DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Dogovoreno je da se u prvom tromjesečju
o. g. sprovedu u djelo tačke 3. i 4. zaključaka
jesenskog plenuma Saveza, tj. da
se za »zelenim stolom« raspravi o:


1 Problematici naučnog rada u šumarstvu
i drvnoj industriji u SR Hrvatskoj i


2. Privrednoj politici u šumarstvu i drvnoj
industriji SR Hrvatske.
Zaključeno je da se sastanak o problematici
naučno-istraživačkog; rada održi
dne 25. 1. o. g. i da se osim članova UO
Saveza pozovu predstavnici slijedećih
ustanova:


— Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
— Institut za šumarska istraživanja Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
— Jugoslavenski zavod za četinjače Jastrebarsko,


— Institut za drvo Zagreb i
— Stanica za kontrolu šumskog sjemena
Rijeka.
Voditelj rasprava o naučno-istraživačkom
radu bit će glavni urednik Šumarskog lista
prof, dr Z. Potočić dok će raspravama


o privrednoj politici u šumarstvu i drvnoj
industriji predsjedavati predsjednik
Saveza ing. V. Fašaić uz pomoć podpredsjednika
ing. S. Vanjkovića.
Rasprave o naučno-istraživačkom radu i
privrednoj politici vodit će se u više navrata
u nastojanju da se postigne jedinstven
stav struke.


Dr
Branimir Prpić, v. r.
Tajnik:
Ing. Vid Fašaić, v. r.
Predsjednik:


Zapisnik


14. sjednice UO Saveza ITŠIDJ Hrvatske
održane dne 25. 1. 1968. godine.
Prisutni: Ing. V. Fašaić, dr Z. Potočić,
ing. S. Vanjković, ing. D. Kirasić, ing. S.
Bertović, ing. 2. Petković, ing. A. Tornašević,
dr B. Prpić, dr J. Krpan (Šumarski
fakultet), ing. A. Lovrić (Jugoslavenski zavod
za četinjače Jastrebarsko), ing. J. Šafar,
ing. O. Žunko i mi ing. J. Martinović
(Institut za šumarska istraživanja Šumarskog
fakulteta) i ing. F. Štajđuhar (Institut
za drvo Zagreb).


Dnevni
red:


1. Saopćenja
2. Problematika naučno -istraživačkog
rada u SR Hrvatsko
j (u smislu zaključaka jesenskog
plenuma Saveza ITŠIDH-e).
ad. 1. a) Na osnovi traženja Saveza IT
Hrvatske UO delegirao je slijedeće članove
Saveza IT Hrvatske:


— Prof. dr Z. Potočić u Komisiju za tehničku
štampu,
— ing. T. Horvat u Komisiju za kadrove
i školstvo,
— ing. S. Bertović, naučni suradnik u
Komisiju za naučni rad,
— ing. S. Tomanić u Komisiju za produktivnost
rada,
— ing. S. Vanjković u Komisiju za polaganje
stručnih ispita, pregled elaborata i
dr.
— ing. D. Kirasić u Komisiju za izradu
etičkog kodeksa Saveza IT Hrvatske.
b) Sindikat radnika industrije i rudarstva
Jugoslavije, Republički odbor za Hrvatsku,
Granski odbor za šumarstvo, drvnu
industriju i industriju papira dostavio
je Stavove sa Savjetovanja predstavnika
šumsko-privrednih organizacija. Zaključeno
je spomenute Stavove umnožiti i dostaviti
drugovima koji će prisustvovati radnom
sastanku o privrednoj politici u šumarstvu,
a koji organizira ovaj Savez 8.
2 o. g.


c) Zaključuje se u okviru financijskog
plana Saveza za 1968. godinu koji je odobren
na jesenskom plenumu povećati administrativnom
osoblju Saveza vrijednost
boda za cea 10% i to od 1. 1. 1968. godine.


ad. 2. U diskusiji sudjelovali su gotovo
svi prisutni. Istaknuto je da u naučnom
radu naše struke postoje slijedeći problemi:


— financiranje
— podjela rada između naučnih institucija,
Izvori sredstava za naučni rad u šumarstvu
i drvnoj industriji jesu Savezni fond
za naučni rad, Republički fond za naučni
rad, sredstva pojedinih privrednih poduzeća
koja pojedinci i naučne institucije dobivaju
neposredno kao i sredstva koja
šumisko-privredne organizacije odvajaju
putem Poslovnog udruženja šumsko-privredtnih
organizacija. Spomenuta sredstva
ne zadovoljavaju niti izdaleka velike potrebe
koje proizlaze iz planova istraživanja
pojedinih naučno-istraživačkih institucija
i zbog toga ih je potrebno što razumnije
iskoristiti.


Zauzeto je stanovište da bi obrađivanje
pojedinih tema trebalo vršiti isključivo
timski budući da je svaki problem koji se
naučno obrađuje iz područja šumarstva i
drvne industrije isuviše složen da bi ga
mogao obraditi pojedinac.


243