DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1968 str. 48     <-- 48 -->        PDF

iskorišćavanja drvnog fonda zemlje. Neminovno
je potrebno riješiti cio niz zadataka,
da bi se likvidirali ti nedostaci
i osiguralo racionalno isokrišćavanje drvnih
zaliha. Najvažniji su: tačna razdioba
šuma po grupama s evidencijom stanja
šumskog fonda; postignutog nivoa vođenja
šumarstva i drvarske industrije u pojedinim
rajonima; ustanovljivanje optimalnih
površina pojedinih kategorija za
šume I. grupe; mnogi radovi na isušivanju
šuma; podizanje šuma u šumskoj
zoni i pošumljavanje u deficitarnim područjima;
proširivanue radova pri čišćenju
i proredama; dalje usavršavanje gospodarenja
i iskorišćavanja šuma razne
narodno-gospodarske namjene.


Radi pouzdanijeg znanja o šumskom
fondu zemlje, treba proširiti prizemno
uređivanje šuma u perspektivnim rajonima
za razvitak eksploatacije, a gdje je
drvni fond ustanovljen samo aerotaksacijom,
povisiti tačnost inventarizacije i
poboljšati metodiku evidencije šumskog
fonda i organizaciju radova o unošenju
tekućih promjena u podatke za uređivanje
i knjige evidencije lokalnog šumskog
fonda.


Važan zadatak na području racionalnog
iskorišćavanja šumskog bogatstva
zemlje — ostvarenje mjera o teritorijalnom
razmještaju iskorišćavanja šuma i
u prvom redu smanjenje sječa u evropskom
dijelu SSSR, a i razvitak eksploatacije
šuma Sibirije i Daljnjeg Istoka. U
tom su smislu šumari mnogo učinili. U
posljednjih 20 godina u šumovitim rajonima
(naročito Sibirije i Daljnjeg Istoka)
drvarska su poduzeća osvojila više
od 1250 sirovinskih baza sa eksploatacijskom
drvnom zalihom od 7 milijardi m3
i godišnjom doznakom oko 240 mil. m3.
Od toga je oko 90"/o pripalo drvarskim
poduzećima Min. drvarske industrije
SSSR. Tim su stvoreni nužni uvjeti za
dalji razvitak drvarske industrije. S time
u vezi, odredili su se rajoni razvitka
eksploatacije u kojima treba povećati
proizvodnju i ostvariti mjere za prenošenje
baza eksploatacije sa deficitarnih
rajona evropskog dijela SSSR.


Treba također likvidirati premašaj etata
u crnogoričnim šumama, znatno povećati
iskorišćavanje ariša u narodnom
gospodarstvu, mekih listača, malovrijedno
i kratko drvo četinjača, organizirati
preradu otpadaka sa sječine. Planovi o
sortimentima koji su potrebni preradbenoj
industriji, moraju se uskladiti sa rorobnom
strukturom ukupne sječne površine.
Mnoge uredbe i postavke, koje
reguliraju upravljanje državnim šum


skim fondom i iskorišćavanje drvne mase,
danas više ne odgovaraju suvremenim
potrebama narodne privrede. Radi toga
treba bezuvjetno razraditi i izdati jedinstveni
zakon o šumama SSSR, kojim treba
predvidjeti osnovne postavke o organizaciji
i vođenju šumskog gospodarenja
i racionalnog iskorišćavanja drvnog fonda.


Prema čl. V. P. Cepljaeva i N. N. Guseva
u Les. Hoz. 12-1967.


Đ. Knežević


M. I. Dokučajeva: Vegetativnoe
razmnoženie hvojnyh porod (Vegetativno
razmnožavanje četinarskih vrsta).
Pod redakcijom akademika A. S. Jablokova,
knjigu je izdalo izdatejlstvo »Lesnaja
promišlenost«. Moskva, 1967. god.


U knjizi su izloženi metodi vegetativnog
razmnožavanja četinarskih vrsta drveća
putem kalemljenja i putem reznica,
a koji su namenjeni praksi za masovno
dobijanje materijala prilikom veštačkih
pošumljavanja.


Date su preporuke najracionalnijih metoda
za kalemljenje četinarskih vrsta, sa
odgovarajućim izborom podloge i plemke,
što omogućava da se znatno ubrza
proces fruktifikacije.


U knjizi su osvetljena pitanja oko osnivanja
semenskih plantaža, u slučajevima
kada se u te svrhe koriste za podloge
sibirski i evropski kedrovi. Date su i preporuke
za primenu odgovarajućih agrotehničkih
mera za dalju negu već podignutih
semenskih plantaža.


Poseban interes u knjizi predstavlja
ono poglavlje, u kome se govori realiziranim
unutarvrsnim — geografski udaljenim
— ukrštavanjima i o međuvrsnim
hibridima raznih borova.


Eksperimentirajući dugi niz godina u
cilju razmnožavanja četinarskih vrsta drveća
putem reznica, autor je razradio originalne
metode za ukorenjivanje reznica
u hladnim lejama, naročito za uslove
podmoskovlja .


Cilj je ove knjige da upozna specijaliste-
šumare, hortikulturce, selekcionare
itd. sa metodama i načinima vegetativnog
razmnožavanja četinarskih vrsta drveća.


inž. Niko Popnikola