DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 96     <-- 96 -->        PDF

domaća Sicućna litecatuca


ILIJANIĆ LJ.: Potreba osnivanja trajnih
ploha a njihovo značenje za proučavanje
biljnog pokrova naše Zemlje. Acta
botainica croatica XXIV: 83—90. Zagreb,
1965.


Biljni pokrov Jugoslavije vrlo je raznolik
u tolikoj mjeri izmijenjen uslijed antropogenih
utjecaja, da je teško potpuno
rekonstruirati sliku primarne, a naročito
klimazonalne vegetacije. Fitecanolozi, odnosno
fitogeografi se za rekonstrukciju klimazonialne
vegetacije služe rasprostranjen
jem recentne tj. rasprostranjenjem sekundarne
(antropogene). Polazi se od činjenice
da rasprostranjen je sadašnje izmijenjene
sekundarne vegetacije se podudara
prvotnom (primarnom), odnosno klimazonalnom.
U pomoć se uzimaju još pedološki,
klimatski podaci, te polenova analiza itd.


No pravi se odgovor dobije, da se tačno
utvrdi kakva je prvotna (klimazonalna) vegetacija
u područjima gdje je ona izmijenjena
uslijed antropogenih zahvata izmjerena
metodom trajnih kvadrata (ploha),
kao što su radili neki istraživači (Braun-
Blanquet, Lüdi, Tansley, Du Rietz, Ellenberg
itd.). Ovo se izvodi na način, da se
manja ili veća površina izmijenjene vegetacije
ogradi i slobodno pusti da prirodno
u sukcesijama obrašćuje. Kroz par decenija
dobije se uvjerljiv odgovor. Vegetacija
se razvija u smjeru klimaksa (progresija).
Na ovaj bi se način, kako autor
predlaže mogla dobiti slika o iskonskoj


vegetaciji našeg stepskog područja (Vojvodina,
Srijem) ili degradirana (antropogena)
područja u našem litoralnom i kontinentalnom
području.


Prof. dr Josip Kovačevu


Trinajstić I.: Istraživanja zimzelene šumske
vegetacije sjevernog Cresa. Acta botanica
croatica. XXIV. 137—142. Zagreb, 1965.


Autor je vršio ispitivanja zimzelenih šuma
sjevernog Cresa. Otok Cres spada u
područje klimatogene zimzelene šume crnike
(Orneto-Quercetum ilicis). U zapadnom
dijelu je subasocijacija typicum, a na
istoku ostryetosum (crnograb).


U siubasocijaoiji ernograba (Ostryetosum
kojoj je autor uglavnom posvetio pažnju,
je jače zastupljena listopadnim vrstama.
Nedostaju joj neki tipični zimzeleni elementi
(Viburnum tinus, Pistacia lentiscus.
Myrtus communis). U ovoj subasooijaciji
su zastupane karakteristične vrste asocijacije:
Quercus ilex, Cyclamen repondum.
Lonicera implexa i rijeđe Rosa sempervirens.
Od karakterističnih vrsta sveze Quercion
ilicis, reda Quercetea ilioiis ist´če se
Phyllirea latifolia, Smilax aspera, Rubia
peregrina, Ruscus acuteatus, Juniperus
oxycedrus, Asparagus acutifolius, Clematis
flammula, Pistacia terenbinthus. Brojni su
listopadni florni elementi: Fraximus ornus,
Cairpinus orientalis, Acer monspessulanum,
Coronilla emeroides.


Subasocijacija Orno-Quercetum ilicis ostryetosurn
je između horizontalne eumediteranske
zone crnike i vertikalnog pojasa
šume crnog graba., što jasno dolazi
do izražaja baš na otoku Cresu.


Prof. dr Josip Kovačević


Ispravak
U Šum. listu 78 o. g. na 314 str. u 13. retku teksta mjesto 72.000 ha molimo da
se stavi 720.000 ha.


426