DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 49     <-- 49 -->        PDF

S. J. Kraevoj: Vozmožna li vegetativnaja
gibridizacija (Moguča li je vegetativna
hibridizacija).
Knjiga sadrži 142 stranice. Izdanje
»Nauka«. Moskva, 1967.


U literaturi, više od četvrt veka, kalemljenje
biljaka se razmatra kao metod za
dobijanje raznoobraznih formi za selekciju
i takozvanih vegetativnih hibrida.
Ipak, kako je iskazano u pomenutoj knjizi,
dobijanje vegetativnih hibrida putem
kalemljenja nema ni teorijskog ni eksperimentalnog
dokaza. Autor iznosi eksperimentalni
materijal kojeg je on dobio
kalemeći razne biljke u toku mnogih godina.
Kao rezultat proučavanja on je utvrdio
da kalemljenje kod nekih biljaka često
izaziva modifikacijske izmene, nenaslednog
karaktera, koji su uglavnom fiziološke
prirode. Metod kalemljenja je
nezamenljiv prilikom razmnožavanja plodovskih
(voćarskih) kultura.


Proučavajući domaću i stranu literaturu
o tom pitanju, autor dokazuje da se
kao rezultat kalemljenja, nasledstvene izmene
mutacijskog karaktera pojavljuju
vrlo retko, a vegetativni hibridi se uopšte
ne dobijaju, radi toga jer nema takvog
biološkog »mehanizma« koji bi obezbedio
njihovu pojavu.


inž. Niko Popnikola


E. D. P. de Robertis-W. N o w i n-
s k i-F. Saez: Cell biology (Biologija ćelije).
Rusko izdanje u prevodu A. Mihejeve,
V. Samojlove i V. Cogline, pod redakcijom
Dr. S. Zaklinda.
Knjiga sadrži 472 stranice. Izdanje
»Mir«. Moskva, 1967. god.
Knjiga predstavlja najnovije izdanje


— praktikum za citologiju. Ova knjiga u
stvari je prerađeno i dopunjeno izdanje
istih autora iz 1962. godine, koja je u to
vreme izdata pod nazivom »Opšta citologija
«.
U uvodnom izlaganju, pored uvoda dat
je kratak istorijat i osnovna prestava o
citologiji, te o opštoj izgradnji ćelije.


Prvi deo obuhvata hemijski sastav ćelije,
fermente i metabolizam ćelije.


Drugi deo obrađuje pribore koji se koriste
za istraživanje bioloških struktura,
kao i metode citoloških i citohemiskih
istraživanja.


U trećem delu prezentirane su elementarne
strukturne jedinice u biološkim sistemima,
i plazmatska membrana.


Četvrti deo posvećen je proučavanju
citoplazmatskih matriksa i ribosoma; vakuolarne
sisteme citoplazme i mikrosoma;
biljne ćelije i hloroplastima.


Peti deo nas upoznaje sa opštim uvodom
u pročuvanju čeličnog jedra i hromozoma;
čeličnom deobom (mitozom i
mejozom); citogenetikom, hromozomnim
osnovama i nasledstvenošću, te određivanjem
pola i citogenetikom čoveka.


U šestom delu opisana je hemijska i
mikromolekularna organizacija hromozoma
i jedara, reduplikacija DNK; molekularna
genetika; diferencijacija, rašćenje,
obnavljanje i starenje čeličnih populacija.


Sedmi deo obrađuje propustljivost ćelije,
fagocitozu, pinocitozu i lisozome;
mehaničku aktivnost i kretanje ćelije;
čelične osnove nervnog posticaja (nadražaja)
i sinoptička predaja, te sekreciju
ćelije.


Obogaćena sa 114 odličnih fotosa, knjiga
prestavlja odličan priručnik za sve
one koji žele da dublje proučavaju živu
ćeliju.


inž. Niko Popnikola


NAUČNI TRUDOVE — SERIJA GORSKO
STOPANSTVO


Izdaje Visš lesotehničeski institut (Šumarski
fakultet) u Sofiji.
TOM XIV koji je izdat u 1966. godini
sadrži:


1. R. Florov-2. Stojanov: Proučavanje
tačke kompenzacije fotosinteze
prilikom sušenja šumskih sadnica.
2. V. D o n o v : Komparativna proučavanja
za određivanje nekih počveno hidroloških
veličina.
3. J. D u h o v n i k o v-A. Iliev-R.
Florov-V. Donov: O rašćenju i produktivnosti
dvospratnih borovo-smrčevih
sastojina u oglednom dobru »S. Avramov
«.
4. A. 11 i e v - B. B o g d a n o v - N. K o-
t e v - S. 11 i e v : Uticaj gustine na rašćenje
i produktivnost topolovih kultura.
5. A. B i o 1 č e v : Kritički osvrt na brošuru
M. Milčeva-E. Dimitrove »Osnovi
biološke metode za borbu protiv erozije«.
6. M. R u s k o v - N. B o t e v - G. S t en
i n : Istraživanja o sastavu i dinamici
rezerve srne u »Vitini« (Stara planina,
sofijski okrug).
7. N. B o t e v : Proučavanje nekih metoda
za utvrđivanje rezervi poljskih jarebica
(Perdix perdix).
8. S. H r i s t o v : Nova analitička metoda
za utvrđivanje razlike zategnutih
sila nosivih užadi sa različitim tovarom
sa reversivnim kretanjem vagoneta.
9. S. H r i s t o v : Izmena zateznih sila
kod nosećih užadi nepokretno zakotvenih