DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Tabela 1
Osnovni podaci s istraživanih ploha


Mali aeLokalitet
Opaljenac Toričak rodrom


Oznaka primjerne plohe 36 37 38 39 45 46
Veličina plohe u ha 1.0C f
Nadmorska visina u m 680 700 630 690 710 720
Ekspozicija zaravan S-O SW NW zaravan


sw


Inklinacija u stupnjevima 5 10 5
Geološka podloga vapnenac
Šumska zajednica Fagetum croat. abietetosum Horv.
Uzgojni oblik Raznodobna mješovita sjemenjača preborne distribuc.
Broj stabala na hektaru
jela 245 237 260 203 298 276
smreka 52 27 75 75 27 43
bukva 125 135 181 204 182 178
Ukupno 432 399 516 482 507 497
Temeljnica na hektaru m2
jela 29,37 23,68 26,36 23,13 37,80 28,38
smreka 8,44 1,71 10,66 10,17 2,24 3,54
bukva 3,87 5,03 7,21 7,83 4,42 4,90
Ukupno 41,68 30,42 44,23 41,03 44,46 36,82
Drvna masa na hektru m3
jela 384,15 303,45 335,65 300,93 497,10 364,04
smreka 105,72 18,08 132,23 126,82 25,88 40,10
bukva 29,07 40,78 59,83 65,27 28,49 36,33
Ukupno 518,94 362,31 527,71 493,02 551,47 440,47
Prsni promjer srednjeg stabla
u cm
jela 39„0 35,7 35,9 38,1 40,1 36,2
smreka 45,5 28,4 42,5 41,5 32,5 32,4
bukva 19,1 21,8 22,5 22,1 17,6 18,7
Ukupno 35,1 31,1 33,0 32,9 33,4 30,7
Srednja visina m
jela 26,6 24,2 23,8 27,1 24,7 24,6
smreka 29,0 20,4 27,0 27,4 21,7 21,7
bukva 14,1 15,6 15,8 15,6 14,9 15,3
Bonitet (prema Šuriću)
jela II II II II II II
smreka II/III II/III II/III II/III II/III II/III
bukva IV IV IV IV IV IV
Omjer smjese prema broju
stabala u "Vo
jela 56,73 59,40 50,39 42,12 58,78 55,54
smreka 12,04 6,77 14,53 15,66 5,34 8,64
~,:ukva 31,23 33,83 35,08 42,32 35,88 35,82
Omjer smjese prema
temeljnici u l0/o
jela 70,46 77,85 59,59 56,37 85,02 77,08
smreka 20,25 5,62 24,11 24,79 5,04 9,62
bukva 9,29 16,53 16,30 18,84 9,94 13,30
Podaci o Variaciona širina 85 95 95 80 85 80
distribuciji Aritm. sred.
prvog stupnja xi 0,27 0,20 0,28 0,28 0,25 0,30
Aritm. sred.
drugog stupnja ,x5 2 0,12 0,07 0,12 0,13 0,11 0,14
Kvadrat
disperzije s2 0,05 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05


225