DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— Za pisanje i sastavljanje poziva zadužuju
se ing. V. Fašaić, dr Prpić i mr
Krstinić.
— Od strane našeg Saveza referat će podnijeti,
potpredsjednik ing. S. Vanjkovdć pod
naslovom: .»Problemi prihvaćamija i usavršavanja
kadrova u šumarstvu i drvnoj
industriji«. Ing. S. Vanjković će prethodno
prikupiti potrebne podatke u Poslovnom
udruženju šum. privrednih organizacija
Zagreb od img. V. Stetića. Dio referata
koji se odnosi na drvnu industriju podnijet
će ing. Brkanović.
— Zaključeno je da se Upravni odbor
Saveza sastaje svaki četvrtak do održavanja
plenuma.
— Na godišnju skupštinu plenum Saveza
ITŠIDIJ-e koji će se održati u Bitoli
od strane našeg U. O. ići će tog V. Fašaić,
te prof, dr Zvonimir Potočić (kao član
Centralnog odbora).
Tajnik: Predsjednik:
Dr Branimir Prpić Inž. Vid Fašaić


ZAPISNIK


19. sjednice U. O. Saveza ITSIDIH
održane dne 6. 6. 1968.
Prisutni: Ing. V. Fašaić, tog. V.
Vanjković, dr Z. Potočić, ing. S. Bertović,
ing. 2. Petković, dr B. Prpić, ing. D. Kirasić,
tog. D. Brkanović, ing. A. Tomašević
i mr A. Krstinić.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2.
Plenum
3.
Razno
ad 1) Inž. V. Fašaić izvještava prisutne
o sastanku Saveza inž. i tehn. šum. i industr.
za preradu drveta Jugoslavije, koji
je održan u Bitoli.
ad 2) Ing. V. Fašaić je obavijestio prisutne
kome je sve upućen poziiv za prisustvovanje
Plenumu.


— Ing. D. Brkanović primjećuje da je
program Plenuma preopširan te da bi ga
trebalo revidirati. Predlaže da se eventualno
iz programa izbaci posjet tvornici umjetnih
gnojiva u Kutini. Prisutni prihvaćaju
primjedbe uz napomenu da će se ing.
y. Fašaić još konzultirati sa nadležnima iz
Šum. gosp. »Garjevica« Kutina.
— Ing. A. Tomašević je podnio U. O.
blagajnički izvještaj, prisutni su suglasni
da se sa izvještajem ide pred Plenum.
ad 3) Ing. A. Tomašević pita prisutne
da li se »Nblit-u« Beograd može odobriti
rabat od 10«>/o.


Prof. dr Z. Potočić predlaže da se i u
buduće daje rabat od 10 %> na veće narudžbe
Šum. lista, što prisutni prihvaćaju.


Inž. Tomaševtić postavlja pitanje štampanje
koverata za slanje Šum. lista pretplatnicima
uz cijenu od 0,13 N. din komad
Članovi U. O. odobravaju štampanje.


— Ing. D. Brkanović će podnijeti izvještaj
Plenumu u ime Nadzornog odbora.
Tajnik: Predsjednik:
Dr Branimir Prpić Inž. Vid Fašaić


ZAPISNIK
20. sjednice U. O. Saveza ITSID SRH
održane dne 19. 7. 1968. g.


Prisutni: Ing. V. Fašaić, prof, dr Z.
Potočić, dr B. Prplić, ing. S. Bertović, ing.


D. Kirasić, tog. T. Horvat, mr A. Krstinić
i A. Lipnjak.
Dnevni red:


1. Popravak krovišta
2.
Zapošljavanje stručnih kadrova (u vezi
dopisa Saveza ITH od 3. 7. o. g.)
3.
Razno
ad 1) Na temelju diskusije u kojoj su
uzeli učešće ing. V. Fašaić, prof, dr Z. Potočić
i ing. D. Kirasić zaključeno je slijedeće:


-— da se tokom ljeta započne sa popravkom
krovišta onog dijela zgrade Saveza,
koji se nalazi iznad prostorija Saveza.


— u vezi toga potrebno je ostalim korisnicima
prostorija u zgradi Saveza poslati
dopise o predstojećim radovima na
krovištu, cijeni koštanja krovopokrivačkih
i limarskih radova za našu polovicu odnosno
cijelo krovište, te fakture na određene
iznose u koliko se pristupi popravku
cijelog krovišta;
— upravitelj zgrade A. Lipnjak se za^
dužuje da pribavi još dvije ponude za popravak
krovišta, te da od Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Zagreba dobije
dozvolu za početak radova;
— da se svim šumskim gospodarstvima
odnosno drvno industrijskim poduzeć:ma
dostavi cirkularno pismo u vezi spomenutih
radova, uz zamolbu za participaciju u
iznosu od 50.000,00 ND.
ad 2) Zaključeno je da se u vezi dopisa
Saveza ITH, koji se odnosi na nezaposlene
stručne kadrove, dostave zajednički podaci
za šumarstvo i drvnu industriju, a prema


421