DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1968 str. 51     <-- 51 -->        PDF

nika u radnim organizacijama, trajanja
pripravničkog staža, polaganja stručnih
ispita itsl. Samo jedna republika u našoj
zemlji donela je zakon o obaveznom prijemu
pripravnika u preduzećima.


Plenum je doneo zaključak da se putem
naše Komisije za školstvo i kadrove uz
angažovanje eventualno spoljnih saradnika
izradi jedna sažeta analiza o radnim
mestima u privrednim organizacijama naše
struke gde bi morali raditi stručnjaci,
da se vidi koliko sada radi nestručnih lica
na tim radnim mestima, da se interveniše
kod nadležnih saveznih organa zakonska
obaveznost primanja pripravnika,
odnosno da se u protivnom ukaže na postojeći
nesklad između produkcije stručnih
kadrova i stvarne mogućnosti njihovog
zapošljavanja pod sadašnjim uslovima,
da se nakon prikupljanja predloga
putem pravilnika o pripravničkom stažu
od republičkih saveza, izradi predlog pravilnika
za čitavu zemlju, koji bi poslužio
republikama za što jednoličnije provođenje
pripravničkog staža u život u privrednim
organizacijama, da se rok trajanja
pripravničkog staža predvidi jednak u čitavoj
zemlji za našu slruku dve godine
dana kao i da se za to vreme trajanja pripravničkog
staža stažistima obezbede i
skoro ista materijalna primanja. Isto tako
zakl,učeno je da Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta SR Slovenije dostavi Izvršnom odboru
našega Saveza Pravilnik o polaganju
stručnih ispita, koji su oni već izradili s
tim da bi Izvršni i Centralni odbor našega
Saveza mogli izraditi predlog pravilnika
jednoobrazan, praksi potreban, za struku
koristan i za stažiste prihvatljiv pravilnik.
Konačan predlog morao bi pored
ostalog predviđati mesto i kod kojih asocijacija
naših privrednih organizacija, odnosno
stručnih saveza bi se ispit polagao
(Komore, Savez inženjera, poslovna udruženja).
Svakako da bi sporazumno trebalo
utvrditi struci, preduzeću i kandidatu najpovoljniju
formu i rešenje.


Ovo naknadno pojašnjenje naših zaključaka
iz zapisnika koji ste već primili dajemo
dodatno radi jasnoće kao i radi toga
da bi naša Komisija za školstvo i kadrove,
republički savezi i naš Savez imali
u programu svojih tekućih zadataka što
konkretnije određene podatke i zaduženja.


Ovaj dodatak smatrajte sastavnim delom
pomenutog zapisnika II plenarnog
sastanka od 25. i 26. V. 1968. godine Oteševo
— SR Makedonija.


Predsednik,


Ing.
Košta Tabaković, sr.


ZAPISNIK


15.
sjednice U. O-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 29. 2. 1968. god.
Prisutni: Inž. V. Fašaić, inž. S. Vanjković,
dr Z. Potočić, inž. D. Kirasić, inž. D.
Brkanović, inž. A. Tomašević, inž. Z. Petković,
dr B. Prpić i A. L4pnjak.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2. Popravak krovišta zgrade Saveza
3.
Kooptiranje mr ing. Ante Kristinića
za pomoćnog tajnika Saveza
4. Dodjela pomoći Savezu ITH-e
5. Razno
ad 1. a) Za nagradu »Ruđer Bošković«
predlaže se od našeg Saveza inž. Josip Šafar.
Obrazloženje prijedloga sastavit će
prof, dr Z. Potočić i ing. S. Bertović i dostaviti
Republičkom Savjetu za naučni
rad.


b) Glede sudskog spora koji vodimo s
Tehnološkim fakultetom zbog naše podrumske
prostorije u koju se silom uselio
spomenuti Fakultet, izvjestio nas odvjetnik
dr Z. Jurković koji u naše ime zastupa
spor da je sud odbio naš zahtjev. Odlučeno
je da se pokuša mirna nagodba s
Tehnološkim fakultetom i da advokatu
dr Z. Jurkoviću otkažemo usluge. Drug
Lipnjak je zamoljen da u svrhu mirne nagodbe
posjeti dekana Tehnološkog fakulteta
i da o rezultatu razgovora izvjesti


U. O. Saveza.
c) Republički Sekretarijat za privredu
moli primjedbe na Pravilnik o izradi šumsko-
privrednih osnova za gospodarenje i
programa za unapređenje šuma. Odlučeno
je da prof, dr Z. Potočić zamoli prof, dr


D. Klepca da sudjeluje na diskusiji o tom
pravilniku i da skup u sastavu dr D. Klepac,
dr Z. Potočić, ing. S. Bertović i ing.
Faber dadu primjedbe.
ad 2) Zaključuje se svim šumarskim i
drvarskim institucijama koji se nalaze u
Zagrebu poslati obavjest o postojanju mogućnosti
adaptacije tavanskih prostorija
zgrade Saveza za uredske prostorije. Uvjet
za davanje tog prostora za adaptaciju
je popravak krovišta zgrade Saveza.
Rok odgovora određuje se 1 mjesec i u
slučaju negativnih odgovora ponude će se
poslati ostalim zainteresiranima.


Ad 3.) Mr ing. Ante Krstinić kooptira
se za člana U. O. Saveza, a zamolit će ga
se da pomogne u radu tajniku Saveza.


Ad 4.) Zaključuje se Savezu I. T. Hrvatske
dodjeliti u svrhu pomoći 400 Nd.
Ad 5.)
a) Potpredsjednik Saveza ing. S. Vanjković
izvještava U. O. o radu komisije Sa


301