DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 80     <-- 80 -->        PDF

sistema, izbore pravo odlučivanja o svim
pitanjima važnim za privredu.


— Izuzetnu pažnju treba posvetiti aktiviranju
stručnih društava radi okupljanja
inženjera i tehničara koji će izvršiti potreban
uticaj na privređivanje. Bez aktiviranja
organizacija na terenu i njihove
pomoći i saradnje, Savez Jugoslavije će u
svom delovanju biti nepotpun i nedovoljno
efikasan.
— U uslovima proširene aktivnosti organizacija
na terenu, neophodno je isticati,
pokretati i rešavati zajednička pitanja i
probleme koji predstavljaju zajednički izraz
struke, koordinirati i povezivati akcije
inženjera i tehničara na nivou čitave Jugoslavije.
To znači, da paralelno sa proširenjem
društvene aktivnosti stručnih
društava i republičkih saveza treba da raste
i uloga i uticaj Saveza Jugoslavije.
— Savez i dalje treba da posveti dužnu
pažnju unapređenju saradnje sa inostranim
organizacijama iz oblasti šumarstva i industrije
za preradu drveta. Osobito je korisno
razmeajivati uže ili šire delegacije
stručnjaka, koji bi prema dobro pripremljenim
programima mogli da upotpune
svoja stručna znanja posetama renomiranih
privrednih organizacija ili sličnih
ustanova u različitim zemljama.
— Savez Jugoslavije treba da inicira i
organizuje i međurepubličke posete stručnih
delegacija, radi daljih razvijanja i negovanja
što prisnijih veza među stručnjacima
šumarstva i industrije za preradu
drveta.
III


— Skupština usvaja predložene izmene
i dopune Statuta Saveza Jugoslavije.
— Radi ujednačavanja doprinosa republičkih
saveza, utvrđuje se visina doprinosa
prema sledećoj skali:
st. dinara
a) za republičke saveze koji
broje više od 1.000 članova 340.000
b) za republičke saveze
SRM i SRCG 120.000


— Savez SR Crne Gore izmiriće svoja
dugovanja u naredne tri godine.
— Radi dovršenja izgradnje Doma inženjera
i tehničara Jugoslavije i obezbeđenja
potrebnih prostorija za Savez šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije,
potrebno je da republički savezi
uplate svoje doprinose do 1. juna 1968. godine.
— Centralni odbor Saveza treba da i dalje
nastavi sa naporima radi oživljavanja
aktivnosti Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta SR
Crne Gore.
— Centralni odbor treba da posveti naročitu
pažnju sprovođenju donetih zaključaka
i preporuka sa Skupštine, savetovanja
i drugih manifestacija, jer se samo tako
može potvrđivati značaj i uloga Saveza
Jugoslavije i republičkih saveza kao društvenih
organizacija.
Centralni odbor SITŠIDJ


PLENUM


Dne 18. 11. 1967. godine održan je u Jastrebarskom
jesenski plenum Saveza ITŠID
Hrvatske na kojemu su doneseni slijedeći
zaključci:


1. Visinu godišnje članarine u teritorijalnom
društvu određuje samo društvo, ali
je obaveza svakog teritorijalnog društva
da po 1 članu u godini dana dostavi Savezu
3,00 N. Din. Svaki član treba da uplati zajedno
s društvenom članarinom i pretplatu
za Šumarski list (ista iznosi sada 20,00
N. Din).
2. Šumarski list treba više nego do sada
obavještavati o političko-privrednim problemima
šumarstva i drvne industrije.
3. Tokom mjeseca siječnja organizirat će
Savez jedan sastanak u Zagrebu na ´kojemu
će se razmotriti neki aktuelni problemi
šumarstva i drvne industrije.
4. Savez će inicirati sastanak predstavnika
naučnih institucija naše struke u SR
Hrvatskoj na kojemu je potrebno razmotriti
sadašnju situaciju naučno-istraživačke
djelatnosti u području naše Republike (koordinacija
rada, raspodjela rada i dr.).
Gornji zaključci poslani su teritorijalnim
društvima i na taj način započelo se s
provođenjem u djelo tačke 1. i 2. navedenih
zaključaka. U svrhu sprovođenja u život
tačaka 3. i 4. održana su tri sastanka
UO Saveza (od toga dva užeg sastava) čiji
zapisnici prileže.


ZAPISNIK


sjednice UO Saveza ITŠIDJ Hrvatske užeg
sastava održane dne 15. 1. 1968. godine.


Prisutni: Ing. V. Fašaić, dr Z. Potočić,
ing. S. Vanjković, ing.´D. Kirasić, ing. A.
Tcmašević i dr B. Prpić.


Dnevni red: Plan rada za prvo tromjesečje
u 1968. godini.