DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1968 str. 90     <-- 90 -->        PDF

cDcuSteiene aiLe6ti


ZAPISNIK
17. sjednice U. O. Saveza ITSIDH
održane dne 9. 5. 1968. g.


Prisutni: Inž. V. Fašaić, dr Z. Potočić,
inž. 2. Hajdin, inž. S. Bertović, inž.


A. Tomašević, inž. Z. Petković, inž. J. Harapin
i mir A. Krstinić.
Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Održavanje plenuma
3. Razno
ad 1) Inž V. Fašaić je izvijestio prisutne
o održanoj godišnjoj skupštini Saveza
ITŠID SR Slovenije, kojoj je prisustvovao
kao delegat Saveza ITŠID SR Hrvatske.
U kratkim četama iznio je najvažnije probleme
koji su tretirani na godišnjoj skupštini.
Posebno je naglasio uspjeh Saveza
SR Slovenije kod organiziranja i održavanja
seminara za tehničare i inženjere šumarstva
i drvne industrije. Predlaže da i
naš Savez na predstojećem plenumu odnosno
godišnjoj skupštini pokrene pitanje
održavanja seminara s tim da se kod toga
naglasi potreba da na seminare dolaze oni
koji se u praksi bave problematikom koju


obrađuje određeni seminar.


— Prigodom održavanja godišnje skupštine
Saveza ITŠID SR BiH, na koju su
bili pozvani i naši predstavnici od strane
Saveza ITŠID SRH poslan je pozdravni
telegram.
— Poduzeću za uzgoj, zaštitu i eksploataciju
šuma »Polimlje«, Ivangrad poklanja
se knjiga prof. Nenadića: »Računanje vr´ijed.
šuma«.
— U vezi dopisa Saveza ITŠID SFRJ za
stručna putovanja u Bugarsku, Čehoslovaöku,
Poljsku, Mađarsku i Rumuniju odlučio
je da se o tome obavijeste sva šumska
gospodarstva u SR Hrvatskoj.
— Poslovno udruženje proizvođača celuloze,
papira i ambalaže odgovorilo je negativno
na našu pismenu ponudu u vezi
adaptacije tavana.
ad 2) Predstojeći plenum Saveza ITŠID
SRH neće se održati u Vinkovcima, kako
je na prethodnom sastanku Upravnog odbora
bilo zaključeno. Kao mjesto održavanja
predstojećeg plenuma predlaže se
Kutina. U tu svrhu od strane Upravnog
odbora određeni su inž. V. Fašaić i inž.


Brkanović da razgovaraju sa članovima š.


D. Kutina.
— Od strane Saveza ITŠID SRH tema
za referat na predstojećem plenumu bila
bi: »Pitanje uzdizanja kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji«, a od strane članova
Š. D. Kutina podneseno je bilo još
dva referata i to iz područja šumarstva i
drvne industrije.
— Inž. Harapin izvještava prisutne da
bi se godišnja skupština Saveza ITŠID
SRH mogla održati u Sisku.
ad 3) Inž. A. Tomašević postavlja pitanje
nabave ogrjevnog drveta za potrebe Saveza.
Zadužuje se inž. Petković da putem
Poslovnog udruženja Šumsko-privr. organizacija
Zagreb po najpovoljnijoj cijeni
nabavi 20 prm.


— Dr Z. Potočić predlaže da se jedan
idući četvrtak sazove sastanak »okruglog
stola« kako bi se dosadašnje diskusije zaokružile
te iskristalizirao jedan zajednički
stav. Datum održavanja sastanka »okruglog
stola« predlaže se 23. 5. 1968.
Tajnik: Predsjednik:
Inž. Branimir Prpić Inž. Viiđ Fašaić


ZAPISNIK
18. sjednice U. O. Saveza ITSIDIH
održane dne 16. 5. 1968.


Prisutni: Ing. V. Fašaić, ing. S.
Vanjković, prof, dr Z. Potočić, ing. S. Bertović,
ing. Z. Petković, dr B. Prpić i mr
Krstinić.


Dnevni red:


1. Održavanje plenuma
ad 1) Ing. V. Fašaić: Plenum Saveza
ITŠID SRH održat će se 8. 6. 1968. god.
u Vilenjaku, koji se nalazi 15 km udaljen
od Kutine. Plenum bi počeo radom u 9
pati.
Raspored plenuma: 9—12 podnošenje referata,
izvještaj tajnika´ i blagajnika. U 12
sati ručak. Od 14 do 15 sati pregled tvornice
umjetnih gnojiva, od 15—19 sati pregled
pilane »Brestovac«, od 19—19,30 pregled
spomenika te odlazak u lugarnicu Mikloušku
gdje će biti večera.


— Organizatorima treba javiti tko dolazi
vlastitim kolima a za koliko osoba oni trebaju
osigurati prevoz.
420