DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 70     <-- 70 -->        PDF

OBAVIJEST


U »Šumarskom listu« br. 5—6/68. objavljena je obavijes t prof, dra
Ive Horvata koja se odnosi na mene i moju studiju »ISTRAŽIVANJE PRAGA
I GRANICE RENTABILNOSTI PRI PILANSKOJ PRERADI HRASTOVINE
(QUERCUS PEDUNCULATA EHRH)« što je 1967. godine publicirana u ediciji
Zavoda za ekonomiku i organizaciju šumske privrede i drvne industrije Šumarskog
fakulteta u Zagrebu.


Nakon što su spomenutu studiju pročitali prof, dr Miljenko Plavšić, prof.
Branko Kraljić i profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu dr Šimun Babić


— zamolio sam i prof, dra Ivu Horvata da je pročita i da mi ukaže na njene
eventualne nedostatke tehnološke naravi.
I, uistinu, prof, dr Ivo Horvat ljubazno se odazvao mojoj molbi, studiju
je pročitao, primio me na razgovor i dao mi određene savjete, na čemu sam
mu se — tom prilikom, kao i u navedenoj studiji na str. 3. — najljepše zahvalio.


No radi potpune i tačne informiranosti naše stručne javnosti dužan sam
otvoreno kazati o kojim se to savjetima radi i kakav je moj stav u vezi sa
njima.


Na strani 8. moje studije donio sam shematski prikaz pilane Drvnoindustrijskog
poduzeća »Slavonija« iz Slavonskog Broda (si. 3) u kojoj su istraživanja
provedena. Iz tog shematskog prikaza se vidi raspored primarnih i sekundarnih
radnih strojeva u pilanskom trijemu. Prof. dr Ivo Horvat se nije
složio sa lokacijom jednog od sekundarnim radnih strojeva. Međutim taj stroj
je tamo, on radi, na njemu se vrši proizvodnja i ja ga nisam mogao postaviti
na papiru nigdje drugdje nego tamo gdje je on u stvarnosti, tim prije što sam
ja taj shematski prikaz (str. 8, si. 3) dobio od tehničke službe iz Drvne industrije
»Slavonija« pod čijim su rukovodstvom montirani radni strojevi.


Daljnja tehnološka primjedba prof, dra Ive Horvata je bila da nisam u
svojoj studiji tabelarno prikazao raspored (dispoziciju) listova pila na jarmači
po debljinskim podrazredima pilanskih trupaca. Tu sam primjedbu, dakako,
odmah prihvatio i u svojoj studiji na str. 10a (tabela 01) donio sam raspored
(dispoziciju) listova pila na jarmači za hrastove pilanske trupce koji su služili
za pokus.


Prof. dr Ivo Horvat nije više imao primjedaba tehnološke naravi, nego su
sve daljnje njegove primjedbe imale ekonomski karakter.


Na ovome mjestu moram izjaviti da se, općenito i u pojedinostima, ne slažem
sa pogledima i mjerilima prof, dra Horvata u odnosu na ekonomiku naše
drvne industrije, utoliko više što sam svoje stavove verificirao kod navedena
tri profesora koji se naučno i stručno bave ekonomikom općenito i napose šumarstva
i drvne industrije. Zbog toga me je suprotan stav prof, dra Ive Horvata
samo učvrstio u uvjerenju da je moje gledište ispravno, te sam mu upravo
zbog toga zahvalan, a ne kako je on u svojoj obavijesti pogrešno protumačio
moju zahvalnost.


Ja nisam ni molio prof, dra Ivu Horvata da »pozitivno ocijeni« moju studiju,
jer ocjenjivanje studije iz područja ekonomike drvno-industrijskih poduzeća
spada u kompetenciju navedenih stručnjaka za to. Meni je zato bilo
posve dovoljno da mi je prof, dr Horvat dao dva navedena savjeta tehnološke
naravi, pa mu na tome, kao i na trudu što je studiju pročitao, i ovdje još jedanput
izražavam svoju zahvalnost.


U Zagrebu, 14. VI 1968. Dr Uroš Golubović, v. r.


320