DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 97     <-- 97 -->        PDF

c^jekcolog.


NEKROLOG


Petar Novak , jedan cd naših najjačih entomologa faunista., umro je 17.
ožujka 1968. g. u Splitu, a roden je 1879. u Vrbanju na otoku Hvaru. Gimnaziju
je završio u Zadru, a poljoprivredne nauke studirao i završio l´9´O´O. g. na
Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.


Kao agronom bavio, se vinogradarstvom i službovao u tom svojstvu do
1923. g. zatim odlazi na Poljoprivrednu oglednu i kontrolnu stanicu u Splitu
i posvećuje se zaštiti bilja.


Za vrijeme svoga službovanja, a i kasnije kad je bio penzioniran stalno je
radio i davao savjete za zaštitu bilja, ali je posebnu pažnju i trud posvetio proučavanju
entc.mofaune Jadranskog pojasa odnosno Mediterana. U tom pravcu
istakao se kao koleopterolog svjetskoga glasa, pa je 13 vrsta kukaca dobilo njegovo
ime. Kao entomolog surađivao je sa velikim brojem stručnjaka ne samo
iz evropskih zemalja već i onih iz Amerike.


Kao entomolog faunista ostavio je iza sebe jednu od najbogatijih zbirki
kornjača sa područja našeg Mediterana, sa oko 4.500 vrsta.


Tekom svoga života napisao je velik broj raznih članaka i naučnih radova,
koji se odnose na štetnike jadranskih kultura i na poznavnje faune. Posebnu
pažnju zaslužuju radovi: Štetni insekti u Dalmaciji (štampan i na talijanskom
jeziku u Trstu). Među njegovim faunističfcim radovima ističe se knjiga »Kornjašd
Jadranskog Primorja« (Coleoptera), koju je izdala Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti u Zagrebu H9Ö&, a sada se nalazi u štampi njegov
posljednji naučni rad »Rezultati istražtivanja kornjaša našeg otočja« koji će
biti štampan u »Acta biologica« Jugoslavenske akademije.


Novak je svojim predanim i dugogodišnjim radom stekao velike zasluge
za našu entomologiju i tako sačuvao, trajnu uspomenu među našim atručnja::
ma.


Z. Kovačević


ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 98     <-- 98 -->        PDF

IZAŠLO IZ ŠTAMPE ! IZASLO IZ ŠTAMPE !


Soštarić-Pisačić, K.,


Kovačević, J.:


TRAVNJAKA FLORA I NJENA POLJOPRIVREDNA VRIJEDNOST


Sveučilišni udžbenik. Nakladni Zavod »Znanje«, Zagreb, 1968.
(stranica 456, N. din 30.—)


Naši prirodni travnjaci (livade i pašnjaci) zapremaju 6,450.000 ha ili cea
44 %> sveukupnih poljoprivrednih površina. Oni predstavljaju najveće
ogromne još nedirnute rezerve (krmne baze! Neznatnim zahvatima može
se brzo aktivirati povećanje proizvodnje krme na prirodnim livadama
i pašnjacima kako u pogledu ´kvalitete, tako i u pogledu količine, što
može i treba da odigra odsudnu ulogu u unapređenju našega stočarstva.


Autori su napisali sveučilišni (univerzitetski) udžbenik, odnosno monografiju
o »Travnjačkoj flori i njenoj poljoprivrednoj vrijednosti«.
U općem dijelu opisan je značaj, Osobine i sistematizacija travnjaka, te
osobine tratine i njena reakcija na faktore staništa i agromjere (gnojidbu).
U specijalnom dijelu opisano je 314 travnjačkih vrsta sa slijedećim podacima:
botaničke, biološke i ekološke osobine, rasprostranjenost, pripadnost
tipu travnjaka, poljoprivredna vrijednost ili štetnost (škodljivost),
reakcija na agrozahvate i načini suzbijanja. Za svaku vrstu dat je precizan
crtež s detaljima (314 crteža!).


Zasebno je iznesena originalna metodika utvrđivanja kvalitete i kvalitetnog
ekvivalenta travnjiaka uz kvalitetnu klasifikaciju za 833 biljne
vrste.


KNJIGA JE OD INTERESA ZA CIJELI NIZ STRUKA:


AGRONOMI. VETERINARI. ŠUMARI. BOTANIČARI i dr.


Narudžbe slati pismeno sa pouzećem na adresu:


POLJOPRIVREDNI FAKULTET — SKRIPTARNICA — ZAGRE B


MAKSIMIR,
POST. PRET. 95


IZASLO IZ ŠTAMPE ! IZAŠLO IZ ŠTAMPE !