DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 51     <-- 51 -->        PDF

c/iekcoiag.


Ing. LAVOSLAV LOGER


4. listopada 1968. umro je ing. Lavoslav Loger,
istaknuti šumarski stručnjak na području uređivanja
šuma.
Lavoslav Loger se rodio 28. I 1899. u Ozlju,
gimnaziju je pohađao u Karlovcu, a šumarski
fakulet u Zagrebu 1917—1921. g.


Razdoblje svog stručnog rada — do penzioniranja
1964. g. — proveo je uglavnom u Vinkovcima,
kod biv. Brodske imovne općine, u
Novoj Gradiški kod Šumskog gospodarstva i u
Zagrebu. Stoga je u krugovima šumara tih šumarskih
centara i najviše poznat i obljubljen
kao dobar stručnjak i rukovodilac i izvanredno
dobar i simpatičan drug.


Ing. Loger je dao šumarstvu, osim cijelog
niza šumskouređajnih osnova za šume šumom
bogatih područja Slavonije, također i poglavlje
Uređivanje šuma u Velikom šumarsko-tehničkom
priručniku (1948), koji je dulje vremena


služio kao gotovo jedini stručni priručnik za uređivanje šuma — šumarima
praktičarima i studentima šumarstva. Loger je također, kao rukovodilac poslova
uređivanja šuma, bio i dobar učitelj generacijama mladih šumara na tome
području rada.


Lavoslav Lgoer, od milja među bližim znancima zvan Levek, ostat će svojim
mnogobrojnim prijateljima, kolegama i znancima u trajnoj uspomeni kao
vrijedan i zaslužan šumarski inženjer, i dobar i vedar drug.


Ing. V. Špoljarić
Ing. F. Petrović


ČEDOMIR OKLOBDŽIJA
dipl. inž. šumarstva


19. IX 1968. umro je nenadano vrijedni i konačno Šum. fak. u Zagrebu 1930. god.,
naš drug Čeda u 61. godini života i zau-gde je bio među najboljim studentima.
vek ostavio voljenu porodicu i odane priNaročito
se interesovao naukom o urejatelje.
đivanju šuma i šum. transportnim sredRođen
je 24. VIII 1907. god. u Irigu. stvima i zato ga je prof. Nenadić želio za
Kao sedmogodišnje dete dolazi sa svojim asistenta, što je Čeda odbio i bacio se
roditeljima u Srbiju, gde ostaje kroz ceo svom mladalačkom energijom na praktiprvi
svetski rat, a onda se vraća kući u čan rad (taksator fruskogorskih šuma,
Irig, polazi osnovnu školu, a zatim gimprojektant
i izvođač šumskih komunikanaziju
u Rumi, koju završava 1926. god. cija).