) Abfall in einigen Waldassoziationen im Karstgebiet
des westlichen Kroatiens 452


10. AEROFOTOGRAMETRIJA
Tomašegovi ć Z.: O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu
— On the economy of the application of photogrammctry in forestry —
Sur 1´ economie de 1´ application de la photogrammetrie dans la foresterie
— Über die Wirtschaftlichkeit der Anwendung der Bildmessung
in der Forstwirtschaft


11. RAZNO — MISCELLNEOUS — VARIfiTßS — VERSCHIEDENES
Koli ć B.: O pluviometrijskoj i erozijskoj ugroženosti sliva — About the
rainfall and erosion hazards jeopardizing a catchment area — Sur les
risques pluviometriques et ceux de 1´ erosion menacant un bassin hydrologique
— Über die pluviometrische und Erosions-Gefährdung eines
Niederschlagsgebietes 18


Lovri ć N.: O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe
kod izgradnje i održavanja šumskih puteva — On some types of vibrating
multi-plate compactors used in the construction and maintenance
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 63     <-- 63 -->        PDF

of forest roads — Sur certains types des compacteurs de sol ä plusieurs
plaques employes ä la construction et ä 1´ entretien des routes forestieres
— Übef einige Typen der Mehrplattenverdichter, die bei Waldwege-
Bau und Unterhaltung verwendet werden 50


Luji ć R.: Režim vodotoka kao funkcija načina iskorišćivanja zemljišta u
slivu — The watercourse regime as the function of the type of land utilization
within a catchment area — Regime d´ un cours d´ eau eomme
fonction du type d´ exploitation des terres dans un bassin de reception


— Wasserlaufregime als Funktion der Bodenbenutzungsart im Niederschlagsgebiet
101
Kovačevi ć Ž.: Važnost istraživanja faune u šumskom tlu — Importance
of investigating fauna in forest soil — L´ importance des recherches sur
la faune du sol forestier — Die Bedeutung der Forschung der Waldbodenfauna
143


Mutibari ć J.: Sila otpora drva nekih evroameričkih topola i bele vrbe pri
čupanju eksera — Nail-holding properties of the wood of certain Euramerican
Poplars and of White Willow — Le pouvoir de retenir les clous
dans le bois de certains peupliers euramericains et du saule blanc —
Die Nagelhaltefestigkeit des Holzes einiger euramerikanischer Pappelsorten
und der Silberweide 345


Horva t I.: Obavijest (o radu U. Golubovića: Istraživanje praga i granice
rentabilnosti pri pilanskoj preradi hrastovine) 247


Golubovi ć U.: Obavijest (Odgovor I. Horvatu) 320


Maric i ć N.: Izvještaj o poslovanju Šumskog gospodarstva Gospić . . 409


Mutibari ć J.: Na marginama naše historije uzgoja mekih lišćara . . 422


12. DRUŠTVENE VIJESTI
VI. Redovna skupština Saveza inž. i teh. Hrvatske 69
Žukin a I.: Uz 10-godišnjicu Šum. društva Zagorje u Varaždinu ... . 73
Zaključci sa savetovanja privr. org. drv. ind., obraz, instit. i dr. org. o pitanju
kadrova u drv. ind. održanog 12. i 13. 10. 1967. u Beogradu ... . 156
Predlog zaključaka II. Skupštine Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije
u Tuzli 15. X 1967 241
Plenum Sav. ITŠIDI Hrvatske u Jastrebarskom 18. XI 1967 242


Sjednica U. O. Sav. ITŠIDI Hrvatske od 15. I 1968 242
Sjednica k. g. od 25. I 1968 243
Sjednica k. g. od 1. II 1968 244
Plenum Centr. odb. Sav. inž. i teh. šum. i ind. za prer. drva Jugoslavije, odr


žanog 25. i 26. maja 1968. u Oteševu (Makedonija) 299
Dodatak zapisniku sa II. plenuma SITŠIDI Jugoslavije 300


15. sjed. U. O. Sav. ITŠIDI Hrv. odr. 29, II 1968 301
16. sjed. U. O. k. g. 4. IV 1968 ,302
Plenum Sav. ITŠIDIH u Kutini 8. VI 1968 302
17. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. V 1968 420
18. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 16. V 1968 420
19. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. VI 1968 421
20. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 19. VII 1968 421
21. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 17. X 1968 466
22. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 24. X 1968 466


ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 64     <-- 64 -->        PDF

13. DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
Horva t A. Erozija zemljišta i bujice u Srbiji — Ing. Živ. Vančetović . . 80
K o v ač e v i ć J.: Povodom dviju 90-godišnjica naših pedologija ... . 159
Plavši ć N.-Gojković : Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljublja


ni (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i
jelovog mladika u prašumi na Rogu) 159
Kal ini ć M.: Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte Hrvatske
314
Kovačevi ć J.: Ilijanić — Potreba osnivanja trajnih ploha i njihovo značenje
za proučavanje biljnog pokrova naše Zemlje 426
Kovačevi ć J.: Trinajstić — Istraživanja zimzelene šumske vegetacije sjevernog
Cresa 426


14. KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
Baj in I.: Iskustva i pouke posle Međunarodne lovačke izložbe XX. veka u
Novom Sadu, od 22. IX do 5. X 1967 81
Ćuri ć R.: Diskusioni sastanak sa temom: istraživanje tipova čistih bukovih
šuma i mješovitih šuma bukve jele i smrče u Bosni 315


15. STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
Kišpati ć J.: Zycha i Weisberger — Otpornost različitih vrsta hibrida Leu-


ce-topola prema Pollacia radiosa 162
Kišpati ć J.: Zycha — Gubici od bolesti šumskog drveća; situacija u Evropi 162
K 1 e p a c D.: Formiranje šumarskih kadrova u Meksiku — Training of forest


staffs in Mexico — Formation du personnel forestier au Mexique —
Forstpersonalausbildung in Mexiko 285
Kovačevi ć P.: Zl. Gračanin — Rasprostranjenost i djelovanje erozije tla


u Hrvatskoj. Giesen, 1962. 247
E m H.: S. Paškovski-N. Donica: Drvna vegetacija Rumunjske šumostepe . 248
Klepa c D.: Prodan — Holzmesslehre 321
Hre n V.: Wenk — Kontrola rasta u okviru uređivanja šuma ... . 323
Hre n V.: Kreibig — Iskorištavanje terestričkih fotogrametrijskih snimaka


stabala pomoću točkasto-brojčane metode 324
Hre n V.: Wolf — Boja, novi elemenat kod dešifriranja snimaka intenzivno
gospodarenih šuma 324
Hre n V.: Wolf — Zračna snimka, diagnostičko pomoćno sredstvo za operativne
radove kod zaštite šuma 325
Hre n V.: Wolf — Racionalizacija procjene stanja šuma 325


M. J.: K. Mazek-Fiala — Deset god. službe za zaštitu zemlj. u D. Austriji . . 424
Kneževi ć Đ.: Šum. fond Sovj. saveza 468
Pop ni kola N.: Dokučajeva — Vegetativnoe namnoženie hvojnvh porod . 475
Po p ni kol a N.: Kraevoj — Vozmožna li vegetativnaja gibridizacija . . 476
Popn i kol a N.: Robertis — Nowinski-Saez — Cell biology ... . 476
16. NEKROLOZI
V. N. Sukačev (piše M. Anić) 251
M. Anić (piše I. Dekanič) 326
Petar Novak (piše Ž. Kovačević) 427
Lavoslav Loger (pišs Špoljarić V. i Petrović F.) 478
čedomir Oklobdžija (piše Dimitrijević Ž.) 478


ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 65     <-- 65 -->        PDF

KAZALO IMENA SURADNIKA 1968. GODINE


AnićM.: 251
Arpaš Z.: 304
Berne tič Z.: 400
Bajin I.: 81
Boj anin S.: 264, 373
Cestar D.: 279
Ćurić R.: 230, 315
D e k a n i ć I.: 326
D i m i t r i j e vi ć Ž.: 478
Em H.: 248
E mro vic B.: 253, 429
Golubović U.: 320
Horvat A.: 80
Horvat I.: 247, 393
Horvat S.: 333
Hren V.: 189, 279, 323, 324, 325
Kalinić M.: 314
K i š p a t i ć J.: 162
Klepac D.: 285, 321
Knežević Đ.: 468
Kolić B.: 18
Komlenović N.: 85


Kovačević J.: 159, 426
Kova če vic P.: 247
Kovačević Ž.: 143, 427
K rs t in i ć A,: 27
L o vr i ć N.: 50
Lujić R.: 101
Maričić N.: 409
Marko vic J.: 199
M a r t i n o v i ć J.: 85, 357, 452
Mu ti bari ć J.: 345, 422, 424
Pe tro vić F.: 478
Plavšić-Gojković N.: 159
Pop ni kola N.: 60, 475, 476
Stipančić A.: 223
Soljanik I.: 112
S p a i ć I.: 165
Šafar J.: 147, 154, 215, 317, 439
Spol j arić V.: 478
Tomašegović Z.: 1
Vajda Z.: 122
Vanjković S.: 85
Z i vano v N.: 199