DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 76     <-- 76 -->        PDF

cAekc&log.


AKADEMIK DR ING. MILAN ANlC


redovni sveučilišni profesor


Dana 20. VI 1968. g. umro je u Zagrebu
akademik prof, dr Milan Anić. Istoga dana
prije podne izabran je za redovnog člana
Jugoslavenske akademije znanosti i
u.mjetnosli, a navečer nas je zauvijek napustio.
Umro je učenjak, pedagog i neumorni
radnik u naponu stvaralaštva, veliki
šumarski stručnjak, dugogodišnji
predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma,
redovni profesor dendrologije, fitocenologije
i uzgajanja šuma na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Čitav je život posvetio
nastojanju da spozna i pokaže koliko
je značen´e šume ne samo za privredu
nego i za rekreaciju tijela i duha čovjeka.
Svim srcem i umom borio se za njezino
održavanje i proširenje.


Dugogodišnjim istraživanjima u šumarstvu,
misiju koju je vjerno i neštedimice
vršio, mnogo je doprinio razvoju šumarske
nauke i obogatio našu struku. Svojim
znanstvenim djelima, predavanjima i neposrednim
kontaktima sa istaknutim šu


marskim stručnjacima i naučnim radnicima
doprinosio je razvoju šumarstva i
biološke nauke.


Uvijek pristupačan, blizak, neposredan
i spontano srdačan sa svojim studentima
i suradnicima bio je od svih cijenjen i
poštovan.


Veličanstveni sprovod na zagrebačkom
groblju Mirogoju kojemu su prisustvovali
njegovi mnogobrojni suradnici, prijatelji,
studenti i pošiovaoci, uz dirljive oproštajne
govore, bila je zadnja počast i priznanje
velikom šumarskom znalcu za njegov
dugogodišnji rad u odgajanju brojnih
stručnjaka koji djeluju širom naše zemlje
i svijeta.


Akademik prof, dr Milan Anić rodio se


8. X 1906. god. u Plitvičkom Ljeskovcu.
Gimnaziju je polazio u Senju i Sušaku.
Studij šumarstva završio je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
1929. god. kada je izabran i postavljen za
asistenta u Zavodu za uzgajanje šuma Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i postavljen je za šumarskog vježbenika
Fakuhetskog dobra. Državni stručni ispit
položio je 1931. g., a asistentski 1934.
Godine 1939. promoviran je za doktora
šumarskih nauka, obranivši na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
disertaciju »Pitomi kesten u Zagrebačkoj
gori«. Habilitirao je na istom fakultetu
1840. god. na temelju radnje »Sociologija
bilja i njena važnost za naše šumarstvo«.
Iste godine izabran je i postavljen za docenta
iz dendrologije i biljno-socioloških
osnova uzgajanja šuma. 1945. god. postaje
izvanredni profesor, a 1949. izabran je i
postavljen za redovnog profesora iz šumarske
fitocenologije i uzgajanja šuma.
Iste godine postavljen je za predstojnika
Zavoda za uzgajanje šuma, na kojoj ga
je dužnosti zatekla prerana, iznenadna i
neumoljiva smrt.


God. 1934. bio je na studijskom boravku
u Čehoslovačkoj. Učestvovao je na
Sveslavenskom šumarskom kongresu u
Pragu 1948. Sudjelovao je na silvikulturnom
seminaru FAO-a u Čehoslovačkoj
1956. g., Internacionalnom šumarskom
kongresu u Oxfordu 1956., Silvikulturnom
seminaru za kulturu smrče i običnog bora
u ČSR 1956., Internacionalnoj komisiji
FAO-a za kesten u Jugoslaviji i Grčkoj
1958., Radnoj grupi JUFRO-a za primjenu
fitocenologije u Oxfordu 1956. i