DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 68     <-- 68 -->        PDF

DK G31.0.176.1 Petteria ramentacea: 634.0.181.1


RASPROSTRANJENJE ZANOVIJETI — TILOVINE
(Petteria ramentacea Sieber, Presi) U HERCEGOVINI


RADOSLAV CURIC, dipl. inž. šumarstva


UVOD


Zanovijet (tilovina) predstavlja jednu od vrlo značajnih endemnih vrsta
Krša, čiji je areal ograničen na području jugoslovensko-albanskog submediterana.
Premda je ova vrsta opisana još od strane Siebera (naziv Cytisus ramentaceus)
1822. godine, sve do nedavno (Fukarek — 1949) o zanovijeti nije dat
nijedan iscrpniji prikaz njenog rasprostranjenja. Fukarek (1 cit. str. 54) iznosi
da je bilo netačnih navoda o nalazištima ove vrste (napr. Bosna, Istra i Srbija)
i pretpostavlja da je jedan od razloga bio što su dendrolozi i botaničari ovdje
ubrojili i neku drugu vrstu iz roda Cytisus.


Iako je poznato da ova vrsta igra značajnu ulogu kao krmna biljka, u
stručnoj literaturi ima dosta kontradiktornih podataka o vrlo štetnom i otrovnom
djelovanju alkaloida citizina kao i drugih glukozidnih materija. Sama činjenica
da na području raširenja zanovijeti ima veći broj ovaca nego na svim
društvenim gazdinstvima SFRJ, jasno govori o vrijednosti lista zanovijeti kao
krme za male preživare. Pored navedene vrijednosti zanovijeti kao krmne
biljke, posebno je važna njena korisnost za pčelarstvo, a naročito u proljetnom
periodu, kada nema druge paše. Polen i nektar cvijeta zanovijeti u tom periodu
je nezamjenjiv za razvoj legla i jačanje pčelinjih društava poslije zimskog
mirovanja, kada su ona brojčano najslabija (Cerimagić 1965).


Zbog relativno visoke kalorične vrijednosti i dobre gorivosti drvo ove
vrste je dragocjen ogrevni materijal u predjelima ogoljelog Krša, a stanovništvo
tih područja nemilosrdno je uništava, zaboravljajući pri tom njenu važnost
kao vrlo dobre krmne i medonosne biljke. Kao rezultat tako nerazumnog
uništavanja ove biljke, vremenom nastaju u blizini naselja goli krški kamenjari
sa oskudnom drvenastom i travnom vegetacijom.


Odrasliji primjerci zanovijeti (koja može dostići visinu i preko 3 m sa
prsnim promjerom preko 10 cm) koriste se za izradu sitnih tehničkih sortimenata
(vinogradsko i drugo kolje, motke i si.) koje se cijeni zbog velike trajnosti
(sinonim — negnjil).


OPŠTE KARAKTERISTIKE PODRUČJA


Rasprostranjen je zanovijeti (tilovine) na području Hercegovine pretežno
je ograničeno na nizinski dio, dok se njena nalazišta dublja u unutrašnjosti
uglavnom nalaze na obroncima Neretvanske kotline i nekih pritoka Neretve,