DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ci´tcana dtcućna Litetaiuca


M. Prodan : Holzmesslehre, J. D.
Sauerländer´s Verlag, Frankfurt am Main,
1965.
Nedavno je izašla iz štampe nova Dendrometrija.
Napisao ju je poznati profesor
na Sveučilištu u Freiburgu Dr M.
Prodan , koji je nedavno na proslavi
stogodišnjice Šumarskog Fakulteta u
Hannover Mündenu bio počašćen titulom
đoctora honoris causae. Iz pera
toga autora izašla je moderna dendrometrija,
odštampana na 644 strane vrlo finog
papira sa 272 slike u tekstu.


Autor je svoju knjigu podijelio na 10
poglavlja: I Uvod, II Mjerenje ležećeg
drva, III Mjerenje stojećih stabala, IV
Mjerenje sastojina, V Praksa utvrđivanja
drvne mase sastojina, VI Uzimanje uzoraka,
VII Mjerenje Relaskopom, VIII Utvrđivan´e
sortimenata u sastojini, IX Primjena
fotogrametrije pri utvrđivanju drvne
mase sastojine i inventarizaciji i X Određivanje
prirasta. Poslije toga slijedi obilna
literatura i popis imena autora.


U uvodu kaže autor da se statističke
metode — koje su uostalom prodrle u sve
discipline — bile razlogom da se dendrometrija
potpuno preradi.


Na oko stotinu stranica — u drugom
poglavlju — autor obrađuje mjerenje drva
u ležećem stanju. Prije objašnjavanja pojedinih
metoda, formula i instrumenata,
autor definira osnovne pojmove: Derb hol
z (krupno drvo, tj. deblje od 7 cm),
Reisholz ili Nichtderbholz (drvo
tanje od 7 cm), Schaftholz (deblovima)
i Baumholz (ukupna drvna masa
stabla). Zatim slijede vrlo praktične
tabele različitih jediničnih mjera za volumen
(engleske, ruske, japanske i druge u
usporedbi sa metarskom mjerom). Potom
dolazi mjerenie promjera i duljina. Opisani
su različiti instrumenti za mjerenje
promjera počevši od obične promjerke,
Biltmorovog štapića pa do engleskog
dendrometra »Barr and Stroud


d e nd r o m e t e r«. Detaljno su opisane
različite moderne promjerke i instrumenti
(kao na pr. »Tarifmesswinkel« od
Bitterlich a) za mjerenje promjera.
Nakon toga autor prelazi na teoriju određivanja
volumena ležećih stabala i njihovih
dijelova. Obrađena je forma debla i
stabla i teorija obličnih brojeva. Navedene
su različite formule za kubiciranje trupaca
i opisane mnoge metode za računa


nje njihova volumena. Važni i vrlo vrijedni
dio ovog poglavlja jesu stranice 77
do 90, gdje je autor iscrpno obradio pogreške
i izvore pogrešaka pri „mjerenju
ležećih stabala. Konačno nije izostala ni
kora o kojoj autor govori na kraju ovog
poglavlja.


Trećem je poglavlju autor posvetio 113
stranica. Najprije govori o direktnom i indirektnom
mjerenju pojedinih elemenata
na stojećem stablu. Nakon kraćeg uvoda


o mjerenju promjera u prsnoj visini stabla,
detaljnije govori o mjerenju visine
stabala. Podrobno opisuje Christenov,
Vorkampf f—L aueov i Blum e—
Leisso v visinom;er za koji kaže da radi
s vrlo velikom tačnošću (+ Wo) uz relativno
ugodni posao. Dalje slijedi određivanje
drvne mase pojedinih stojećih stabala.
Poslije tačnog određivanja volumena
na bazi više promjera autor prelazi na obračun
drvne mase (v) pomoću obličnih
brojeva (fi,s) po formuli:
v = g h fi,3


Navode se prosječne vrijednosti oblič
nih brojeva iz dendrometrije Tischen


temelju spomenutih prosječnih oblič


d o r f a:
smrekajelaborbukva
0,45—0,51
0,47—0,53
0,45—0,47
0,46—0,50
Obračun drvne mase pojedinih stabala


nanih brojeva vezan je uz pogrešku do


±15%. Proda n smatra da tabele drvnih
masa daju također istu pogrešku.


Za obračun drvne mase na temelju prsnog
promjera (d) i visine (h) autor spominje
ove formule:


Näslund
v = ao + ai " d2 + a: d2 h + a3 h2 +


+ a4 d h
Sp u r r
v* = bo + bi d + b» d h + b3 d2 +


+ b4 h + bs d2 h
W. H. Meyer
v = ao + ai d2 + a2 d h + aa d2 +
+ a4 d2 h
S t o a t e
c
v = ao + ai d2 + a3 d3 + bi h + —
h


321