DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 79     <-- 79 -->        PDF

^ibcuStveiie injeSti


PREDLOG ZAKLJUČAKA
DRUGE SKUPŠTINE SAVEZA INŽENJERA
I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE
DRVETA JUGOSLAVIJE U
TUZLI DANA 15. X 1967. GODINE


Na osnovu referata o osnovnim problemima
i budućem radu Saveza, izvještaja o
radu Saveza između I i II skupštine i diskusije
vođene na II skupštini kanstatuje
se sledeće:


I


— Dvogodišnji period rada između prve
i druge skupštine ´bio je prelazni period
prilagođavanja novim uslovima rada nastalim
kao posledica dejstva mera privredne
i društvene reforme.
— Savez je svojim plodnim rezultatima
rada pokazao da se uspešno prilagodio nastalim
promenama. Postignuti su veoma
dobri rezultati u društvenom i stručnom
radu, kao što su: organizacija brojnih
stručnih savetovanja, društvenih manifestacija,
razmena stručnih delegacija sa inostranim
organizacijama i dr.
— Uspesi su utoliko značajniji jer su se
uslovi finansiranja aktivnosti bitno izmenili
i Savez je prinuđen da se osloni isključivo
na svoje izvore fiinansiranja koji
su bili skromni.
II


— U daljem radu posebnu pažnju treba
posvetiti odnosima šumarstva i industrije
za preradu drveta. Ima čitav niz pitanja
koja su na toj liniji ostala nerešena ili nepotpuno
rešena, kao što su napr.: trajnije
i usklađenije snabdevanje prerađivačkih
kapaciteta sirovinom, visina i način formiranja
cena, kvalitetni kriterij umi za izradu
standarda, način uspešnog organizovanja
preduzeća, udruženja, stručnih službi,
kriterijumi i putevi za sprovođenje integracije
i kooperacije između šumarstva i
prerade itd.
— Organizacija Saveza inženjera i tehničara
treba da zauzima jasne stavove o
ključnim pitanjima struke i privređivanja,
da objašnjava te stavove i organizuje inženjere
i tehničare na akcije za primenu
tih stavova u struci.
— Potrebno je i dalje posvećivati određenu
pažnju stručnom uzdizanju svojih
članova putem organizovanja stručnih savetovanja
i predavanja, izdavanja stručnih
časopisa i publikacija, umnožavanje
stručnih materijala i dr.
— Preduzimati akcije i mere, da se inženjerima
i tehničarima stvore povoljni
uslovi za rad i omogući uspešno delovanje
u rešavanju privrednih pitanja.
— Posebnu pažnju treba posvetiti akcijama
da se inženjerima i tehničarima obezbedi
mogućnost da dolaze na ona radna
mesta koja im pripadaju prema stručnoj
spremi i sposobnostima.
—´ Ukazati pažnju odgovarajućim organima
da za inspektore šumarstva treba da
budu birani ljudi sa većim radnim iskustvom
i dužim stažem s obzirom na odgovornost
i karakter poslova koje obavljaju.


— Preporučiti odgovarajućim organima
i radnim organizacijama da omoguće uvođenje
pripravničkog radnog staža za mlade
inženjere i tehničare, što bi omogućilo
bolje uslove za njihovo zapošljavanje i
stručno osposobljavanje.
— Razmotriti pitanje planiranja i programiranja
kadrova u oblasti šumarstva,
industrije za preradu drveta, erozije i melioracije
i hortikulture. U sadašnjim uslovima
ovim pitanjima se ne bavi ni jedna
organizacija ili ustanova, mada je ovo jedno
od najznačajnijih pitanja kako za dalji
.razvitak i unapređenje struke, tako i
za mlade ljude koji se opredeljuju za ove
pozive.
— Sprovođenje privredne reforme sve će
jasnije i određenije ukazivati na značaj i
ulogu inženjera i tehničara i poboljšavati
uslove za njihovo uspešno delovanje. Mi
smo dužni da ubrzamo taj proces. Zato
treba delovati ne samo unutar naših organizacija,
već sve više tražiti rešenja u
saradnji i uticaju na druge društvene i
političke faktore. U tom cilju treba pažljivo
pratiti privredna zbivanja ,rad i predmet
raspravljanja predstavničkih organa,
komora i poslovnih udruženja i pred njih
izlaziti sa predlozima, u ime stručnih organizacija
tražiti odgovarajuća rješenja i
akcije.
— Organizacija Saveza inženjera i tehničara
treba da bude nosilac borbe za primenu
savremene tehnologije i naučnih
dostignuća u praksi, kao i uvođenje savremene
tehnologije i organizacije poslovanja.
Zbog toga naše organizacije, od stručnog
društva do Saveza Jugoslavije, treba da se
uporno bore da se u radnim organizacijama
stvore uslovi koji će omogućiti da se
u radu uvažava struka i nauka, i da inženjeri
i tehničari, u okviru samoupravnog
241