DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Logaritamski oblik jednadžbi glasi:
1


1.
za 50 izmjera log h = 1,62719 — 9,17348 —
d
1
2.
za 75 izmjera log h = 1,62625 — 9,28725 —
d
1
3.
za 100 izmjera log h = 1,62570 — 9,22489 —
d
1
4.
za 125 izmjera log h = 1,63233 — 9,43439 —
d
1
5.
za 150 izmjera log h = 1,63232 — 9,36413 —
d
1
6.
za 200 izmjera log h = 1,62382 — 8,99292 —
d
1
7.
za 300 izmjera log h = 1,62293 — 8,94638 —
d
1
8.
za 400 izmjera log h = 1,62306 — 8,98549 —
d
1
9.
za 489 izmjera log h = 1,62361—9,03982 —
d
Neizravnate visine su slične kod svih devet obračuna, dok su izravnate
praktički sasvim jednake. Na grafikonu je prikazana krivulja dobivena na
osnovu 489 izmjera zajedno sa prikazom u pojedinim debljinskim stepenima.
Brojevi uz tačke označuju koliko je izmjereno jednakih visina.


Rasponi (range — Pranjić 1966.) su veliki (11 m kod 50 cm p. p.), no unutar
raspona, mjerenja su približno normalno distribuirana oko prosječne vrijednosti.
Zbog toga dolazi do pojave, da se sa povećanjem broja uzoraka visinska
krivulja samo.neznatno mijenja. Da nema ove normalne distribucije
pojedine bi izmjere zbog jačeg odstupanja od aritmetičke sredine utjecale na
promjenu visinske krivulje.


Istraživanja su pokazala, da u jednolikim sastojinama već mali broj (3—6)
izmjera visina u pojedinom debljinskom stepenu daje praktički tačnu visinsku
krivulju. Važno je naglasiti, da se ta tvrdnja smije primijeniti samo kada su
visine, u svakom debljinskom stepenu, približno normalno distribuirane. Potrebno
je zbog toga izmjeriti manji broj visina u pojedinom debljinskom stepenu
i utvrditi, da li je taj uvjet zadovoljen. Na osnovu tog uzorka određujemo
potreban broj mjerenja. Praktički, u jednolikoj sastojini postignuta je
potpuna dovoljna tačnost, ako se u srednjim debljinskim stepenima, koji su
najjače zastupljeni, izmjeri u svakom oko 10 visina. Na taj je način, u odrasslim
sastojinama prebornog oblika potrebno izmjeriti prosječno 100 visina za
konstrukciju dovoljno tačne sastojinske visinske krivulje.